Σχετικά με την επαλήθευση οικονομικών υπηρεσιών στην Ισπανία

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Ξεκινώντας από τις ημερομηνίες που παρατίθενται εδώ, προκειμένου να εμφανίζονται διαφημίσεις παροχής οικονομικών υπηρεσιών στην Ισπανία (συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης διαφημίσεων σε χρήστες στην Ισπανία που φαίνεται να αναζητούν οικονομικές υπηρεσίες), οι διαφημιζόμενοι πρέπει να επαληθεύονται από την Google. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι είναι αδειοδοτημένοι απευθείας από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή οικονομικών υπηρεσιών στην Ισπανία ή ότι απαλλάσσονται από τις εν λόγω απαιτήσεις. Η πλήρης λίστα με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές οικονομικών υπηρεσιών της Ισπανίας διατίθεται εδώ. Λάβετε υπόψη ότι η απαίτηση επαλήθευσης οικονομικών υπηρεσιών καλύπτει κατηγορίες οικονομικών υπηρεσιών οι οποίες ενδέχεται να ρυθμίζονται ή να μην ρυθμίζονται από αυτές τις ρυθμιστικές αρχές. 

Για να λάβουν την επαλήθευση, οι περισσότεροι διαφημιζόμενοι θα πρέπει πρώτα να λάβουν την επαλήθευση από τρίτο μέρος, την οποία παρέχει ο προμηθευτής μας, G2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης από τρίτο μέρος την οποία εφαρμόζει η G2, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι είναι εξουσιοδοτημένοι απευθείας από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή οικονομικών υπηρεσιών της Ισπανίας να ασκούν δραστηριότητες παροχής οικονομικών υπηρεσιών ή ότι απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη απαίτηση. Αφού επαληθευτούν από την G2, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Google αίτηση επαλήθευσης οικονομικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό επαλήθευσης από τρίτο μέρος που θα λάβουν από την G2. 

Η υποχρέωση υποβολής αίτησης στην G2 ισχύει και για διαφημιζομένους οι οποίοι δεν προωθούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά έχουν επιτακτικό λόγο να στοχεύουν χρήστες που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως μηχανές αναζήτησης και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Αντίστοιχα, οι διαφημιζόμενοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση αδειοδότησης από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή δεν υποχρεούνται να λάβουν την εν λόγω αδειοδότηση θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην G2. 

Τα κρατικά νομικά πρόσωπα δεν χρειάζεται να λάβουν επαλήθευση τρίτου μέρους από την G2. Τα κρατικά νομικά πρόσωπα με τομέα .gob.es θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επαλήθευσης απευθείας στην Google. Τα κρατικά νομικά πρόσωπα χωρίς τομέα .gob.es θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον δικό τους Υπεύθυνο λογαριασμού Google. Τα εγκεκριμένα τρίτα μέρη, δηλαδή οι διαφημιζόμενοι των οποίων οι διαφημίσεις εγκρίνονται από εξουσιοδοτημένο διαφημιζόμενο της Ισπανίας (όπως είναι οι εγκεκριμένοι μεταπωλητές, οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι εταιρείες μάρκετινγκ για δημιουργία δυνητικών πελατών), επίσης δεν χρειάζεται να λάβουν επαλήθευση τρίτου μέρους από την G2. Τα εγκεκριμένα τρίτα μέρη μπορούν να υποβάλουν αίτηση απευθείας στην Google. 

Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένες διαδικασίες επαλήθευσης. Επαλήθευση απαιτείται για όλες τις μορφές και τα στοιχεία διαφήμισης. Προς το παρόν, οι λογαριασμοί Authorized Buyers που αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δεν χρειάζεται να επαληθευτούν. Οι λογαριασμοί Display & Video 360 στην Ισπανία θα απαιτούν επαλήθευση από τις 28 Νοεμβρίου 2023.

Για την ολοκλήρωση της επαλήθευσης, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

Απαιτήσεις επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Προκειμένου να πληρούν τα κριτήρια την επαλήθευση οικονομικών στην Ισπανία, οι διαφημιζόμενοι που προωθούν ελεγχόμενες δραστηριότητες οικονομικών υπηρεσιών πρέπει να εξουσιοδοτούνται από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή οικονομικών υπηρεσιών και να ολοκληρώνουν το πρόγραμμα επαλήθευσης ταυτότητας της Google.

Εξουσιοδότηση οικονομικών υπηρεσιών στην Ισπανία

1ο βήμα: Αποκτήστε πρόσβαση στη διαδικασία επαλήθευσης από τρίτο μέρος της G2, χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα.

Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες επιχείρησης που παρέχετε σε αυτήν τη διαδικασία επαλήθευσης πρέπει να αντιστοιχούν ακριβώς στα στοιχεία επιχείρησης που αναφέρονται στα σχετικά μητρώα ή αρχεία των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών οικονομικών υπηρεσιών στην Ισπανία.

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία το 1ο βήμα, θα λάβετε έναν μοναδικό κωδικό, τον οποίο πρέπει να δηλώσετε στην Google στο 3ο βήμα.

2ο βήμα: Μετά την υποβολή της αίτησης για επαλήθευση από τρίτο μέρος στην G2, θα λάβετε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια ενημέρωση κατάστασης με το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων της Google. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημείωση: Αν οι διαφημιζόμενοι έχουν ήδη ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων της Google, δεν χρειάζεται να το επαναλάβουν. 

3ο βήμα: Δηλώστε στην Google τον μοναδικό κωδικό που λάβατε από την G2, χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα.

Αν ολοκληρώσετε με επιτυχία την επαλήθευση μετά την ολοκλήρωση αυτών των βημάτων, θα χορηγηθεί ένα πιστοποιητικό στον λογαριασμό σας στο Google Ads. Θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσταση του αιτήματός σας. Οι διαφημιζόμενοι που επαληθεύονται επιτυχώς μετά την ολοκλήρωση των βημάτων θα επιτρέπεται να εμφανίζουν διαφημίσεις οικονομικών υπηρεσιών στην Ισπανία και διαφημίσεις σε χρήστες της Ισπανίας που φαίνεται να αναζητούν οικονομικές υπηρεσίες.

Απαιτήσεις επαλήθευσης για εγκεκριμένα τρίτα μέρη

Αν είστε εγκεκριμένος διαφημιζόμενος τρίτου μέρους, θα πρέπει ένας εξουσιοδοτημένος διαφημιζόμενος της Ισπανίας να ξεκινήσει την επαλήθευση για λογαριασμό σας, υποβάλλοντας μια λίστα των τομέων ή των ιστοτόπων που χρησιμοποιείτε για την προώθηση των υπηρεσιών του. Αφού γίνει αυτό, η Google ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας για να ξεκινήσει την επαλήθευση διαφημιζομένου, αν δεν έχετε ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα επαλήθευσης στο παρελθόν. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία ενημερώθηκε τον Μάρτιο του 2022. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού που θα σας καθοδηγήσουν στην απαιτούμενη διαδικασία επαλήθευσης.

Αν είστε εξουσιοδοτημένος διαφημιζόμενος στην Ισπανία και έχετε ήδη ολοκληρώσει την επαλήθευση οικονομικών υπηρεσιών, μπορείτε να ξεκινήσετε την επαλήθευση για λογαριασμό ενός εγκεκριμένου τρίτου μέρους, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα της Google. Μπορείτε να εγγυηθείτε μόνο για τρίτα μέρη, των οποίων οι προωθήσεις οικονομικού περιεχομένου έχουν εγκριθεί από εσάς.

Σημείωση: Κάθε φορά που θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα εγκεκριμένο τρίτο μέρος, θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου τη φόρμα. Πρέπει να μας ειδοποιείτε αμέσως, όταν αποσύρετε την έγκρισή σας για τις προωθήσεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Θα σας ζητηθεί να υποβάλετε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους διαφημιζομένους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιχείρησή σας.

 • Το αναγνωριστικό πελάτη λογαριασμού Google Ads
 • Το όνομα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου που υποβάλλει αίτηση επαλήθευσης
 • Τα στοιχεία της επιχείρησής σας (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Τους τομείς ή τους ιστοτόπους τρίτων διαφημιζομένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των οποίων οι διαφημίσεις έχουν εγκριθεί από εσάς
 • Την εγγύηση ότι εγκρίνετε τις προωθήσεις χρηματοοικονομικού περιεχομένου που προβάλλουν τα τρίτα μέρη

Απαιτήσεις επαλήθευσης για διαφημιζομένους μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Αν είστε διαφημιζόμενος μη οικονομικών υπηρεσιών και έχετε επιτακτικό λόγο να στοχεύσετε χρήστες που φαίνεται να αναζητούν οικονομικές υπηρεσίες, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επαλήθευσης οικονομικών υπηρεσιών στην Ισπανία μέσω του συνεργάτη μας, της εταιρείας G2, χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα. Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία την υποβολή αίτησης στην G2, θα λάβετε έναν μοναδικό κωδικό, τον οποίο πρέπει να δηλώσετε στην Google. Δηλώστε στην Google τον μοναδικό κωδικό που λάβατε, χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα.

Αν η αίτησή σας εγκριθεί, θα επιτρέπεται να προβάλλετε διαφημίσεις σε χρήστες στην Ισπανία που φαίνεται να αναζητούν οικονομικές υπηρεσίες.

Στη φόρμα επαλήθευσης οικονομικών υπηρεσιών στην Ισπανία θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στην Google τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Το αναγνωριστικό πελάτη του λογαριασμού σας στο Google Ads
 • Το όνομα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου που υποβάλλει αίτηση επαλήθευσης
 • Τα στοιχεία της επιχείρησής σας (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Τους τομείς ή τους ιστοτόπους της επιχείρησής σας όπου προβάλλετε διαφημίσεις στο Google Ads
 • Μια σύντομη περιγραφή της επιχείρησής σας και της αιτιολόγησης για τη στόχευση λέξεων-κλειδιών που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 • Την εγγύηση ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την απαλλαγή για την προβολή διαφημίσεων Google που προωθούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Κατά τον έλεγχο του αιτήματός σας, η Google ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς να ολοκληρώσετε την επαλήθευση διαφημιζομένου, αν δεν έχετε ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα επαλήθευσης στο παρελθόν. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία ενημερώθηκε τον Μάρτιο του 2022. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού που θα σας καθοδηγήσουν στην απαιτούμενη διαδικασία επαλήθευσης.

Απαιτήσεις επαλήθευσης για κρατικά νομικά πρόσωπα

Οι ρυθμιστικές αρχές οικονομικών υπηρεσιών στην Ισπανία με τομέα .gob.es θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επαλήθευσης οικονομικών υπηρεσιών απευθείας στην Google, χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα. Με άλλα λόγια, οι ρυθμιστικές αρχές οικονομικών υπηρεσιών της Ισπανίας με τομέα .gob.es δεν χρειάζεται να υποβάλουν πρώτα αίτηση επαλήθευσης από την G2. Οι ρυθμιστικές αρχές οικονομικών υπηρεσιών χωρίς τομέα .gob.es και οι διακυβερνητικοί οργανισμοί της Ισπανίας θα πρέπει να απευθύνονται για την επαλήθευσή τους απευθείας στον Υπεύθυνο λογαριασμού Google.

Απαιτήσεις επαλήθευσης για απαλλασσόμενους διαφημιζομένους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Αν απαλλάσσεστε από την υποχρέωση αδειοδότησης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές οικονομικών υπηρεσιών ή δεν υποχρεούστε να λάβετε την εν λόγω αδειοδότηση, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικασία επαλήθευσης από τρίτο μέρος της G2, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα. Αν η G2 διαπιστώσει ότι είστε απαλλασσόμενος διαφημιζόμενος οικονομικών υπηρεσιών, θα λάβετε έναν μοναδικό κωδικό, τον οποίο πρέπει να δηλώσετε στην Google. Δηλώστε στην Google τον μοναδικό κωδικό που λάβατε, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα

Κατά τον έλεγχο του αιτήματός σας, η Google ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς να ολοκληρώσετε την επαλήθευση διαφημιζομένου, αν δεν έχετε ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα επαλήθευσης στο παρελθόν. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία ενημερώθηκε τον Μάρτιο του 2022. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού που θα σας καθοδηγήσουν στην απαιτούμενη διαδικασία επαλήθευσης.

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία αυτήν την επαλήθευση, θα λάβετε μια επιβεβαίωση και μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Google. Στον λογαριασμό σας στο Google Ads θα χορηγηθεί ένα πιστοποιητικό, με το οποίο θα μπορείτε να εμφανίζετε διαφημίσεις οικονομικών υπηρεσιών σε χρήστες στην Ισπανία.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού