עדכון למדיניות בנושא מסמכים ושירותים ממשלתיים (מרץ 2023)

Google מספקת גרסאות מתורגמות של המאמרים במרכז העזרה, אבל התוכן של המדיניות שלנו אמור להיות זהה בכל הגרסאות. אנחנו אוכפים את המדיניות לפי נוסח הגרסה באנגלית. כדי לקרוא את המאמר הזה בשפה אחרת, השתמשו בתפריט הנפתח שבתחתית הדף.

ב-31 בינואר 2023 סיפקנו עדכון לגבי שינויים במדיניות Google Ads בנושא מסמכים ושירותים ממשלתיים.

אנחנו מבצעים 2 עדכונים חדשים במדיניות: אנחנו משנים את התאריך שבו נתחיל לאכוף את השינויים במדיניות מ-31 במרץ 2023 ל-24 במאי 2023, ומסירים את גרמניה מרשימת ההחרגות לאזורים בסעיף 'עמלות גישה ואישורי מעבר לכבישים ציבוריים'. נתחיל לאכוף את המדיניות החדשה באופן גלובלי ב-24 במאי 2023, ונשלים את התהליך בהדרגה עד למצב אכיפה מלאה לאחר כ-6 שבועות.

כתזכורת לכל השינויים, מדיניות Google Ads בנושא מסמכים ושירותים ממשלתיים תתעדכן כך:

  • נחליף את אופן ההצגה של המדיניות ברשימה מקיפה של כל הקטגוריות שהיא חלה עליהן.
  • נכלול במדיניות החרגות של קטגוריות לאזורים ספציפיים.
    • בעדכון מ-31 בינואר, גרמניה נכללה בהחרגות בסעיף 'עמלות גישה ואישורי מעבר לכבישים ציבוריים' אבל היא תוסר מההחרגות במדיניות הסופית. מפרסמים שמפעילים מודעות שמקדמות את הקטגוריה הזו ומטרגטים את גרמניה, יצטרכו לקבל אישור כספק שהוא רשות ממשלתית או כספק מורשה ויצטרכו להגיש בקשה לקבלת האישור המתאים כפי שמתואר במדיניות.
  • נכלול במדיניות מספרי זיהוי עסקים שמונפקים על ידי גורם ממשלתי.
  • נאפשר לספקים מורשים של רשות ממשלתית לפרסם, ונבטל את הדרישה ל"ספקים מיופי כוח".

מכיוון שהמדיניות המעודכנת מספקת רשימה מקיפה של כל הקטגוריות שהיא חלה עליהן, אנחנו מצרפים קישור למדיניות המלאה, כולל השינויים, במקום לכלול את השינויים ביומן השינויים הזה.

המדיניות הנוכחית שלנו למסמכים ולשירותים ממשלתיים כוללת רשימה של שירותים מקצועיים שהמדיניות אינה מגבילה. הרשימה לא מופיעה שוב במדיניות החדשה, כי במקום זאת המדיניות החדשה מספקת רשימה מקיפה של המסמכים והשירותים שהיא חלה עליהם. אם מסמך או שירות לא מוזכרים במדיניות, היא לא חלה עליהם.

בפברואר 2023 הכרזנו גם על תוכנית פיילוט לישויות מורשות של רישום כלי רכב בקליפורניה. במסגרת התוכנית, למפרסמים שמורשים על ידי מדינת קליפורניה לעבד רישום כלי רכב מטעם המדינה, הייתה אפשרות להפעיל מודעות שמקדמות שירותים שמותר להם לקדם. תוכנית הפיילוט הזו תמשיך לפעול והיא לא מושפעת משינויים בתאריך ההתחלה של האכיפה.

הפרת המדיניות הזו עשויה להוביל להשעיה של החשבון, אבל רק לאחר אזהרה מראש. אזהרה תינתן 7 ימים לפחות לפני השעיית החשבון.

יש לעיין במדיניות המעודכנת הזו כדי לבדוק אם היא חלה על המודעות הרלוונטיות. אם כן, יש להסיר את המודעות האלה לפני 24 במאי 2023.

(פורסם ב-24 במרץ 2023)

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי