Annonsering om finansiella tjänster i Frankrike, Indonesien, Spanien och Tyskland (oktober 2022)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Vi inför nya verifieringskrav för särskilda annonsörer av finansiella tjänster

Google uppdaterar sin policy gällande finansiella produkter och tjänster med nya verifieringskrav för annonsörer som inriktar sig på Frankrike, Indonesien, Spanien eller Tyskland. Policyn börjar tillämpas den 24 januari 2023 och tillämpas fullt ut efter cirka fyra veckor. Efter policyn har trätt i kraft får annonsörer som inte har slutfört den nya verifieringsprocessen inte längre visa annonser om finansiella tjänster i dessa länder. Google har tidigare infört krav på verifiering av finansiella tjänster i Australien, Brasilien, Indien, Portugal, Singapore, Taiwan och Förenade kungariket.

Efter att policyn har trätt i kraft måste annonsörer som vill annonsera om finansiella tjänster i Frankrike, Indonesien, Spanien eller Tyskland (1) inhämta tredjepartsverifiering via vår externa partner för efterlevnadskontroll, G2, och därefter (2) ansöka om verifiering av finansiella tjänster hos Google.  Som ett led i G2:s verifieringsprocess blir annonsörerna ombedda att uppge information om exempelvis vilken typ av finansiella tjänster de tillhandahåller, om de innehar licens för att tillhandahålla dessa tjänster och sitt registreringsnummer. Annonsörer måste kunna uppvisa att relevant tillsynsmyndighet för finansiella tjänster direkt har gett dem tillstånd att tillhandahålla finansiella tjänster eller att de är undantagna från detta krav. Efter att annonsörerna har verifierats av G2 måste de ansöka hos Google om verifiering av finansiella tjänster genom att uppge den unika kod för tredjepartsverifiering som de har fått från G2. Vår partner för efterlevnadskontroll, G2, inleder handläggningen av ansökningar om verifiering av finansiella tjänster den 3 oktober 2022.  

Klicka på länkarna nedan för mer information om de nya verifieringskraven för finansiella tjänster och för att påbörja verifieringen. 

Läs igenom denna policyuppdatering för att avgöra om någon av dina annonser omfattas av policyn. Påbörja och slutför i så fall verifieringen eller ta bort sådana annonser innan kravet träder i kraft. 

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton här.

 

(Upplagt den 3 oktober 2022)

 


 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny