Σχετικά με την επαλήθευση οικονομικών υπηρεσιών στη Βραζιλία

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Μετά από τις ημερομηνίες που παρατίθενται εδώ, προκειμένου να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σχετικά με την παροχή οικονομικών υπηρεσιών στη Βραζιλία -συμπεριλαμβανομένης της προβολής διαφημίσεων σε χρήστες στη Βραζιλία που φαίνεται να αναζητούν οικονομικές υπηρεσίες- οι διαφημιζόμενοι πρέπει να επαληθεύονται από την Google. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι είναι αδειοδοτημένοι από την εξουσιοδοτημένη ρυθμιστική αρχή οικονομικών υπηρεσιών της Βραζιλίας ή ότι απαλλάσσονται από τις εν λόγω απαιτήσεις. Η πλήρης λίστα με τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές οικονομικών υπηρεσιών της Βραζιλίας διατίθεται εδώ. Λάβετε υπόψη ότι η απαίτηση επαλήθευσης οικονομικών υπηρεσιών καλύπτει κατηγορίες οικονομικών υπηρεσιών οι οποίες ενδέχεται να ρυθμίζονται ή να μην ρυθμίζονται από τις παραπάνω ρυθμιστικές αρχές.

Για να λάβουν την επαλήθευση, οι περισσότεροι διαφημιζόμενοι θα πρέπει πρώτα να λάβουν την επαλήθευση από τρίτο μέρος, την οποία παρέχει η εταιρεία G2, αρμόδιος πάροχος της Google. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης από τρίτο μέρος, που εφαρμόζει η G2, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι είναι εξουσιοδοτημένοι απευθείας από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή οικονομικών υπηρεσιών της Βραζιλίας να ασκούν δραστηριότητες παροχής οικονομικών υπηρεσιών ή ότι απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη απαίτηση. Αφού επαληθευτούν από την G2, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Google αίτηση επαλήθευσης οικονομικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό επαλήθευσης από τρίτο μέρος που θα λάβουν από την G2. 

Η υποχρέωση υποβολής αίτησης στην G2 ισχύει και για διαφημιζομένους οι οποίοι δεν προωθούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά έχουν επιτακτικό λόγο να στοχεύουν χρήστες που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως μηχανές αναζήτησης και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Αντίστοιχα, οι διαφημιζόμενοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση αδειοδότησης από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή δεν υποχρεούνται να λάβουν την εν λόγω αδειοδότηση θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην G2. 

Τα κρατικά νομικά πρόσωπα δεν χρειάζεται να λάβουν επαλήθευση τρίτου μέρους από την G2. Τα κρατικά νομικά πρόσωπα με τομέα .gov.br θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στην Google για επαλήθευση. Τα κρατικά νομικά πρόσωπα χωρίς τομέα .gov.br θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο λογαριασμού Google. Τα εγκεκριμένα τρίτα μέρη, δηλαδή οι διαφημιζόμενοι των οποίων οι διαφημίσεις εγκρίνονται από εξουσιοδοτημένο διαφημιζόμενο της Βραζιλίας - όπως είναι οι εγκεκριμένοι μεταπωλητές, οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι εταιρείες μάρκετινγκ για δημιουργία δυνητικών πελατών, επίσης δεν χρειάζεται να λάβουν επαλήθευση τρίτου μέρους από την G2. Τα εγκεκριμένα τρίτα μέρη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση απευθείας στην Google. 

Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένες διαδικασίες επαλήθευσης. Επαλήθευση απαιτείται για όλες τις μορφές και τα στοιχεία διαφήμισης. Προς το παρόν, οι λογαριασμοί Authorized Buyers και Display & Video 360 που αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δεν χρειάζεται να επαληθευτούν. 

Για την ολοκλήρωση της επαλήθευσης, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

Απαιτήσεις επαλήθευσης βήμα προς βήμα 

Προκειμένου να πληρούν τα κριτήρια για την επαλήθευση οικονομικών υπηρεσιών στη Βραζιλία, οι διαφημιζόμενοι που προωθούν ελεγχόμενες δραστηριότητες οικονομικών υπηρεσιών πρέπει να εξουσιοδοτούνται από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή οικονομικών υπηρεσιών και να ολοκληρώνουν το πρόγραμμα επαλήθευσης ταυτότητας της Google.

Εξουσιοδότηση για οικονομικές υπηρεσίες στη Βραζιλία

1ο βήμα: Αποκτήστε πρόσβαση στη διαδικασία επαλήθευσης από τρίτο μέρος της G2, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα

Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες επιχείρησης που παρέχετε σε αυτήν τη διαδικασία επαλήθευσης πρέπει να αντιστοιχούν ακριβώς στα στοιχεία επιχείρησης που αναφέρονται στα σχετικά μητρώα ή αρχεία των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών οικονομικών υπηρεσιών στη Βραζιλία.

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία το 1ο βήμα, θα λάβετε έναν μοναδικό κωδικό, τον οποίο πρέπει να δηλώσετε στην Google στο 3ο βήμα.

2ο βήμα: Μετά την υποβολή της αίτησης για επαλήθευση από τρίτο μέρος στην G2, θα λάβετε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια ενημέρωση κατάστασης με το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων της Google. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημείωση: Αν οι διαφημιζόμενοι έχουν ήδη ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων της Google, δεν χρειάζεται να το επαναλάβουν. 

3ο βήμα: Δηλώστε στην Google τον μοναδικό κωδικό που λάβατε από την G2, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα

Αν ολοκληρώσετε με επιτυχία την επαλήθευση μετά την ολοκλήρωση αυτών των βημάτων, θα χορηγηθεί ένα πιστοποιητικό στον λογαριασμό σας στο Google Ads. Θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσταση του αιτήματός σας. Οι διαφημιζόμενοι που επαληθεύονται επιτυχώς μετά την ολοκλήρωση των βημάτων θα επιτρέπεται να εμφανίζουν διαφημίσεις οικονομικών υπηρεσιών στη Βραζιλία και διαφημίσεις σε χρήστες της Βραζιλίας που φαίνεται να αναζητούν οικονομικές υπηρεσίες.

Απαιτήσεις επαλήθευσης για εγκεκριμένα τρίτα μέρη

Αν είστε εγκεκριμένος διαφημιζόμενος τρίτου μέρους, θα πρέπει ένας εξουσιοδοτημένος διαφημιζόμενος της Βραζιλίας να ξεκινήσει την επαλήθευση για λογαριασμό σας, υποβάλλοντας μια λίστα των τομέων ή των ιστοτόπων που χρησιμοποιείτε για την προώθηση των υπηρεσιών του. Αφού γίνει αυτό, η Google ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας για να ξεκινήσει την επαλήθευση διαφημιζομένου, αν δεν έχετε ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα επαλήθευσης στο παρελθόν. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία ενημερώθηκε τον Μάρτιο του 2022. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού, η οποία θα σας καθοδηγήσει στην απαιτούμενη διαδικασία επαλήθευσης.

Αν είστε εξουσιοδοτημένος διαφημιζόμενος της Βραζιλίας και έχετε ήδη ολοκληρώσει την επαλήθευση οικονομικών υπηρεσιών, μπορείτε να ξεκινήσετε την επαλήθευση για λογαριασμό ενός εγκεκριμένου τρίτου μέρους, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα της Google. Μπορείτε να εγγυηθείτε μόνο για τρίτα μέρη των οποίων οι προωθήσεις οικονομικού περιεχομένου έχουν εγκριθεί από εσάς.

Σημείωση: Κάθε φορά που θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα εγκεκριμένο τρίτο μέρος, θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου τη φόρμα. Πρέπει να μας ειδοποιείτε αμέσως, όταν αποσύρετε την έγκρισή σας για τις προωθήσεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Θα σας ζητηθεί να υποβάλετε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους διαφημιζομένους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιχείρησή σας.

 • Το αναγνωριστικό πελάτη λογαριασμού Google Ads
 • Το όνομα του Εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου που υποβάλλει αίτηση επαλήθευσης
 • Τα στοιχεία της επιχείρησής σας (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Τους τομείς ή τους ιστοτόπους τρίτων διαφημιζομένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των οποίων οι διαφημίσεις έχουν εγκριθεί από εσάς
 • Την εγγύηση ότι εγκρίνετε τις προωθήσεις χρηματοοικονομικού περιεχομένου που προβάλλουν τα τρίτα μέρη

Απαιτήσεις επαλήθευσης για διαφημιζομένους μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Αν είστε διαφημιζόμενος μη οικονομικών υπηρεσιών και έχετε επιτακτικό λόγο να στοχεύσετε χρήστες που φαίνεται να αναζητούν οικονομικές υπηρεσίες, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επαλήθευσης οικονομικών υπηρεσιών στη Βραζιλία μέσω του συνεργάτη μας, της εταιρείας G2, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα. Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία την υποβολή αίτησης στην G2, θα λάβετε έναν μοναδικό κωδικό, τον οποίο πρέπει να δηλώσετε στην Google. Δηλώστε στην Google τον μοναδικό κωδικό που λάβατε, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα

Αν η αίτησή σας εγκριθεί, θα επιτρέπεται να προβάλετε διαφημίσεις σε χρήστες στη Βραζιλία που φαίνεται να αναζητούν οικονομικές υπηρεσίες.

Στη φόρμα επαλήθευσης οικονομικών υπηρεσιών στη Βραζιλία θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στην Google τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Το αναγνωριστικό πελάτη του λογαριασμού σας στο Google Ads
 • Το όνομα του Εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου που υποβάλλει αίτηση επαλήθευσης
 • Τα στοιχεία της επιχείρησής σας (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Τους τομείς ή τους ιστοτόπους της επιχείρησής σας που διαφημίζετε με το Google Ads
 • Μια σύντομη περιγραφή της επιχείρησής σας και της αιτιολόγησης για τη στόχευση λέξεων-κλειδιών που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 • Την εγγύηση ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την απαλλαγή για την προβολή διαφημίσεων Google που προωθούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Κατά τον έλεγχο του αιτήματός σας, η Google ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς να ολοκληρώσετε την επαλήθευση διαφημιζομένου, αν δεν έχετε ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα επαλήθευσης στο παρελθόν. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία ενημερώθηκε τον Μάρτιο του 2022. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού, η οποία θα σας καθοδηγήσει στην απαιτούμενη διαδικασία επαλήθευσης.

Απαιτήσεις επαλήθευσης για κρατικά νομικά πρόσωπα

Οι ρυθμιστικές αρχές οικονομικών υπηρεσιών της Βραζιλίας με τομέα .gov.br θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στην Google χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα. Με άλλα λόγια, ρυθμιστικές αρχές οικονομικών υπηρεσιών της Βραζιλίας με τομέα .gov.br δεν χρειάζεται να υποβάλουν πρώτα αίτηση για επαλήθευση από την G2. Οι ρυθμιστικές αρχές οικονομικών υπηρεσιών της Βραζιλίας χωρίς τομέα .gov.br και οι διακυβερνητικοί οργανισμοί θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Υπεύθυνο λογαριασμού Google για να λάβουν επαλήθευση. 
 

Απαιτήσεις επαλήθευσης για απαλλασσόμενους διαφημιζομένους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Αν απαλλάσσεστε από την υποχρέωση αδειοδότησης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές οικονομικών υπηρεσιών ή δεν υποχρεούστε να λάβετε την εν λόγω αδειοδότηση, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικασία επαλήθευσης τρίτου μέρους της G2, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα. Αν η G2 διαπιστώσει ότι είστε απαλλασσόμενος διαφημιζόμενος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, θα λάβετε έναν μοναδικό κωδικό, τον οποίο πρέπει να δηλώσετε στην Google. Δηλώστε στην Google τον μοναδικό κωδικό που λάβατε, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα

Κατά τον έλεγχο του αιτήματός σας, η Google ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς να ολοκληρώσετε την επαλήθευση διαφημιζομένου, αν δεν έχετε ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα επαλήθευσης στο παρελθόν. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία ενημερώθηκε τον Μάρτιο του 2022. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού, η οποία θα σας καθοδηγήσει στην απαιτούμενη διαδικασία επαλήθευσης.

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία αυτήν την επαλήθευση, θα λάβετε μια επιβεβαίωση και μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Google. Στον λογαριασμό σας στο Google Ads θα χορηγηθεί ένα πιστοποιητικό, με το οποίο θα μπορείτε να προβάλετε διαφημίσεις σε χρήστες στη Βραζιλία που φαίνεται να αναζητούν οικονομικές υπηρεσίες.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού