Par finanšu pakalpojumu verifikāciju Indijā

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

 

Lai rādītu finanšu pakalpojumu reklāmas Indijā, tostarp rādītu reklāmas tiem lietotājiem Indijā, kuri šķietami meklē finanšu pakalpojumus, sākot ar šeit norādītajiem datumiem, reklāmdevējiem būs jāveic Google verifikācija. Verifikācijas procesa laikā reklāmdevējiem ir jāapliecina, ka to darbību ir licencējis atbilstošais finanšu pakalpojumu regulators Indijā vai arī tie ir atbrīvoti no šādu prasību izpildes. Pilns atbilstošo Indijas finanšu pakalpojumu regulatoru saraksts ir pieejams šeit. Ņemiet vērā, ka finanšu pakalpojumu verifikācijas prasība ietver tādu finanšu pakalpojumu kategorijas, ko šie regulatori var vai nevar reglamentēt.

Lai saņemtu verifikāciju, lielākajai daļai reklāmdevēju vispirms ir jāsaņem trešās puses verifikācija no mūsu pakalpojumu sniedzēja G2. Saskaņā ar G2 trešās puses verifikācijas procesu reklāmdevējiem ir jāapliecina, ka atbilstošais finanšu pakalpojumu regulators tieši pilnvaro tos nodrošināt finanšu pakalpojumu darbības vai arī tie ir atbrīvoti no šīs prasības izpildes. Kad reklāmdevēji būs saņēmuši G2 verifikāciju, tiem, izmantojot unikālu G2 piešķirtu trešās puses verifikācijas kodu, būs jāpiesakās Google verifikācijai, lai reklamētu finanšu pakalpojumus. 

Prasība nosaka, ka pakalpojumu sniedzēja G2 verifikācijai ir jāpiesakās reklāmdevējiem, kas nereklamē finanšu pakalpojumus, bet kuriem ir pamatots iemesls mērķauditorijas atlasē iekļaut lietotājus, kuri šķietami meklē finanšu pakalpojumus, piemēram, meklētājprogrammām un e-komercijas platformām. Tāpat arī finanšu pakalpojumu reklāmdevējiem, kuriem nav nepieciešama atbilstošā finanšu pakalpojumu regulatora izsniegta licence vai kuri ir atbrīvoti no prasības par šādu licenci, ir jāpiesakās G2 verifikācijai. 

Valsts iestādēm nav jāiegūst trešās puses verifikācija no G2. Valsts iestādēm ar domēnu .gov.in ir jāpiesakās tieši uzņēmumā Google, lai saņemtu verifikāciju. Valsts iestādēm bez domēna .gov.in ir jāsazinās ar savu Google konta pārzini. Apstiprinātām trešajām pusēm, tas ir, reklāmdevējiem, kuru reklāmas ir apstiprinājis Indijā pilnvarots reklāmdevējs, piemēram, apstiprinātiem tālākpārdevējiem, saistītajiem uzņēmumiem un mārketinga aģentūrām potenciālo pircēju piesaistīšanai, nav jāsaņem trešās puses verifikācija no G2. Apstiprinātas trešās puses var pieteikties tieši uzņēmumā Google. 

Plašāku informāciju par konkrētiem verifikācijas procesiem skatiet tālāk. Verifikācija ir obligāta visu reklāmu formātu un līdzekļu izmantošanai. Authorized Buyers un Display & Video 360 kontu īpašniekiem, kuri sniedz finanšu pakalpojumus, pašlaik verifikācija nav jāveic. 

Lai veiktu verifikāciju, tās pieteikums ir jāiesniedz pilnvarotam pārstāvim.

Detalizētas verifikācijas prasības 

Lai varētu saņemt verifikāciju finanšu pakalpojumu reklamēšanai Indijā, reklāmdevējiem, kas reklamē reglamentētu finanšu pakalpojumu darbības, ir jāsaņem atbilstošā finanšu pakalpojumu regulatora pilnvarojums un jāizpilda Google identitātes verifikācijas programma.

Pilnvarojums finanšu pakalpojumu reklamēšanai Indijā

1. darbība. Piesakieties G2 trešās puses verifikācijas procesam, izmantojot šo veidlapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā verifikācijas procesā sniegtajai uzņēmuma informācijai ir precīzi jāatbilst uzņēmuma informācijai, kas ir pieejama atbilstošo finanšu pakalpojumu reģistros vai ierakstos.

Kad būs sekmīgi pabeigta 1. darbība, saņemsiet unikālu kodu, kas jums būs jānorāda uzņēmumam Google, veicot 3. darbību.

2. darbība. Pēc tam, kad būsiet pieteicies G2 trešās puses verifikācijai, e-pastā saņemsiet Google reklāmdevēju verifikācijas programmas statusa atjauninājumu. Izpildiet e-pasta ziņojumā sniegtos norādījumus. Piezīme. Ja reklāmdevēji jau būs izpildījuši Google reklāmdevēju verifikācijas programmu, tiem vairs nebūs tas jādara atkārtoti. 

3. darbība. No G2 saņemto unikālo kodu norādiet uzņēmumam Google šajā veidlapā

Ja pēc šo darbību veikšanas tiksiet sekmīgi verificēts, jūsu Google Ads kontam tiks piešķirts sertifikāts. Par jūsu pieprasījuma statusu mēs jūs informēsim pa e-pastu. Reklāmdevējiem, kuri pēc šo darbību veikšanas tiks sekmīgi verificēti, būs atļauts rādīt finanšu pakalpojumu reklāmas Indijā, kā arī rādīt reklāmas tiem lietotājiem Indijā, kuri šķietami meklē finanšu pakalpojumus.

Verifikācijas prasības apstiprinātām trešajām pusēm

Ja esat apstiprināts trešās puses reklāmdevējs, jūsu verifikācija būs jāuzsāk Indijā pilnvarotam reklāmdevējam, iesniedzot to domēnu vai vietņu sarakstu, ko izmantojat šī reklāmdevēja pakalpojumu reklamēšanai. Kad tas būs izdarīts, Google var sazināties ar jums, lai sāktu reklāmdevēja verifikāciju, ja iepriekš vēl neesat izpildījis šo verifikācijas programmu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis process tika atjaunināts 2022. gada martā. Jūs saņemsiet gan e-pasta ziņojumu, gan paziņojumu kontā, un tajos būs sniegti norādījumi par nepieciešamo verifikācijas procesu.

Ja esat Indijā pilnvarots reklāmdevējs un jau esat veicis finanšu pakalpojumu verifikāciju, varat uzsākt apstiprinātas trešās puses verifikāciju, izmantojot šo Google veidlapu. Jūs varat galvot tikai par tām trešajām pusēm, kuru finanšu reklāmas esat apstiprinājis.

Piezīme. Ja kādā brīdī vēlēsieties pievienot vai noņemt apstiprinātu trešo pusi, jums būs vēlreiz jāiesniedz šī veidlapa. Ja atceļat kādas trešās puses reklāmu apstiprinājumu, nekavējoties par to informējiet mūs.

Jums būs jāiesniedz tālāk minētā informācija par to trešo pušu finanšu pakalpojumu reklāmdevējiem, kuri ir saistīti ar jūsu uzņēmumu.

 • Google Ads konta klienta ID.
 • pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, kurš iesniedz verifikācijas pieteikumu.
 • Jūsu uzņēmuma informācija (nosaukums, adrese, e-pasta adrese).
 • To trešo pušu finanšu pakalpojumu reklāmdevēju domēni vai vietnes, kuru reklāmas esat apstiprinājis.
 • Galvojums, ka apstiprināt konkrētās trešās puses rādītās finanšu reklāmas.

Verifikācijas prasības nefinanšu pakalpojumu reklāmdevējiem

Ja esat nefinanšu pakalpojumu reklāmdevējs un jums ir pamatots iemesls mērķauditorijas atlasē iekļaut lietotājus, kuri šķietami meklē finanšu pakalpojumus, varat pieteikties verifikācijai finanšu pakalpojumu reklamēšanai Indijā ar mūsu partnera G2 starpniecību, izmantojot šo veidlapu. Kad būsiet sekmīgi pieteicies G2 verifikācijai, jūs saņemsiet unikālu kodu, kas jums būs jānorāda uzņēmumam Google. Saņemto unikālo kodu norādiet uzņēmumam Google šajā veidlapā

Ja jūsu pieteikums tiks apstiprināts, varēsiet rādīt reklāmas tiem lietotājiem Indijā, kuri šķietami meklē finanšu pakalpojumus.

Jums tiks lūgts uzņēmumam Google sniegt tālāk minēto informāciju verifikācijas veidlapā, kas paredzēta finanšu pakalpojumu verifikācijai Indijā.

 • Jūsu Google Ads konta klienta ID.
 • pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, kurš iesniedz verifikācijas pieteikumu.
 • Jūsu uzņēmuma informācija (nosaukums, adrese, e-pasta adrese).
 • Jūsu uzņēmuma domēni vai vietnes, ko reklamējat programmā Google Ads.
 • Īss jūsu uzņēmuma apraksts un pamatojums ar finanšu pakalpojumiem saistītu atslēgvārdu atlasei.
 • Galvojums, ka neizmantosiet šo izņēmumu, lai rādītu Google Ads finanšu pakalpojumu reklāmas.

Pēc jūsu pieprasījuma izskatīšanas Google var pieprasīt jums veikt reklāmdevēja verifikāciju, ja iepriekš vēl neesat izpildījis šo verifikācijas programmu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis process tika atjaunināts 2022. gada martā. Jūs saņemsiet gan e-pasta ziņojumu, gan paziņojumu kontā, un tajos būs sniegti norādījumi par nepieciešamo verifikācijas procesu.

Verifikācijas prasības valsts iestādēm

Indijas finanšu pakalpojumu regulatoriem ar domēnu .gov.in ir jāpiesakās tieši finanšu pakalpojumu verifikācijai uzņēmumam Google, izmantojot šo veidlapu. Citiem vārdiem sakot, Indijas finanšu pakalpojumu regulatoriem ar domēnu .gov.in vispirms nav jāpiesakās verifikācijai no G2. Indijas finanšu pakalpojumu regulatoriem bez domēna .gov.in un starpvaldību iestādēm ir tieši jāsazinās ar jūsu Google konta pārzini, lai tie tiktu verificēti.

Verifikācijas prasības izņēmuma finanšu pakalpojumu reklāmdevējiem

Ja jums nav nepieciešama atbilstošo finanšu pakalpojumu regulatoru izsniegta licence vai esat atbrīvots no prasības par šādu licenci, varat pieteikties G2 trešās puses verifikācijas procesam, izmantojot šo veidlapu. Ja G2 noteiks, ka esat izņēmuma finanšu pakalpojumu reklāmdevējs, saņemsiet unikālu kodu, kas jums būs jānorāda uzņēmumam Google. Saņemto unikālo kodu norādiet uzņēmumam Google šajā veidlapā.

Pēc jūsu pieprasījuma izskatīšanas Google var pieprasīt jums veikt reklāmdevēja verifikāciju, ja iepriekš vēl neesat izpildījis šo verifikācijas programmu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis process tika atjaunināts 2022. gada martā. Jūs saņemsiet gan e-pasta ziņojumu, gan paziņojumu kontā, un tajos būs sniegti norādījumi par nepieciešamo verifikācijas procesu.

Kad šī verifikācija būs sekmīgi pabeigta, jūs saņemsiet apstiprinājumu un e-pasta paziņojumu no Google. Jūsu Google Ads kontam tiks piešķirts sertifikāts, kas jums sniegs atļauju rādīt finanšu pakalpojumu reklāmas Indijā, kā arī rādīt reklāmas tiem lietotājiem Indijā, kuri šķietami meklē finanšu pakalpojumus.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
true
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne