Update van het Beleid voor overheidsdocumenten en ‑services (maart 2023)

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Op 31 januari 2023 kwamen we met een update over wijzigingen in het Beleid voor overheidsdocumenten en ‑services voor Google Ads.

We brengen twee nieuwe wijzigingen aan in het beleid: Specifiek wijzigen we de datum waarop de handhaving van de beleidswijzigingen begint van 31 maart 2023 naar 24 mei 2023. Daarnaast verwijderen we Duitsland als regiospecifieke uitzondering onder Toegangsprijzen en ‑passen voor openbare wegen. De wereldwijde handhaving van deze beleidsupdate begint op 24 mei 2023, waarna we in ongeveer zes weken opschalen naar complete handhaving.

Ter herinnering: Het Beleid voor overheidsdocumenten en ‑services van Google Ads wordt op deze manieren geüpdatet:

  • We gaan over op een volledige lijst met alleen categorieën die onder het beleid vallen.
  • We vermelden ook regiospecifieke uitsluitingen van categorieën.
    • In de update van 31 januari was Duitsland uitgezonderd onder Toegangsprijzen en ‑passen voor openbare wegen, maar in het definitieve beleid wordt het land als uitsluiting verwijderd. Adverteerders die advertenties laten lopen voor de promotie van deze categorie en die Duitsland targeten, moeten in aanmerking komen als overheids- of geautoriseerde leverancier en een aanvraag indienen voor de toepasselijke certificatie, zoals beschreven in het beleid.
  • We nemen door de overheid verstrekte bedrijfsidentificatie op in het toepassingsgebied van het beleid.
  • We staan door de overheid geautoriseerde leveranciers toe en schrappen de vereiste voor 'gedelegeerde leverancier'.

Aangezien het geüpdatete beleid voorziet in een volledige lijst met categorieën die binnen het toepassingsgebied vallen, bieden we een link naar het compleet herziene beleid in plaats van dat in zijn geheel op te nemen in dit wijzigingslogboek.

Ons huidige Beleid voor overheidsdocumenten en ‑services bevat een lijst met zakelijke dienstverlening die niet wordt beperkt door dit beleid. Deze lijst wordt niet herhaald in het nieuwe beleid, aangezien het nieuwe beleid een volledige lijst bevat met documenten en services die binnen het toepassingsgebied vallen. Als een document of service niet in het beleid is vermeld, valt het niet binnen het toepassingsgebied.

In februari 2023 kondigden we ook aan dat er een pilot zou komen voor geautoriseerde entiteiten op het gebied van voertuigregistratie in Californië. Voor deze pilot zijn adverteerders door de staat Californië geautoriseerd om namens de staat voertuigregistraties uit te voeren. Ze mogen daarom advertenties laten lopen om de services te promoten waarvoor ze geautoriseerd zijn. De nieuwe startdatum voor handhaving heeft geen gevolgen voor deze pilot, die gewoon doorgaat.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. We sturen u minstens zeven dagen vóór de accountopschorting een waarschuwing.

Neem deze beleidsupdate door om na te gaan of uw advertenties aan het beleid voldoen. Doen ze dat niet, verwijder ze dan vóór 24 mei 2023.

(Gepost op 24 maart 2023)

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu