Over verificatie voor financiële services in Taiwan

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Vanaf 30 augustus 2022 moeten adverteerders die advertenties voor financiële services willen weergeven in Taiwan (waaronder aan gebruikers in Taiwan die financiële services lijken te zoeken) door Google zijn geverifieerd. Als onderdeel van het verificatieproces moeten adverteerders aantonen dat ze een vergunning hebben die is afgegeven door de relevante Taiwanese financiële regelgevende instanties. De relevante financiële regelgevende instanties zijn de Financial Supervisory Commission, het Taiwanese Ministerie van Financiën en het Taiwanese Ministerie van Economische Zaken. Let op dat de verificatievereiste voor financiële services ook categorieën van financiële services omvat die niet worden gereguleerd door deze regelgevende instanties.

Voor het verkrijgen van de verificatie moeten adverteerders eerst een externe verificatie doorlopen via onze partner, G2. Als onderdeel van het externe-verificatieproces van G2 moeten adverteerders aantonen dat de relevante Taiwanese regelgevende instantie op het gebied van financiële services hen toestaat om activiteiten voor financiële services te ondernemen of dat ze zijn vrijgesteld van de vereiste. Na de verificatie door G2 moeten adverteerders bij Google een aanvraag indienen voor de verificatie voor financiële services via de unieke externe-verificatiecode die ze van G2 hebben gekregen.

Onder de vereiste om bij G2 een aanvraag in te dienen vallen ook adverteerders die geen financiële services promoten, maar die een dwingende reden hebben om zich te richten op gebruikers die financiële services, zoals zoekmachines en e-commerceplatforms, lijken te zoeken. Ook adverteerders voor financiële services die zijn vrijgesteld van een vergunning van relevante regelgevende instanties voor financiële services of hiertoe niet verplicht zijn, moeten een aanvraag indienen bij G2.

Overheidsinstanties met een gov.tw-domein en intergouvernementele organisaties hoeven geen externe verificatie via G2 te doorlopen. Ook goedgekeurde derden (d.w.z. adverteerders waarvan de advertenties zijn goedgekeurd door een in Taiwan geautoriseerde adverteerder), zoals goedgekeurde resellers, partners en marketingbureaus voor het genereren van leads, hoeven geen externe verificatie te doorlopen via G2. Overheidsinstanties en goedgekeurde derden kunnen een aanvraag rechtstreeks bij Google indienen.

Hieronder leest u meer over specifieke verificatieprocessen. De verificatie is vereist voor alle advertentie-indelingen en -componenten. Authorized buyers- en Display & Video 360-accounts die zich bezighouden met financiële services, hoeven het verificatieproces momenteel niet te doorlopen.

Als u het verificatieproces wilt afronden, moet u een verzoek laten indienen door een gemachtigde vertegenwoordiger.

Stapsgewijs overzicht van de verificatievereisten

Adverteerders die reclame maken voor gereguleerde financiële dienstverlening en die in aanmerking willen komen voor verificatie voor financiële dienstverlening in Taiwan moeten zijn goedgekeurd door de relevante regelgevende instantie op het gebied van financiële dienstverlening en moeten het Google-programma voor identiteitsverificatie doorlopen.

Autorisatie voor financiële dienstverlening in Taiwan

Stap 1: Gebruik dit formulier om toegang te krijgen tot het externe-verificatieproces van G2.

Houd er rekening mee dat de bedrijfsinformatie die u tijdens dit verificatieproces verstrekt, exact moet overeenkomen met de bedrijfsgegevens die in de relevante registers of administratie voor financiële dienstverlening staan.

Zodra u stap 1 heeft afgerond, krijgt u een unieke code die u in stap 3 aan Google moet verstrekken.

Stap 2: Nadat u bij G2 de externe verificatie heeft aangevraagd, krijgt u per e-mail een statusupdate met het verificatieprogramma voor adverteerders van Google. Volg de instructies in die e-mail. Opmerking: Als adverteerders het verificatieprogramma voor adverteerders van Google al hebben doorlopen, hoeven ze dat niet nogmaals te doen.

Stap 3: Verstrek de unieke code die u van G2 heeft gekregen via dit formulier aan Google.

Als u na het doorlopen van deze stappen bent geverifieerd, wordt er een certificaat toegekend aan uw Google Ads-account. We houden u via e-mail op de hoogte van de status van uw verzoek. Adverteerders die na het doorlopen van de stappen zijn geverifieerd, mogen advertenties voor financiële dienstverlening weergeven in Taiwan en mogen advertenties tonen aan gebruikers in Taiwan die op zoek lijken te zijn naar financiële dienstverlening.

Verificatievereisten voor goedgekeurde derden

Als u een goedgekeurde derde bent, moet een in Taiwan geautoriseerde adverteerder de verificatie voor u starten door een lijst met domeinen of websites in te dienen die u gebruikt om reclame te maken voor hun services. Nadat dit is gebeurd, kan Google contact met u opnemen om de adverteerdersverificatie te starten als u dit verificatieprogramma nog niet eerder heeft doorlopen. We herinneren u eraan dat dit proces in maart 2022 is geüpdatet. U krijgt een e-mail en een melding in uw account om u door het vereiste verificatieproces te leiden.

Als u een in Taiwan geverifieerde adverteerder bent en de verificatie voor financiële dienstverlening al heeft doorlopen, kunt u de verificatie voor een goedgekeurde derde starten via dit formulier van Google. U kunt alleen verificatie aanvragen voor derden waarvan u de financiële promoties heeft goedgekeurd.

Opmerking: Telkens als u een goedgekeurde derde wilt toevoegen of verwijderen, moet u het formulier opnieuw indienen. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u de promoties van een derde niet meer goedkeurt.

U wordt gevraagd om de volgende gegevens in te dienen die zijn gerelateerd aan de externe adverteerders voor financiële services die aan uw bedrijf zijn gekoppeld.

 • Klant-ID voor Google Ads-account.
 • Naam van de gemachtigde vertegenwoordiger die het verificatieverzoek indient.
 • Gegevens van uw bedrijf (naam, adres, e-mailadres).
 • Domeinen of websites van externe adverteerders voor financiële services van wie u de advertenties heeft goedgekeurd.
 • Garantie dat u de financiële promoties goedkeurt die de betreffende derde weergeeft.

Verificatievereisten voor adverteerders voor niet-financiële dienstverlening

Als u een adverteerder voor niet-financiële dienstverlening bent die een dwingende reden heeft om zich te richten tot gebruikers die lijken te zoeken naar financiële dienstverlening, kunt u zich aanmelden voor verificatie voor financiële dienstverlening in Taiwan via onze partner G2 met dit formulier. Zodra u het proces bij G2 met succes heeft doorlopen, krijgt u een unieke code die u aan Google moet verstrekken. Geef de unieke code via dit formulier door aan Google.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, mag u advertenties weergeven aan gebruikers in Taiwan die op zoek lijken te zijn naar financiële services.

U wordt gevraagd de volgende informatie aan Google te verstrekken op het formulier voor de verificatie voor financiële dienstverlening in Taiwan:

 • Klant-ID voor uw Google Ads-account.
 • Naam van de gemachtigde vertegenwoordiger die het verificatieverzoek indient.
 • Gegevens van uw bedrijf (naam, adres, e-mailadres).
 • De domeinen of websites van uw bedrijf waarvoor u via Google Ads adverteert.
 • Korte beschrijving van uw bedrijf en uw redenen om te targeten op zoekwoorden die zijn gerelateerd aan financiële services.
 • Garantie dat u deze uitzondering niet gebruikt om Google-advertenties weer te geven waarin reclame wordt gemaakt voor financiële services.
Na beoordeling van uw verzoek kan Google u verplichten de adverteerdersverificatie te voltooien als u dit verificatieprogramma nog niet eerder heeft afgerond. We herinneren u eraan dat dit proces in maart 2022 is geüpdatet. U krijgt een e-mail en een melding in uw account om u door het vereiste verificatieproces te leiden.

Verificatievereisten voor overheidsinstanties

Taiwanese regelgevende instanties voor financiële dienstverlening met een gov.tw-domein zijn altijd vrijgesteld van de verificatievereiste van Google. De meeste andere adverteerders die een overheidsinstantie zijn, zoals intergouvernementele organisaties, worden automatisch door Google geverifieerd. Als u niet automatisch bent geverifieerd, neemt u contact op met uw accountvertegenwoordiger om verificatie voor financiële services in Taiwan aan te vragen of neemt u hier contact met ons op.

Verificatievereisten voor vrijgestelde adverteerders van financiële services

Als u vrijgesteld bent van of niet verplicht bent om over een vergunning te beschikken volgens de betreffende regelgevende instanties op het gebied van financiële services, krijgt u toegang tot het externe-verificatieproces van G2 via dit formulier. Als G2 vaststelt dat u een vrijgestelde adverteerder van financiële services bent, krijgt u een unieke code die u aan Google moet verstrekken. Geef de unieke code via dit formulier door aan Google.

Na beoordeling van uw verzoek kan Google u verplichten een adverteerdersverificatie te doorlopen als u dit verificatieprogramma nog niet eerder heeft afgerond. We herinneren u eraan dat dit proces in maart 2022 geüpdatet werd. U krijgt een e-mail en een melding in uw account om u door het vereiste verificatieproces te leiden.

Nadat u het verificatieproces heeft afgerond, krijgt u een bevestiging en e-mailmelding van Google. Aan uw Google Ads-account wordt een certificaat toegekend waarmee u advertenties voor financiële services mag weergeven in Taiwan en advertenties kunt tonen aan gebruikers in Taiwan die op zoek lijken te zijn naar financiële services.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
12501514148805233475
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
73067