Всичко за потвърждаването за рекламиране на финансови услуги в Бразилия

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

От датите, посочени тук,  рекламодателите, които искат да показват реклами на финансови услуги в Бразилия, включително на потребители от Бразилия, които изглежда, че търсят финансови услуги, трябва да бъдат потвърдени от Google. Като част от процеса на потвърждаване рекламодателите трябва да демонстрират, че са лицензирани от съответния упълномощен регулатор на финансови услуги в Бразилия или са освободени от тези изисквания. Пълният списък със съответните бразилски регулатори на финансови услуги се намира тук. Имайте предвид, че изискването за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги обхваща категории услуги, които е възможно да не се регулират от тези органи.

За да бъдат потвърдени, повечето рекламодатели ще трябва първо да бъдат потвърдени като трети страни от доставчика ни G2. Като част от процедурата на G2 за потвърждаване на трети страни рекламодателите трябва да представят доказателства, че са пряко упълномощени от съответния бразилски регулатор на финансови услуги да извършват такива услуги или че са освободени от това изискване. След като бъдат потвърдени от G2, рекламодателите следва да кандидатстват пред Google за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги, като използват уникалния код за потвърждение, получен от G2. 

Да се обърнат към G2, са длъжни и рекламодателите, които не популяризират финансови услуги, но имат основателни причини да насочват към потребители, търсещи такива услуги. Примери за такива рекламодатели са търсещи машини и платформи за електронна търговия. Също така рекламодателите за финансови услуги, които са освободени или за тях не се изисква лицензиране от съответния регулатор на финансови услуги, трябва да се обърнат към G2.

Правителствените органи няма нужда да бъдат потвърждавани като трети страни от G2. Правителствените органи с домейн .gov.br следва да кандидатстват за потвърждаване директно към Google. Правителствените органи, които нямат домейн .gov.br, следва да се свържат с мениджъра на профила си в Google. Одобрените трети страни – т.е. рекламодатели, чиито реклами са одобрени от упълномощен в Бразилия рекламодател, като например одобрени дистрибутори, партньори и маркетингови агенции за генериране на възможни клиенти – също не се нуждаят от потвърждаване на трети страни от G2. Одобрените трети страни може да кандидатстват директно към Google. 

Вижте по-долу за информация за конкретните процеси на потвърждаване. Потвърждаване се изисква за всички рекламни формати и активи. На този етап не е необходимо да бъдат потвърждавани профилите в Authorized Buyers и Display & Video 360, ангажирани с финансови услуги.

За завършване на потвърждаването заявките за кандидатстване трябва да бъдат подадени от упълномощен представител.

Изисквания за потвърждаване стъпка по стъпка 

За да отговарят на условията за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги в Бразилия, рекламодателите, които популяризират регулирани дейности, свързани с финансови услуги, трябва да бъдат упълномощени от съответния регулатор и да завършат програмата на Google за потвърждаване на самоличността.

Упълномощаване за рекламиране на финансови услуги в Бразилия

Стъпка 1: Изпълнете процедурата на G2 за потвърждаване на трети страни чрез този формуляр

Обърнете внимание, че предоставената по време на процедурата за потвърждаване информация за бизнеса трябва точно да съвпада с данните за бизнеса в регистрите или записите за съответните финансови услуги в Бразилия.

След като успешно завършите стъпка 1, ще получите уникален код, който трябва да предоставите на Google в стъпка 3.

Стъпка 2: След като кандидатствате в G2 за потвърждаване на трета страна, следва да получите по имейл актуализация за състоянието със сведения за програмата на Google за потвърждаване на рекламодателя. Изпълнете инструкциите в този имейл. Забележка: Ако рекламодателите вече са завършили програмата на Google за потвърждаване на рекламодателя, няма да е нужно да правят това отново. 

Стъпка 3: С този формуляр изпратете до Google уникалния код, който сте получили от G2. 

Ако след изпълнението на тези стъпки потвърждаването бъде успешно, към профила Ви в Google Ads ще бъде приложен сертификат. Ще Ви уведомим по имейл относно състоянието на заявката. Потвърдените рекламодатели ще могат да показват реклами на финансови услуги в Бразилия, както и да показват реклами на потребители в Бразилия, които търсят такива услуги.

Изисквания за потвърждаване на одобрени трети страни

Ако сте одобрен рекламодател трета страна, ще Ви е нужен упълномощен в Бразилия рекламодател, който да започне потвърждаването от Ваше име, като изпрати списък с домейни или уебсайтове, които използвате за популяризиране на неговите услуги. След като това стане, Google може да се свърже с Вас за стартиране на потвърждаване на рекламодателя, ако досега не сте завършили тази програма за потвърждаване. Имайте предвид, че процедурата бе актуализирана през март 2022 г. Ще получите имейл и известие в профила, които ще Ви насочват в процедурата на необходимото потвърждаване.

Ако сте упълномощен в Бразилия рекламодател и сте завършили потвърждаването за рекламиране на финансови услуги, можете да започнете потвърждаване за одобрена трета страна чрез този формуляр в Google. Можете да сте поръчител само на трети страни, чиито финансови популяризации сте одобрили.

Забележка: Всеки път, когато искате да добавите или премахнете одобрена трета страна, трябва да изпратите формуляра отново. Незабавно трябва да ни уведомите, ако вече не одобрявате популяризациите на дадена трета страна.

Ще трябва да изпратите долупосочената информация за свързаните с Вашия бизнес трети страни рекламодатели за финансови услуги:

 • идентификатор на клиента за профила в Google Ads;
 • име на упълномощения представител, който кандидатства за потвърждаване;
 • данни на фирмата (име, адрес, имейл адрес);
 • домейни или уебсайтове на рекламодатели на финансови услуги на трети страни, чиито реклами сте одобрили;
 • гаранция, че одобрявате популяризациите на финансови продукти, провеждани от третата страна.

Изисквания за потвърждаване на рекламодатели за нефинансови услуги

Ако сте рекламодател за нефинансови услуги, който има основателна причина да насочва към потребители, които търсят финансови услуги, можете да кандидатствате за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги в Бразилия чрез нашия партньор G2 посредством този формуляр. След като успешно кандидатствате пред G2, ще получите уникален код, който трябва да предоставите на Google. Изпратете до Google така получения код чрез този формуляр

Ако заявлението бъде одобрено, ще можете да показвате реклами на потребители в Бразилия, които търсят финансови услуги.

Във формуляра за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги в Бразилия ще поискаме да предоставите на Google следната информация:

 • идентификатор на клиент за профила Ви в Google Ads;
 • име на упълномощения представител, който кандидатства за потвърждаване;
 • данни на фирмата (име, адрес, имейл адрес);
 • домейни или уебсайтове на бизнеса, които рекламирате в Google Ads;
 • кратко описание на бизнеса и обосновка на насочването по ключови думи, свързани с финансови услуги;
 • гаранция, че няма да използвате освобождаването за популяризиране на финансови услуги в Google Ads.

След прегледа на заявката Google може да поиска от Вас да изпълните потвърждаване на самоличността на рекламодателя, ако не сте завършили тази програма за потвърждаване. Имайте предвид, че процедурата бе актуализирана през март 2022 г. Ще получите имейл и известие в профила, които ще Ви насочват в процедурата на необходимото потвърждаване.

Изисквания за потвърждаване за правителствени организации

Бразилските регулатори на финансови услуги, които имат домейн .gov.br, следва да кандидатстват директно за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги към Google посредством този формуляр. С други думи, бразилските регулатори на финансови услуги с домейн .gov.br не се налага да кандидатстват първо за потвърждаване от G2. Бразилските регулатори на финансови услуги, които нямат домейн .gov.br, както и междуправителствените органи, следва да се свържат директно със мениджъра на профила си в Google, за да бъдат потвърдени. 
 

Изисквания за потвърждаване на освободени рекламодатели за финансови услуги

Ако бизнесът Ви е освободен от тези изисквания или за него не се изисква да е лицензиран от съответните регулатори на финансови услуги, можете да изпълните процедурата на G2 за потвърждаване на трети страни чрез този формуляр. Ако G2 определи, че сте освободен рекламодател за финансови услуги, ще получите уникален код, който трябва да предоставите на Google. Изпратете до Google така получения код чрез този формуляр

След прегледа на заявката Google може да поиска от Вас да преминете потвърждаване на рекламодателя, ако не сте завършили тази програма за потвърждаване. Имайте предвид, че процедурата бе актуализирана през март 2022 г. Ще получите имейл и известие в профила, които ще Ви насочват в процедурата на необходимото потвърждаване.

След успешното завършване на потвърждаването ще получите потвърждение и известие по имейл от Google. В профила си в Google Ads ще получите сертификат, чрез който ще можете да показвате реклами на потребители в Бразилия, които изглежда, че търсят финансови услуги.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню