Всичко за потвърждаването на рекламиране на финансови услуги в Тайван

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

От 30 август 2022 г. рекламодателите трябва да бъдат потвърдени от Google, за да показват в Тайван реклами на финансови услуги, включително да показват реклами на потребители от Тайван, които търсят такива услуги. Като част от процеса на потвърждаване рекламодателите трябва да представят доказателства, че са лицензирани от съответните финансови регулатори в Тайван. Това са Комисията по финансов надзор, Министерството на финансите и Министерството на икономиката. Имайте предвид, че изискването за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги обхваща категории такива услуги, които не се регулират от тези органи.

За да бъдат потвърдени, повечето рекламодатели ще трябва първо да бъдат потвърдени като трети страни от доставчика ни G2. Като част от процедурата на G2 за потвърждаване на трети страни рекламодателите трябва да представят доказателства, че са пряко упълномощени от съответния тайвански регулатор на финансови услуги да извършват такива услуги или че са освободени от това изискване. След като бъдат потвърдени от G2, рекламодателите следва да кандидатстват пред Google за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги, като използват уникалния код за потвърждение, получен от G2.

Да се обърнат към G2, са длъжни и рекламодателите, които не популяризират финансови услуги, но имат основателни причини да насочват към потребители, търсещи такива услуги. Примери за такива рекламодатели са търсещи машини и платформи за електронна търговия. Също така рекламодателите за финансови услуги, които са освободени или за тях не се изисква лицензиране от съответния регулатор на финансови услуги, трябва да се обърнат към G2.

Правителствени организации с домейни от .gov.tw или междуправителствени организации нямат нужда от потвърждаване на трети страни от G2. Аналогично, одобрените трети страни – т.е. рекламодатели, чиито реклами са одобрени от упълномощен в Тайван рекламодател, като например одобрени дистрибутори, партньори и маркетингови агенции за генериране на възможни клиенти – също не се нуждаят от потвърждаване на трети страни от G2. Правителствените организации и одобрените трети страни може да кандидатстват направо пред Google.

Моля, вижте по-долу за информация за конкретните процеси на потвърждаване. Потвърждаване се изисква за всички рекламни формати и активи. На този етап не е необходимо да бъдат потвърждавани профилите в Authorized Buyers и Display & Video 360, ангажирани с финансови услуги.

За завършване на потвърждаването заявките за кандидатстване трябва да бъдат подадени от упълномощен представител.

Изисквания за потвърждаване стъпка по стъпка

За да отговарят на условията за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги в Тайван, рекламодателите, които популяризират регулирани дейности, свързани с финансови услуги, трябва да бъдат упълномощени от съответния регулатор и да завършат програмата на Google за потвърждаване на самоличността.

Упълномощаване за рекламиране на финансови услуги в Тайван

Стъпка 1: Изпълнете процедурата на G2 за потвърждаване на трети страни чрез този формуляр.

Обърнете внимание, че предоставената по време на процедурата за потвърждаване информация за бизнеса трябва точно да съвпада с данните за бизнеса в регистрите или записите за съответните финансови услуги.

След като успешно завършите стъпка 1, ще получите уникален код, който трябва да предоставите на Google в стъпка 3.

Стъпка 2: След като кандидатствате в G2 за потвърждаване на трета страна, следва да получите по имейл актуализация за състоянието със сведения за програмата на Google за потвърждаване на рекламодателя. Изпълнете инструкциите в този имейл. Забележка: Ако рекламодателите вече са завършили програмата на Google за потвърждаване на рекламодателя, няма да е нужно да правят това отново.

Стъпка 3: С този формуляр изпратете до Google уникалния код, който получихте от G2.

Ако след изпълнението на тези стъпки потвърждаването бъде успешно, към профила Ви в Google Ads ще бъде приложен сертификат. Ще Ви уведомим по имейл относно състоянието на заявката Ви. Потвърдените рекламодатели ще могат да показват реклами на финансови услуги в Тайван, както и да показват реклами на потребители в Тайван, които търсят такива услуги.

Изисквания за потвърждаване на одобрени трети страни

Ако сте одобрен рекламодател трета страна, ще Ви е нужен упълномощен в Тайван рекламодател, който да започне потвърждаването за Вас, като изпрати списък с домейни или уебсайтове, които използвате за популяризиране на неговите услуги. След като това стане, Google може да се свърже с Вас за стартиране на потвърждаване на рекламодателя, ако досега не сте завършили тази програма за потвърждаване. Имайте предвид, че процедурата бе актуализирана през март 2022 г. Ще получите имейл и известие в профила, които ще Ви насочват в процедурата на необходимото потвърждаване.

Ако сте упълномощен в Тайван рекламодател и сте завършили потвърждаването за рекламиране на финансови услуги, можете да започнете потвърждаване за одобрена трета страна чрез този формуляр в Google. Можете да сте поръчител само на трети страни, чиито финансови популяризации сте одобрили.

Забележка: Всеки път, когато искате да добавите или премахнете одобрена трета страна, трябва да изпратите формуляра отново. Незабавно трябва да ни уведомите, ако вече не одобрявате популяризациите на дадена трета страна.

Ще трябва да изпратите долупосочената информация за свързаните с Вашия бизнес трети страни рекламодатели за финансови услуги.

 • идентификатор на клиента за профила в Google Ads;
 • име на упълномощения представител, който кандидатства за потвърждаване;
 • данни на фирмата (име, адрес, имейл адрес);
 • домейни или уебсайтове на рекламодатели на финансови услуги на трети страни, чиито реклами сте одобрили;
 • гаранция, че одобрявате популяризациите на финансови продукти, провеждани от третата страна.

Изисквания за потвърждаване на рекламодатели за нефинансови услуги

Ако сте рекламодател за нефинансови услуги, който има основателна причина да насочва към потребители, които търсят финансови услуги, можете да кандидатствате за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги в Тайван чрез нашия партньор G2 посредством този формуляр. След като успешно кандидатствате пред G2, ще получите уникален код, който трябва да предоставите на Google. Изпратете до Google така получения код чрез този формуляр.

Ако кандидатурата Ви бъде одобрена, ще можете да показвате реклами на потребители в Тайван, които търсят финансови услуги.

Във формуляра за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги в Тайван ще поискаме да предоставите на Google следната информация:

 • идентификатор на клиента за профила Ви в Google Ads;
 • име на упълномощения представител, който кандидатства за потвърждаване;
 • данни на фирмата (име, адрес, имейл адрес);
 • домейни или уебсайтове на бизнеса, които рекламирате в Google Ads;
 • кратко описание на бизнеса и обосновка на насочването по ключови думи, свързани с финансови услуги;
 • гаранция, че няма да използвате освобождаването за популяризиране на финансови услуги в Google Ads.
След прегледа на заявката Google може да поиска от Вас да изпълните потвърждаване на рекламодателя, ако не сте завършили тази програма за потвърждаване. Имайте предвид, че процедурата бе актуализирана през март 2022 г. Ще получите имейл и известие в профила, които ще Ви насочват в процедурата на необходимото потвърждаване.

Изисквания за потвърждаване за правителствени организации

Регулаторите на финансови услуги в Тайван с домейн .gov.tw винаги са освободени от изискванията на Google за потвърждаване. Повечето други рекламодатели, които са правителствени организации (напр. междуправителствени такива), ще бъдат потвърдени автоматично от Google. Ако не сте получили автоматично потвърждаване, свържете се с представителя си за връзка с клиента, за да заявите потвърждаване за рекламиране за финансови услуги в Тайван, или се свържете с нас тук.

Изисквания за потвърждаване на освободени рекламодатели за финансови услуги

Ако бизнесът Ви е освободен от тези изисквания или за него не се изисква да е лицензиран от съответните регулатори на финансови услуги, можете да изпълните процедурата на G2 за потвърждаване на трети страни чрез този формуляр. Ако G2 определи, че сте освободен рекламодател за финансови услуги, ще получите уникален код, който трябва да предоставите на Google. Изпратете до Google така получения код чрез този формуляр

След прегледа на заявката Google може да поиска от Вас да преминете потвърждаване на рекламодателя, ако не сте завършили тази програма за потвърждаване. Имайте предвид, че процесът бе актуализиран през март 2022 г. Ще получите имейл и известие в профила, които ще Ви насочват в процеса на необходимото потвърждаване.

След успешното завършване на потвърждаването ще получите потвърждение и известие по имейл от Google. Профилът Ви в Google Ads ще получи сертификат, който ще Ви позволява да показвате в Тайван реклами на финансови услуги и да показвате реклами на потребители от Тайван, които изглежда, че търсят такива услуги.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню