Par verifikāciju finanšu pakalpojumu reklamēšanai Singapūrā

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Lai rādītu finanšu pakalpojumu reklāmas Singapūrā, tostarp rādītu reklāmas tiem lietotājiem Singapūrā, kuri šķietami meklē finanšu pakalpojumus, sākot ar 2022. gada 30. augustu, reklāmdevējiem būs jāveic Google verifikācija. Verifikācijas procesa laikā reklāmdevējiem ir jāapliecina, ka tie ir saņēmuši Singapūras Monetārās uzraudzības iestādes licenci (Monetary Authority of Singapore — MAS) vai ir iekļauti Tieslietu ministrijas izveidotajā Licencēto naudas aizdevēju sarakstā vai Reģistrēto dīleru sarakstā, vai ir atbrīvoti no šīs prasības izpildes. Ņemiet vērā, ka finanšu pakalpojumu verifikācijas prasība ietver tādu finanšu pakalpojumu kategorijas, ko šie regulatori var vai nevar reglamentēt.

Lai saņemtu verifikāciju, lielākajai daļai reklāmdevēju vispirms ir jāsaņem trešās puses verifikācija no mūsu pakalpojumu sniedzēja G2. Saskaņā ar G2 trešās puses verifikācijas procesu reklāmdevējiem ir jāapliecina, ka atbilstošais Singapūras finanšu pakalpojumu regulators tieši pilnvaro tos nodrošināt finanšu pakalpojumu darbības vai ka tie ir atbrīvoti no šīs prasības izpildes. Kad reklāmdevēji būs saņēmuši G2 verifikāciju, tiem, izmantojot unikālu G2 piešķirtu trešās puses verifikācijas kodu, būs jāpiesakās Google verifikācijai, lai reklamētu finanšu pakalpojumus. 

Prasība nosaka, ka pakalpojumu sniedzēja G2 verifikācijai ir jāpiesakās reklāmdevējiem, kas nereklamē finanšu pakalpojumus, bet kuriem ir pamatots iemesls mērķauditorijas atlasē iekļaut lietotājus, kuri šķietami meklē finanšu pakalpojumus, piemēram, meklētājprogrammām un e-komercijas platformām. Tāpat arī finanšu pakalpojumu reklāmdevējiem, kuriem nav nepieciešama atbilstošā finanšu pakalpojumu regulatora izsniegta licence vai kuri ir atbrīvoti no prasības par šādu licenci, ir jāpiesakās G2 verifikācijai. 

Valsts iestādēm ar .gov.sg domēniem vai starpvaldību organizācijām nav jāsaņem trešās puses verifikācija no G2. Tāpat arī apstiprinātām trešajām pusēm, tas ir, reklāmdevējiem, kuru reklāmas ir apstiprinājis Singapūrā pilnvarots reklāmdevējs, piemēram, apstiprinātiem tālākpārdevējiem, saistītajiem uzņēmumiem un mārketinga aģentūrām potenciālo pircēju piesaistīšanai, nav jāsaņem trešās puses verifikācija no G2. Valsts iestādes un apstiprinātas trešās puses var pieteikties tieši uzņēmumam Google. 

Plašāku informāciju par konkrētiem verifikācijas procesiem skatiet tālāk. Verifikācija ir obligāta visu reklāmu formātu un līdzekļu izmantošanai. Authorized Buyers un Display & Video 360 kontu īpašniekiem, kuri sniedz finanšu pakalpojumus, pašlaik verifikācija nav jāveic. 

Lai veiktu verifikāciju, tās pieteikums ir jāiesniedz pilnvarotam pārstāvim.

Detalizētas verifikācijas prasības

Lai varētu saņemt verifikāciju finanšu pakalpojumu reklamēšanai Singapūrā, reklāmdevējiem, kas reklamē reglamentētu finanšu pakalpojumu darbības, ir jāsaņem atbilstošā finanšu pakalpojumu regulatora pilnvarojums un jāizpilda Google identitātes verifikācijas programma.

Pilnvarojums finanšu pakalpojumu reklamēšanai Singapūrā

1. darbība. Piesakieties G2 trešās puses verifikācijas procesam, izmantojot šo veidlapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā verifikācijas procesā sniegtajai uzņēmuma informācijai ir precīzi jāatbilst uzņēmuma informācijai, kas ir pieejama atbilstošo finanšu pakalpojumu reģistros vai ierakstos.

Kad būs sekmīgi pabeigta 1. darbība, jūs saņemsiet unikālu kodu, kas jums būs jānorāda uzņēmumam Google, veicot 3. darbību.

2. darbība. Pēc tam, kad būsiet pieteicies G2 trešās puses verifikācijai, e-pastā saņemsiet Google reklāmdevēju verifikācijas programmas statusa atjauninājumu. Izpildiet e-pasta ziņojumā sniegtos norādījumus. Piezīme. Ja reklāmdevēji jau būs izpildījuši Google reklāmdevēju verifikācijas programmu, tiem vairs nevajadzēs to veikt atkārtoti.

3. darbība. No G2 saņemto unikālo kodu norādiet uzņēmumam Google šajā veidlapā.

Ja pēc šo darbību veikšanas tiksiet sekmīgi verificēts, jūsu Google Ads kontam tiks piešķirts sertifikāts. Par jūsu pieprasījuma statusu mēs jūs informēsim pa e-pastu. Reklāmdevējiem, kuri pēc šo darbību veikšanas tiks sekmīgi verificēti, būs atļauts rādīt finanšu pakalpojumu reklāmas Singapūrā, kā arī rādīt reklāmas tiem lietotājiem Singapūrā, kuri šķietami meklē finanšu pakalpojumus.

Verifikācijas prasības apstiprinātām trešajām pusēm

Ja esat apstiprināts trešās puses reklāmdevējs, jūsu verifikācija būs jāuzsāk Singapūrā pilnvarotam reklāmdevējam, iesniedzot to domēnu vai vietņu sarakstu, ko izmantojat šī reklāmdevēja pakalpojumu reklamēšanai. Kad tas būs izdarīts, Google var sazināties ar jums, lai sāktu reklāmdevēja verifikāciju, ja iepriekš vēl neesat izpildījis šo verifikācijas programmu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis process tika atjaunināts 2022. gada martā. Jūs saņemsiet gan e-pasta ziņojumu, gan paziņojumu kontā, un tajos būs sniegti norādījumi par nepieciešamo verifikācijas procesu.

Ja esat Singapūrā pilnvarots reklāmdevējs un jau esat veicis verifikāciju savu sniegto finanšu pakalpojumu reklamēšanai, varat uzsākt apstiprinātas trešās puses verifikāciju, izmantojot šo Google veidlapu. Jūs varat galvot tikai par tām trešajām pusēm, kuru finanšu reklāmas jūs esat apstiprinājis.

Piezīme. Ja kādā brīdī vēlēsieties pievienot vai noņemt apstiprinātu trešo pusi, jums būs vēlreiz jāiesniedz šī veidlapa. Ja atceļat kādas trešās puses reklāmu apstiprinājumu, nekavējoties par to informējiet mūs.

Jums būs jāiesniedz tālāk minētā informācija par to trešo pušu finanšu pakalpojumu reklāmdevējiem, kuri ir saistīti ar jūsu uzņēmumu.

 • Google Ads konta klienta ID.
 • pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, kurš iesniedz verifikācijas pieteikumu.
 • Jūsu uzņēmuma informācija (nosaukums, adrese, e-pasta adrese).
 • To trešo pušu finanšu pakalpojumu reklāmdevēju domēni vai vietnes, kuru reklāmas esat apstiprinājis.
 • Galvojums, ka apstiprināt konkrētās trešās puses rādītās finanšu reklāmas.

Verifikācijas prasības nefinanšu pakalpojumu reklāmdevējiem

Ja esat nefinanšu pakalpojumu reklāmdevējs un jums ir pamatots iemesls mērķauditorijas atlasē iekļaut lietotājus, kuri meklē finanšu pakalpojumus, varat pieteikties verifikācijai finanšu pakalpojumu reklamēšanai Singapūrā ar mūsu partnera G2 starpniecību, izmantojot šo veidlapu. Kad būsiet sekmīgi pieteicies G2 verifikācijai, jūs saņemsiet unikālu kodu, kas jums būs jānorāda uzņēmumam Google. Saņemto unikālo kodu norādiet uzņēmumam Google šajā veidlapā.

Ja jūsu pieteikums tiks apstiprināts, varēsiet rādīt reklāmas tiem lietotājiem Singapūrā, kuri šķietami meklē finanšu pakalpojumus.

Jums tiks lūgts uzņēmumam Google sniegt tālāk minēto informāciju verifikācijas veidlapā, kas paredzēta finanšu pakalpojumu reklamēšanai Singapūrā.

 • Jūsu Google Ads konta klienta ID.
 • pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, kurš iesniedz verifikācijas pieteikumu.
 • Jūsu uzņēmuma informācija (nosaukums, adrese, e-pasta adrese).
 • Jūsu uzņēmuma domēni vai vietnes, ko reklamējat programmā Google Ads.
 • Īss jūsu uzņēmuma apraksts un pamatojums ar finanšu pakalpojumiem saistītu atslēgvārdu atlasei.
 • Galvojums, ka neizmantosiet šo izņēmumu, lai rādītu Google Ads finanšu pakalpojumu reklāmas.

Pēc jūsu pieprasījuma izskatīšanas Google var pieprasīt jums veikt reklāmdevēja verifikāciju, ja iepriekš vēl neesat izpildījis šo verifikācijas programmu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis process tika atjaunināts 2022. gada martā. Jūs saņemsiet gan e-pasta ziņojumu, gan paziņojumu kontā, un tajos būs sniegti norādījumi par nepieciešamo verifikācijas procesu.

Verifikācijas prasības valsts iestādēm

Singapūras finanšu pakalpojumu regulatori ar .gov.sg domēnu vienmēr tiek atbrīvoti no prasības veikt Google verifikāciju. Vairākuma citu valsts iestāžu reklāmdevēju, piemēram, starpvaldību organizāciju, verifikāciju Google veiks automātiski. Ja jūsu iestāde atbilst šai definīcijai, taču nav automātiski verificēta, sazinieties ar konta pārstāvi, lai pieprasītu verifikāciju finanšu pakalpojumu reklamēšanai Singapūrā, vai sazinieties ar mums šeit.

Verifikācijas prasības izņēmuma finanšu pakalpojumu reklāmdevējiem

Ja jums nav nepieciešama atbilstošo finanšu pakalpojumu regulatoru izsniegta licence vai esat atbrīvots no prasības par šādu licenci, varat pieteikties G2 trešās puses verifikācijas procesam, izmantojot šo veidlapu. Ja G2 noteiks, ka esat izņēmuma finanšu pakalpojumu reklāmdevējs, saņemsiet unikālu kodu, kas jums būs jānorāda uzņēmumam Google. Saņemto unikālo kodu norādiet uzņēmumam Google šajā veidlapā.

Pēc jūsu pieprasījuma izskatīšanas Google var pieprasīt jums veikt reklāmdevēja verifikāciju, ja iepriekš vēl neesat izpildījis šo verifikācijas programmu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis process tika atjaunināts 2022. gada martā. Jūs saņemsiet gan e-pasta ziņojumu, gan paziņojumu kontā, un tajos būs sniegti norādījumi par nepieciešamo verifikācijas procesu.

Kad šī verifikācija būs sekmīgi pabeigta, jūs saņemsiet apstiprinājumu un e-pasta paziņojumu no Google. Jūsu Google Ads kontam tiks piešķirts sertifikāts, kas jums sniegs atļauju rādīt finanšu pakalpojumu reklāmas Singapūrā, kā arī rādīt reklāmas tiem lietotājiem Singapūrā, kuri šķietami meklē finanšu pakalpojumus.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
true
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
6470207203619161456
true
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
true
true
true
73067