Valsts iestāžu dokumentu un oficiālo pakalpojumu politikas atjauninājums (2023. gada marts)

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

2023. gada 31. janvārī publicējām atjauninājumu ar izmaiņām Google Ads valsts iestāžu dokumentu un oficiālo pakalpojumu politikā.

Ieviešam politikā vēl divus atjauninājumus. Konkrētāk — mainām datumu, kurā sāksim piemērot politikas izmaiņas, no 2023. gada 31. marta uz 2023. gada 24. maiju un noņemam Vāciju no izņēmuma statusa reģionu saraksta sadaļā “Maksa par piekļuvi koplietošanas ceļiem un sabiedriskā transporta kartēm”. 2023. gada 24. maijā sāksim piemērot šo atjaunināto politiku visā pasaulē, un tā stāsies spēkā pilnā apmērā aptuveni sešu nedēļu laikā.

Atgādinām visas izmaiņas — Google Ads valsts iestāžu dokumentu un oficiālo pakalpojumu politika tiks atjaunināta tālāk norādītajos veidos.

  • Politika tiks pārveidota un sastāvēs tikai no visu politikas tvēruma kategoriju saraksta.
  • Tiks norādīti reģioni, kam piemērots noteiktu kategoriju izņēmuma statuss.
    • 31. janvāra atjauninājumā Vācijai bija izņēmuma statuss kategorijā “Maksa par piekļuvi koplietošanas ceļiem un sabiedriskā transporta kartēm”, taču politikas galīgajā versijā Vācija vairs nebūs izņēmums. Reklāmdevējiem, kas rāda šīs kategorijas reklāmas ar mērķauditoriju Vācijā, būs jābūt valsts sektora vai pilnvarotiem pakalpojumu sniedzējiem un būs jāpiesakās attiecīgai sertifikācijai, kā aprakstīts politikā.
  • Tiks ieļauta valsts iestāžu izdota uzņēmumu identifikācija atbilstoši politikas tvērumam.
  • Tiks atļauti valsts iestāžu pilnvaroti pakalpojumu sniedzēji, un vairs nebūs spēkā prasība par “deleģētiem pakalpojumu sniedzējiem”.

Tā kā atjauninātajā politikā tiks ietverts visu politikas tvēruma kategoriju saraksts, šeit norādām saiti uz pilnībā pārskatīto politiku, lai tā nebūtu jāiekļauj šajā izmaiņu žurnālā.

Mūsu pašreizējā valsts iestāžu dokumentu un pakalpojumu politikā ir iekļauts to profesionālo pakalpojumu saraksts, uz kuriem neattiecas šīs politikas ierobežojumi. Atjauninātajā politikā šis saraksts netiks kopēts, jo tā vietā būs norādīts visu politikas tvērumā iekļauto dokumentu un pakalpojumu saraksts. Ja kāds dokuments vai pakalpojums šajā politikā nav pieminēts, tas nozīmē, ka tas nav šīs politikas tvērumā.

2023. gada februārī paziņojām arī par izmēģinājuma programmu pilnvarotām automašīnu reģistrācijas iestādēm Kalifornijā. Reklāmdevēji, ko Kalifornijas štata valdība bija pilnvarojusi veikt transportlīdzekļu reģistrāciju tās vārdā, varēja izmantot šo programmu, lai rādītu pilnvarām atbilstošo pakalpojumu reklāmas. Šī izmēģinājuma programma turpināsies, un to neietekmē piemērošanas sākuma datuma izmaiņas.

Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks uzreiz apturēta, iepriekš par to nebrīdinot. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums.

Lūdzu, izskatiet šo politikas atjauninājumu, lai noteiktu, vai tas attiecas uz kādu no jūsu reklāmām. Ja tas attiecas uz jūsu reklāmām, līdz 2023. gada 24. maijam noņemiet attiecīgās reklāmas.

(Publicēts 2023. gada 24. martā)

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
true
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne