Σχετικά με την επαλήθευση για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ταϊβάν

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Από τις 30 Αυγούστου 2022 και έπειτα, προκειμένου να εμφανίζουν διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ταϊβάν, καθώς και να εμφανίζουν διαφημίσεις σε χρήστες στην Ταϊβάν που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να είναι επαληθευμένοι από την Google. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να δηλώνουν ότι έχουν αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Ταϊβάν. Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Ταϊβάν είναι η Εποπτική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Οικονομίας. Λάβετε υπόψη ότι η απαίτηση επαλήθευσης για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καλύπτει κατηγορίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι οποίες δεν ρυθμίζονται από τις παραπάνω ρυθμιστικές αρχές.

Για να λάβουν την επαλήθευση, οι περισσότεροι διαφημιζόμενοι θα πρέπει πρώτα να λάβουν την επαλήθευση από τρίτο μέρος, την οποία παρέχει η εταιρεία G2, αρμόδιος πάροχος της Google. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης από τρίτο μέρος που εφαρμόζει η G2, oι διαφημιζόμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι είναι εξουσιοδοτημένοι απευθείας από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Ταϊβάν να ασκούν δραστηριότητες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή ότι απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη απαίτηση. Αφού επαληθευτούν από την G2, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Google αίτηση επαλήθευσης για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό επαλήθευσης από τρίτο μέρος που θα λάβουν από την G2. 

Η υποχρέωση υποβολής αίτησης στην G2 ισχύει και για διαφημιζομένους οι οποίοι δεν προωθούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά έχουν επιτακτικό λόγο να στοχεύουν χρήστες που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως μηχανές αναζήτησης και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Αντίστοιχα, οι διαφημιζόμενοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση αδειοδότησης από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή δεν υποχρεούνται να λάβουν την εν λόγω αδειοδότηση θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην G2. 

Τα κρατικά νομικά πρόσωπα με τομέα .gov.tw ή οι διακυβερνητικοί οργανισμοί δεν χρειάζεται να λάβουν από την G2 επαλήθευση από τρίτο μέρος. Αντίστοιχα, τα εγκεκριμένα τρίτα πρόσωπα, δηλαδή οι διαφημιζόμενοι των οποίων οι διαφημίσεις εγκρίνονται από εξουσιοδοτημένο διαφημιζόμενο της Ταϊβάν (όπως είναι οι εγκεκριμένοι μεταπωλητές, οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι εταιρείες μάρκετινγκ για δημιουργία δυνητικών πελατών), επίσης δεν χρειάζεται να λάβουν από την G2 επαλήθευση από τρίτο μέρος. Τα κρατικά νομικά πρόσωπα και τα εγκεκριμένα τρίτα μέρη μπορούν να υποβάλουν αίτηση απευθείας στην Google. 

Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένες διαδικασίες επαλήθευσης. Επαλήθευση απαιτείται για όλες τις μορφές και τα στοιχεία διαφήμισης. Προς το παρόν, οι λογαριασμοί Authorized Buyers και Display & Video 360 που αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δεν χρειάζεται να επαληθευτούν. 

Για την ολοκλήρωση της επαλήθευσης, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

Απαιτήσεις επαλήθευσης βήμα προς βήμα 

Προκειμένου να πληρούν τα κριτήρια για την επαλήθευση για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ταϊβάν, οι διαφημιζόμενοι που προωθούν ελεγχόμενες δραστηριότητες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πρέπει να εξουσιοδοτούνται από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και να ολοκληρώνουν το πρόγραμμα επαλήθευσης ταυτότητας της Google.

Εξουσιοδότηση για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ταϊβάν

1ο βήμα: Αποκτήστε πρόσβαση στη διαδικασία επαλήθευσης από τρίτο μέρος της G2, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα

Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες επιχείρησης που παρέχετε σε αυτήν τη διαδικασία επαλήθευσης πρέπει να αντιστοιχούν ακριβώς στα στοιχεία επιχείρησης που αναφέρονται στα σχετικά μητρώα ή αρχεία των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία το 1ο βήμα, θα λάβετε έναν μοναδικό κωδικό, τον οποίο πρέπει να δηλώσετε στην Google στο 3ο βήμα.

2ο βήμα: Μετά την υποβολή της αίτησης για επαλήθευση από τρίτο μέρος στην G2, θα λάβετε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια ενημέρωση κατάστασης με το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων της Google. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημείωση: Αν οι διαφημιζόμενοι έχουν ήδη ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων της Google, δεν χρειάζεται να το επαναλάβουν. 

3ο βήμα: Δηλώστε στην Google τον μοναδικό κωδικό που λάβατε από την G2, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα

Αν ολοκληρώσετε με επιτυχία την επαλήθευση μετά την ολοκλήρωση αυτών των βημάτων, θα χορηγηθεί ένα πιστοποιητικό στον λογαριασμό σας στο Google Ads. Θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσταση του αιτήματός σας. Οι διαφημιζόμενοι που επαληθεύονται επιτυχώς μετά την ολοκλήρωση των βημάτων θα επιτρέπεται να εμφανίζουν διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ταϊβάν και διαφημίσεις σε χρήστες της Ταϊβάν που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Απαιτήσεις επαλήθευσης για εγκεκριμένα τρίτα μέρη

Αν είστε εγκεκριμένος διαφημιζόμενος τρίτου μέρους, θα πρέπει ένας εξουσιοδοτημένος διαφημιζόμενος της Ταϊβάν να ξεκινήσει την επαλήθευση για λογαριασμό σας, υποβάλλοντας μια λίστα των τομέων ή των ιστοτόπων που χρησιμοποιείτε για την προώθηση των υπηρεσιών του. Αφού γίνει αυτό, η Google ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας για να ξεκινήσει την επαλήθευση διαφημιζομένου, αν δεν έχετε ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα επαλήθευσης στο παρελθόν. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία ενημερώθηκε τον Μάρτιο του 2022. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού, η οποία θα σας καθοδηγήσει στην απαιτούμενη διαδικασία επαλήθευσης.

Αν είστε εξουσιοδοτημένος διαφημιζόμενος της Ταϊβάν και έχετε ήδη ολοκληρώσει την επαλήθευση για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μπορείτε να ξεκινήσετε την επαλήθευση για λογαριασμό ενός εγκεκριμένου τρίτου μέρους, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα της Google. Μπορείτε να εγγυηθείτε μόνο για τρίτα μέρη των οποίων οι προωθήσεις χρηματοοικονομικού περιεχομένου έχουν εγκριθεί από εσάς.

Σημείωση: Κάθε φορά που θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα εγκεκριμένο τρίτο μέρος, θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου τη φόρμα. Πρέπει να μας ειδοποιείτε αμέσως, όταν αποσύρετε την έγκρισή σας για τις προωθήσεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Θα σας ζητηθεί να υποβάλετε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους διαφημιζομένους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιχείρησή σας.

 • Το αναγνωριστικό πελάτη λογαριασμού Google Ads
 • Το όνομα του Εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου που υποβάλλει αίτηση επαλήθευσης
 • Τα στοιχεία της επιχείρησής σας (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Τους τομείς ή τους ιστοτόπους τρίτων διαφημιζομένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των οποίων οι διαφημίσεις έχουν εγκριθεί από εσάς
 • Την εγγύηση ότι εγκρίνετε τις προωθήσεις χρηματοοικονομικού περιεχομένου που προβάλλουν τα τρίτα μέρη

Απαιτήσεις επαλήθευσης για διαφημιζομένους μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Αν είστε διαφημιζόμενος μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και έχετε επιτακτικό λόγο να στοχεύσετε χρήστες που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επαλήθευσης για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ταϊβάν μέσω του συνεργάτη μας, της εταιρείας G2, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα. Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία την υποβολή αίτησης στην G2, θα λάβετε έναν μοναδικό κωδικό, τον οποίο πρέπει να δηλώσετε στην Google. Δηλώστε στην Google τον μοναδικό κωδικό που λάβατε, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα

Αν η αίτησή σας εγκριθεί, θα επιτρέπεται να εμφανίζετε διαφημίσεις σε χρήστες στην Ταϊβάν που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Στη φόρμα επαλήθευσης για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ταϊβάν θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στην Google τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Το αναγνωριστικό πελάτη του λογαριασμού σας στο Google Ads
 • Το όνομα του Εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου που υποβάλλει αίτηση επαλήθευσης
 • Τα στοιχεία της επιχείρησής σας (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Τους τομείς ή τους ιστοτόπους της επιχείρησής σας όπου προβάλλετε διαφημίσεις στο Google Ads
 • Μια σύντομη περιγραφή της επιχείρησής σας και της αιτιολόγησης για τη στόχευση λέξεων-κλειδιών που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 • Την εγγύηση ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την απαλλαγή για την προβολή διαφημίσεων Google που προωθούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Κατά τον έλεγχο του αιτήματός σας, η Google ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς να ολοκληρώσετε την επαλήθευση διαφημιζομένου, αν δεν έχετε ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα επαλήθευσης στο παρελθόν. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία ενημερώθηκε τον Μάρτιο του 2022. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού, η οποία θα σας καθοδηγήσει στην απαιτούμενη διαδικασία επαλήθευσης.

Απαιτήσεις επαλήθευσης για κρατικά νομικά πρόσωπα

Οι ρυθμιστικές αρχές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Ταϊβάν με τομέα .gov.tw απαλλάσσονται πάντα από την απαίτηση επαλήθευσης της Google. Οι περισσότεροι άλλοι διαφημιζόμενοι που είναι κρατικά νομικά πρόσωπα, όπως οι διακυβερνητικοί οργανισμοί, θα επαληθεύονται αυτόματα από την Google. Αν δεν έχετε επαληθευτεί αυτόματα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του λογαριασμού σας για να ζητήσετε επαλήθευση για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ταϊβάν ή επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Απαιτήσεις επαλήθευσης για απαλλασσόμενους διαφημιζομένους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Αν απαλλάσσεστε από την υποχρέωση αδειοδότησης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές οικονομικών υπηρεσιών ή δεν υποχρεούστε να λάβετε την εν λόγω αδειοδότηση, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικασία επαλήθευσης τρίτου μέρους της G2, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα. Αν η G2 διαπιστώσει ότι είστε απαλλασσόμενος διαφημιζόμενος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, θα λάβετε έναν μοναδικό κωδικό, τον οποίο πρέπει να δηλώσετε στην Google. Δηλώστε στην Google τον μοναδικό κωδικό που λάβατε, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα

Κατά τον έλεγχο του αιτήματός σας, η Google ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς να ολοκληρώσετε την επαλήθευση διαφημιζομένου, αν δεν έχετε ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα επαλήθευσης στο παρελθόν. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία ενημερώθηκε τον Μάρτιο του 2022. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού που θα σας καθοδηγήσουν στην απαιτούμενη διαδικασία επαλήθευσης.

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία αυτήν την επαλήθευση, θα λάβετε μια επιβεβαίωση και μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Google. Στον λογαριασμό σας στο Google Ads θα χορηγηθεί ένα πιστοποιητικό, με το οποίο θα μπορείτε να προβάλετε διαφημίσεις οικονομικών υπηρεσιών στην Ταϊβάν και να προβάλετε διαφημίσεις σε χρήστες στην Ταϊβάν που φαίνεται να αναζητούν οικονομικές υπηρεσίες.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού