Om bekreftelse for finansielle tjenester i Spania

Google leverer oversatte versjoner av brukerstøtten, men de er ikke ment å endre innholdet i retningslinjene våre. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Fra og med datoene som er oppført her, må annonsører som vil annonsere for finansielle tjenester i Spania, inkludert det å vise annonser til spanske brukere som ser ut til å være på utkikk etter finansielle tjenester, være bekreftet av Google. Som en del av bekreftelsesprosessen må annonsørene dokumentere at de er lisensiert av den relevante myndigheten for finansielle tjenester i Spania, eller at de er unntatt fra dette kravet. Den komplette listen over relevante spanske myndigheter for finansielle tjenester finner du her. Merk deg at kravet om bekreftelse for finansielle tjenester dekker kategorier av finansielle tjenester som muligens er eller ikke er regulert av disse tilsynsmyndighetene. 

For å få bekreftelse må de fleste annonsører først innhente tredjepartsbekreftelse fra leverandøren vår, G2. Som en del av G2s prosess for tredjepartsbekreftelse må annonsørene dokumentere at de har direkte autorisasjon fra den relevante myndigheten for finansielle tjenester i Spania til å drive virksomhet knyttet til finansielle tjenester, eller at de er unntatt fra kravet. Når G2-bekreftelsen er fullført, må annonsørene søke Google om bekreftelse for finansielle tjenester ved å bruke den unike koden for tredjepartsbekreftelse som de har fått fra G2. 

Annonsører som ikke markedsfører finansielle tjenester, men som har en god grunn til å målrette mot brukere som ser ut til å være på utkikk etter finansielle tjenester, må også søke om bekreftelse fra G2. Noen eksempler på dette kan være søkemotorer og netthandelsplattformer. Tilsvarende må annonsører som markedsfører finansielle tjenester, men som er fritatt fra eller ikke trenger å være lisensiert av den relevante myndigheten for finansielle tjenester, søke om bekreftelse fra G2. 

Offentlige etater trenger ikke tredjepartsbekreftelse fra G2. Offentlige etater som bruker et .gov.es-domene, skal søke om bekreftelse direkte fra Google. Offentlig etater som ikke bruker et .gov.es-domene, må kontakte Google-kontoadministratoren sin. Godkjente tredjeparter – det vil si annonsører med annonser som er godkjent av en ES-autorisert annonsør, for eksempel godkjente forhandlere, samarbeidspartnere og markedsføringsbyråer for generering av potensielle salg – trenger heller ikke tredjepartsbekreftelse fra G2. Godkjente tredjeparter kan søke direkte til Google. 

Se nedenfor hvis du vil vite mer om spesifikke bekreftelsesprosesser. Bekreftelse er obligatorisk for alle annonseformater og -utvidelser. Authorized Buyers- og Display & Video 360-kontoer som brukes i forbindelse med finansielle tjenester, trenger ikke å bekreftes i denne omgang. 

For at bekreftelsen skal fullføres, må søknader sendes inn av en autorisert representant.

Krav til bekreftelse – trinn for trinn 

For at annonsører som markedsføre regulerte finansielle tjenester, skal få bekreftelse i Spania, må de autoriseres av de relevante myndighetene for finansielle tjenester og fullføre Googles program for identitetsbekreftelse.

Autorisasjon for finansielle tjenester i Spania

Trinn 1: Start G2s prosess for tredjepartsbekreftelse via dette skjemaet

Merk deg at bedriftsinformasjonen du oppgir i denne bekreftelsesprosessen, må være helt lik bedriftsinformasjonen som er registrert hos de relevante spanske myndighetene for finansielle tjenester.

Når du har fullført trinn 1, får du en unik kode som du skal oppgi til Google i trinn 3.

Trinn 2: Når du har søkt om tredjepartsbekreftelse fra G2, får du en statusoppdatering på e-post fra Googles program for annonsørbekreftelse. Følg veiledningen i e-posten. Merk: Annonsører som allerede har fullført Googles program for annonsørbekreftelse, trenger ikke å gjøre det på nytt. 

Trinn 3: Oppgi den unike koden fra G2 til Google via dette skjemaet

Hvis du blir bekreftet etter å ha fullført disse trinnene, utstedes et sertifikat til Google Ads-kontoen din. Vi varsler deg på e-post om statusen for forespørselen din. Annonsører som blir bekreftet etter å ha fullført disse trinnene, får tillatelse til å kjøre annonser for finansielle tjenester i Spania og vise annonser til spanske brukere som ser ut til å være på utkikk etter finansielle tjenester.

Krav til bekreftelse av godkjente tredjeparter

Hvis du er godkjent tredjepartsannonsør, må en ES-autorisert annonsør starte bekreftelsen for deg ved å sende inn en liste over domenene eller nettstedene du bruker til å markedsføre tjenestene deres. Når dette er gjort, kan Google kontakte deg for å starte annonsørbekreftelsen hvis du ikke har fullført dette bekreftelsesprogrammet tidligere. Merk deg at denne prosessen ble oppdatert i mars 2022. Du får en e-post og et varsel i kontoen med en veiledning til den obligatoriske bekreftelsesprosessen.

Hvis du er ES-autorisert annonsør og allerede er bekreftet som annonsør av finansielle tjenester, kan du starte bekreftelsen for en godkjent tredjepart via dette Google-skjemaet. Du kan bare gå god for tredjeparter som du har godkjent de finansielle kampanjene til.

Merk: Hver gang du vil legge til eller fjerne en godkjent tredjepart, må du sende inn skjemaet på nytt. Du må varsle oss umiddelbart dersom du ikke lenger kan gå god for kampanjer som kjøres av en tredjepart.

Du må sende inn informasjonen nedenfor relatert til de tredjepartsannonsørene av finansielle tjenester som er tilknyttet bedriften din

 • kunde-ID for Google Ads-kontoen
 • navnet på den autoriserte representanten som søker om bekreftelse
 • bedriftsopplysninger (navn, adresse, e-postadresse)
 • domenene eller nettstedene til tredjeparten som markedsfører finansielle tjenester, og som du har godkjent annonsene til
 • en garanti om at du godkjenner de finansielle kampanjene tredjeparten kjører

Krav til bekreftelse av annonsører for ikke-finansielle tjenester

Hvis du er annonsør for ikke-finansielle tjenester som har en god grunn til å rette deg mot brukere som ser ut til å være på utkikk etter finansielle tjenester, kan du søke om bekreftelse for finansielle tjenester i Spania via partneren vår, G2, ved å bruke dette skjemaet. Når du har fått bekreftelse fra G2, får du en unik kode som du skal oppgi til Google. Oppgi den unike koden til Google via dette skjemaet

Hvis vi godkjenner søknaden din, får du tillatelse til å vise annonser til spanske brukere som ser ut til å være på utkikk etter finansielle tjenester.

Du blir bedt om å oppgi disse opplysningene til Google via skjemaet for bekreftelse for finansielle tjenester i Spania:

 • kunde-ID-en for Google Ads-kontoen din
 • navnet på den autoriserte representanten som søker om bekreftelse
 • bedriftsopplysninger (navn, adresse, e-postadresse)
 • bedriftens domener eller nettsteder som du markedsfører på Google Ads
 • en kort beskrivelse av bedriften og årsaken til at du målretter mot søkeord relatert til finansielle tjenester
 • en garanti om at du ikke skal utnytte dette fritaket til å markedsføre finansielle tjenester på Google Ads

Når forespørselen din er vurdert, kan Google be deg om å gjennomføre annonsørbekreftelse hvis du ikke har fullført dette bekreftelsesprogrammet tidligere. Merk deg at denne prosessen ble oppdatert i mars 2022. Du får en e-post og et varsel i kontoen med en veiledning til den obligatoriske bekreftelsesprosessen.

Krav til bekreftelse for offentlige etater

Spanske finansmyndigheter som bruker et .gov.es-domene, skal søke om bekreftelse for finansielle tjenester direkte fra Google via dette skjemaet. Med andre ord trenger ikke spanske finansmyndigheter som bruker et .gov.es-domene, å søke om bekreftelse fra G2 først. Spanske finansmyndigheter som ikke bruker et .gov.es-domene, og mellomstatlige enheter må kontakte Google-kontoadministratoren sin direkte for å bli bekreftet. 

Krav til bekreftelse av fritatte annonsører for finansielle tjenester

Hvis du er fritatt fra eller ikke trenger å være lisensiert av den relevante myndigheten for finansielle tjenester, kan du starte G2s bekreftelsesprosess for tredjeparter via dette skjemaet. Hvis G2 fastslår at du er fritatt annonsør for finansielle tjenester, får du en unik kode som du må oppgi til Google. Oppgi den unike koden til Google via dette skjemaet

Når forespørselen din er vurdert, kan Google be deg om å gjennomføre annonsørbekreftelse hvis du ikke har fullført dette bekreftelsesprogrammet tidligere. Merk deg at denne prosessen ble oppdatert i mars 2022. Du får en e-post og et varsel i kontoen med en veiledning til den obligatoriske bekreftelsesprosessen.

Når du har fullført denne bekreftelsen, sender Google deg en bekreftelse og et e-postvarsel. Vi utsteder et sertifikat til Google Ads-kontoen din som gir deg tillatelse til å vise annonser for finansielle tjenester til spanske brukere.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
true
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73067