Aktualizace zásad pro úřední dokumenty a služby (březen 2023)

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Dne 31. ledna 2023 jsme přinesli zprávu o změnách v zásadách týkajících se úředních dokumentů a služeb.

V zásadách dojde ke dvěma aktualizacím: Konkrétně posuneme datum začátku vymáhání změn v zásadách z 31. března na 24. května 2023 a z výjimek specifických pro různé regiony v části „Poplatky a povolení přístupu na veřejné komunikace“ odstraníme Německo. Dodržování nových zásad začneme celosvětově vymáhat 24. května 2023 a přechod k jejich důslednému vynucování bude trvat přibližně šest týdnů.

Rekapitulace změn, ke kterým v zásadách Google Ads týkajících se úředních dokumentů a služeb dojde:

  • Formu změníme na úplný seznam kategorií, kterých se zásady týkají.
  • Uvedeme také výjimky pro některé kategorie v určitých regionech.
    • V rámci aktualizace z 31. ledna bylo Německo dříve v části „Poplatky a povolení přístupu na veřejné komunikace“ vyloučeno, ale v konečné verzi zásad už vyloučeno nebude. Inzerenti, kteří zobrazují reklamy propagující tuto kategorii a cílí na Německo, se budou muset kvalifikovat jako vládní nebo autorizovaní poskytovatelé a budou muset požádat o příslušnou certifikaci, jak je popsáno v zásadách.
  • Do zásad zahrneme úředně vydané identifikační údaje firmy.
  • Povolíme úředně autorizované poskytovatele a zrušíme požadavek na delegované poskytovatele.

Vzhledem k tomu, že aktualizované zásady uvádějí úplný seznam zahrnutých kategorií, na plně revidované zásady poskytujeme odkaz a v tomto protokolu změn je neuvádíme.

Současné zásady pro úřední dokumenty a služby obsahují také seznam odborných služeb, na které se nevztahují. V nových zásadách není tento seznam znovu uveden, protože obsahují úplný výčet dokumentů a služeb, na které se vztahují. Pokud zásady nějaké dokumenty nebo služby nezmiňují, pak se na ně nevztahují.

V únoru 2023 jsme také oznámili pilotní projekt pro kalifornské subjekty autorizované k registraci vozidel, v němž bylo inzerentům, kteří mají od státu Kalifornie oprávnění zpracovávat jeho jménem registrace vozidel, umožněno zobrazovat reklamy propagující tyto služby. Tento projekt bude pokračovat a změny data zahájení vymáhání se ho nedotknou.

Porušení zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího varování. V případě hrozícího pozastavení bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem.

Uvedené změny zásad si prostudujte a zkontrolujte, zda se zásady nevztahují i na některé z vašich reklam. Pokud ano, odstraňte takové reklamy do 24. května 2023.

(Publikováno 24. května 2023)

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka