Weryfikacja na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych w Singapurze

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Od 30 sierpnia 2022 roku reklamodawcy, którzy chcą wyświetlać reklamy usług finansowych w Singapurze, muszą zostać zweryfikowani przez Google. Dotyczy to także wyświetlania reklam użytkownikom z tego kraju, którzy takich usług szukają. Podczas weryfikacji reklamodawcy muszą wykazać, że mają licencję Władz Monetarnych Singapuru (Monetary Authority of Singapore, MAS) lub znajdują się na listach licencjonowanych pożyczkodawców / zarejestrowanych sprzedawców prowadzonych przez Ministerstwo Prawa albo że są zwolnieni ze spełnienia tego wymogu. Uwaga: wymóg weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych obejmuje również kategorie usług finansowych, które mogą nie być regulowane przez te instytucje.

Aby uzyskać weryfikację, większość reklamodawców musi najpierw przejść proces weryfikacji zewnętrznej, którą przeprowadza współpracująca z Google firma G2. W ramach procesu weryfikacji zewnętrznej przeprowadzanej przez firmę G2 reklamodawcy muszą wykazać, że mają odpowiednie zezwolenie na świadczenie usług finansowych wydane przez singapurski organ regulacyjny ds. usług finansowych lub że są zwolnieni z obowiązku spełnienia tego wymogu. Po przejściu weryfikacji przeprowadzanej przez firmę G2 reklamodawcy muszą przesłać do Google prośbę o weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych. W przesyłanym zgłoszeniu muszą podać unikalny kod weryfikacji zewnętrznej otrzymany od firmy G2.

Obowiązkiem weryfikacji przeprowadzanej przez firmę G2 są też objęci reklamodawcy, którzy nie wyświetlają reklam usług finansowych, ale którym z uzasadnionych powodów zależy na kierowaniu reklam na użytkowników szukających usług finansowych (przykłady: wyszukiwarki i platformy e-commerce). Reklamodawcy promujący usługi finansowe, którzy są zwolnieni z obowiązku posiadania licencji odpowiedniej instytucji nadzoru usług finansowych (lub wobec których nie ma takiego wymogu), również muszą przejść weryfikację przeprowadzaną przez firmę G2.

Instytucje państwowe z domeną .gov.sg lub organizacje międzyrządowe nie muszą przechodzić weryfikacji zewnętrznej przeprowadzanej przez firmę G2. Także zatwierdzone firmy zewnętrzne, czyli reklamodawcy, których reklamy są zatwierdzone przez reklamodawcę autoryzowanego w Singapurze (np. zatwierdzeni sprzedawcy, podmioty stowarzyszone lub agencje marketingowe zajmujące się zdobywaniem potencjalnych klientów), nie muszą przechodzić weryfikacji zewnętrznej przeprowadzanej przez firmę G2. Instytucje państwowe i zatwierdzone firmy zewnętrzne mogą zgłosić się bezpośrednio do Google.

Poniżej można znaleźć więcej informacji o różnych procesach weryfikacji. Weryfikacja jest wymagana w przypadku wszystkich formatów i komponentów reklam. Użytkownicy kont Authorized Buyers i Display & Video 360, którzy zajmują się usługami finansowymi, nie muszą obecnie przechodzić weryfikacji.

Aby ukończenie weryfikacji było możliwe, zgłoszenie musi przesłać upoważniony przedstawiciel.

Szczegółowe wymagania weryfikacyjne

Aby kwalifikować się do weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych w Singapurze, reklamodawcy promujący regulowane usługi finansowe muszą mieć autoryzację odpowiedniej instytucji nadzoru usług finansowych i przejść proces weryfikacji tożsamości w Google.

Weryfikacja na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych w Singapurze

Krok 1. Rozpocznij proces weryfikacji zewnętrznej przeprowadzany przez firmę G2, korzystając z tego formularza.

Informacje o firmie podawane podczas procesu weryfikacji muszą być identyczne z informacjami zawartymi w odpowiednich rejestrach dotyczących usług finansowych.

Po ukończeniu kroku 1 otrzymasz unikalny kod, który należy przekazać do Google w kroku 3.

Krok 2. Po złożeniu wniosku o weryfikację przeprowadzaną przez firmę G2 powinna przyjść do Ciebie e-mailem informacja o zmianie stanu w Programie weryfikacji reklamodawców w Google. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tym e-mailu. Uwaga: jeśli reklamodawca ukończył już proces weryfikacji reklamodawcy w ramach programu Google, nie musi robić tego ponownie.

Krok 3. Przekaż do Google unikalny kod otrzymany od firmy G2. Aby to zrobić, użyj tego formularza.

Jeśli ukończysz te kroki i weryfikacja przebiegnie pomyślnie, Twoje konto Google Ads otrzyma odpowiedni certyfikat. Wyślemy Ci e-maila z informacją o stanie Twojego zgłoszenia. Reklamodawcy, którzy zostaną zweryfikowani po ukończeniu opisanych wyżej kroków, będą mogli wyświetlać reklamy usług finansowych w Singapurze, w tym użytkownikom z tego kraju poszukującym usług finansowych.

Wymagania weryfikacyjne obowiązujące zatwierdzone firmy zewnętrzne

Jeśli jesteś zatwierdzonym reklamodawcą zewnętrznym, weryfikację w Twoim imieniu musi rozpocząć reklamodawca posiadający autoryzację w Singapurze. W tym celu powinien on przesłać listę domen lub witryn, których używasz do promowania jego usług. Wtedy Google może skontaktować się z Tobą, aby rozpocząć weryfikację reklamodawcy, jeśli Twoja firma nie przeszła wcześniej tego procesu. Uwaga: proces weryfikacji został zaktualizowany w marcu 2022 roku. Otrzymasz e-maila i powiadomienie na koncie z instrukcjami dotyczącymi wymaganego procesu weryfikacji.

Jeśli jesteś reklamodawcą posiadającym autoryzację w Singapurze i masz już za sobą proces weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych, możesz rozpocząć weryfikację dla zatwierdzonej firmy zewnętrznej, korzystając z tego formularza Google. Weryfikację możesz zainicjować tylko w przypadku firm zewnętrznych, których reklamy usług finansowych są przez Ciebie zatwierdzone.

Uwaga: za każdym razem, gdy chcesz dodać lub usunąć zatwierdzoną firmę zewnętrzną, musisz ponownie przesłać formularz. Jeśli przestaniesz akceptować reklamy firmy zewnętrznej, bezzwłocznie nas o tym poinformuj.

Poprosimy Cię o przesłanie następujących informacji o zewnętrznych reklamodawcach promujących usługi finansowe współpracujących z Twoją firmą:

 • identyfikator klienta Google Ads;
 • nazwa upoważnionego przedstawiciela ubiegającego się o weryfikację;
 • informacje o Twojej firmie (nazwa, adres, adres e-mail);
 • domeny lub witryny zewnętrznych reklamodawców promujących usługi finansowe, których reklamy są przez Ciebie zatwierdzone;
 • potwierdzenie, że akceptujesz reklamy usług finansowych wyświetlane przez firmę zewnętrzną.

Wymagania weryfikacyjne obowiązujące reklamodawców, którzy promują usługi inne niż finansowe

Jeśli jesteś reklamodawcą, który promuje usługi inne niż finansowe, ale z uzasadnionych powodów zależy Ci na kierowaniu reklam na użytkowników szukających usług finansowych, możesz zgłosić wniosek o weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych w Singapurze u naszego partnera, firmy G2, używając tego formularza. Gdy proces złożenia wniosku w G2 przebiegnie pomyślnie, otrzymasz unikalny kod, który należy przekazać do Google. Przekaż ten kod do Google, korzystając z tego formularza.

Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie zatwierdzone, Twoja firma uzyska możliwość wyświetlania reklam singapurskim użytkownikom, którzy szukają usług finansowych.

formularzu weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych w Singapurze poprosimy Cię o podanie następujących informacji:

 • identyfikator klienta Twojego konta Google Ads;
 • nazwa upoważnionego przedstawiciela ubiegającego się o weryfikację;
 • informacje o Twojej firmie (nazwa, adres, adres e-mail);
 • Twoje domeny lub witryny biznesowe, które reklamujesz w Google Ads;
 • krótki opis firmy i uzasadnienie potrzeby kierowania reklam na słowa kluczowe związane z usługami finansowymi;
 • potwierdzenie, że nie będziesz korzystać z tego zwolnienia w celu wyświetlania za pomocą Google Ads reklam promujących usługi finansowe.

Po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem Google może wymagać od Ciebie przejścia weryfikacji reklamodawcy, jeśli Twoja firma nie ukończyła wcześniej tego procesu. Uwaga: proces weryfikacji został zaktualizowany w marcu 2022 roku. Otrzymasz e-maila i powiadomienie na koncie z instrukcjami dotyczącymi wymaganego procesu weryfikacji.

Wymagania weryfikacyjne obowiązujące instytucje państwowe

Singapurskie instytucje nadzoru usług finansowych używające domeny .gov.sg są zawsze zwolnione z wymogu weryfikacji w Google. Większość pozostałych reklamodawców będących instytucjami państwowymi, takich jak organizacje międzyrządowe, będzie weryfikowana przez Google automatycznie. Jeśli Twoja instytucja nie została zweryfikowana automatycznie, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta, aby poprosić o weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych w Singapurze, lub skontaktuj się z nami.

Wymagania weryfikacyjne obowiązujące reklamodawców promujących usługi finansowe zwolnionych z obowiązku posiadania odpowiednich licencji

Jeśli Twoja firma jest zwolniona z obowiązku posiadania licencji odpowiednich instytucji nadzoru usług finansowych (lub jeśli nie ma takiego wymogu), użyj tego formularza, aby rozpocząć weryfikację zewnętrzną przeprowadzaną przez firmę G2. Jeżeli firma G2 uzna, że jesteś reklamodawcą promującym usługi finansowe zwolnionym z obowiązku posiadania odpowiednich licencji, otrzymasz unikalny kod, który należy przekazać do Google. Przekaż ten kod do Google, korzystając z tego formularza.

Po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem Google może wymagać od Ciebie przejścia weryfikacji reklamodawcy, jeśli Twoja firma nie ukończyła wcześniej tego procesu. Uwaga: proces weryfikacji został zaktualizowany w marcu 2022 roku. Otrzymasz e-maila i powiadomienie na koncie z instrukcjami dotyczącymi wymaganego procesu weryfikacji.

Po ukończeniu weryfikacji otrzymasz potwierdzenie i e-maila z powiadomieniem od Google. Twoje konto Google Ads otrzyma certyfikat zezwalający na wyświetlanie reklam usług finansowych w Singapurze, w tym użytkownikom z tego kraju, którzy szukają usług finansowych.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne