Aktualizacja zasad związanych z treściami politycznymi (maj 2022 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

To powiadomienie dotyczy aktualizacji historii zmian zasad związanych z treściami politycznymi opublikowanej 2 grudnia 2021 r.   

Usunięcie wyjątków dotyczących reklam wyborczych

Zmieniamy zasady Google Ads związane z treściami politycznymi, aby usunąć obecne wyjątki od zasad dotyczących reklam wyborczych umożliwiające promowanie produktów, usług i materiałów informacyjnych w niektórych regionach. Zmiany zaczną obowiązywać w maju 2022 r. Z zasad dotyczących reklam wyborczych w Australii, Brazylii, Indiach, Izraelu, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, na Tajwanie, w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii usuniemy następujący wyjątek:

Pamiętaj, że reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam wyświetlanych przez agencje informacyjne promujących publikowane przez nie materiały na temat partii politycznych oraz kandydatów na urząd państwowy i osób aktualnie wybranych i sprawujących ten urząd.

W maju 2022 r. do zasad dotyczących reklam wyborczych w Indiach dodamy także następujące sformułowanie:

Wstępne zatwierdzenia nie są wymagane w przypadku reklam gadżetów politycznych (np. koszulek) wyświetlanych przez podmioty, które nie są organizacjami politycznymi, oraz reklam wyświetlanych przez agencje informacyjne promujących własne materiały na temat wyborów.

W związku z tymi zmianami reklamodawcy, którzy chcą promować produkty, usługi i materiały informacyjne w reklamach o treści podlegającej zasadom dotyczącym reklam wyborczych Google, muszą stosować się do wszelkich wymogów określonych w tych zasadach, w tym przejść weryfikację na potrzeby wyświetlania takich reklam.

Nowe opcje wyświetlania reklam wyborczych

Równocześnie z usunięciem wyjątków od zasad dotyczących reklam wyborczych w maju 2022 r. rozszerzymy także opcje wyświetlania takich reklam.  

Obecnie reklamy wyborcze mogą się wyświetlać tylko w regionie, którego dotyczy ich treść (np. reklamy wyborcze dotyczące Unii Europejskiej mogą się wyświetlać tylko na terenie Unii Europejskiej, a reklamy wyborcze dotyczące Stanów Zjednoczonych mogą się wyświetlać tylko na terenie Stanów Zjednoczonych).  

Po tej zmianie reklamy wyborcze będą mogły się wyświetlać zarówno w regionie, którego dotyczy ich treść, jak i poza nim (np. reklamy wyborcze dotyczące Unii Europejskiej będą mogły się wyświetlać na terenie Unii Europejskiej i na terenie Stanów Zjednoczonych) zgodnie z tymi zasadami:

Aby wyświetlać reklamy wyborcze w regionie, którego dotyczy ich treść, reklamodawca musi przejść proces weryfikacji reklam wyborczych w tym regionie. Przykład: jeśli reklamodawca chce wyświetlać australijskie reklamy wyborcze w Australii, musi przejść weryfikację pod kątem wyświetlania takich reklam w Australii.  

Aby wyświetlać reklamy wyborcze poza regionem, którego dotyczy ich treść, reklamodawca musi przejść proces weryfikacji reklam wyborczych lub weryfikacji tożsamości reklamodawcy w regionie, w którym jest zlokalizowany.Przykład: aby móc wyświetlać nowozelandzkie reklamy wyborcze w dowolnym regionie poza Nową Zelandią, reklamodawca mieszkający w Wielkiej Brytanii musi przejść proces weryfikacji dla Wielkiej Brytanii.

Komunikaty wyświetlane w reklamach wyborczych i Raport przejrzystości na temat reklam politycznych

W związku ze zmianami dotyczącymi wyświetlania reklam wyborczych zaktualizujemy wykaz reklam, w których musi się znaleźć informacja „Opłacone przez” i które będą uwzględniane w Raporcie przejrzystości na temat reklam politycznych. Aby dowiedzieć się więcej o tym raporcie, kliknij tutaj.

Zgodnie z nowymi opcjami wyświetlania reklam wszystkie reklamy wyborcze w odpowiednich formatach wyświetlane przez zweryfikowanych reklamodawców w regionach, w których jest wymagana weryfikacja takich reklam, będą musiały zawierać informację „Opłacone przez”. Przykład: reklamy wyborcze dotyczące Unii Europejskiej i wyświetlane w Stanach Zjednoczonych będą zawierać informację „Opłacone przez”. Nadal będziemy wymagać, aby wszystkie reklamy wyborcze wyświetlane w regionie, którego dotyczy ich treść, zawierały informacje o źródle ich finansowania. W przypadku większości formatów reklam będziemy nadal automatycznie generować informację „Opłacone przez” na podstawie danych udostępnionych w procesie weryfikacji.

Dla wygody użytkowników Google będzie też nadal publikować Raport przejrzystości na temat reklam politycznych oraz udostępniać bibliotekę reklam politycznych. Zgodnie z nowymi opcjami wyświetlania reklam w raporcie będą obecnie uwzględniane tylko reklamy z kont zweryfikowanych reklamodawców podlegające zasadom dotyczącym reklam wyborczych w regionie, w którym są wyświetlane. Przykład: w raporcie znajdą się reklamy wyborcze dotyczące Unii Europejskiej i wyświetlane na terenie Unii Europejskiej przez zweryfikowanego reklamodawcę z Unii Europejskiej. Nie uwzględnimy w nim reklam wyborczych dotyczących Stanów Zjednoczonych i wyświetlanych przez zweryfikowanego reklamodawcę z Unii Europejskiej na terenie Unii Europejskiej.

Zmiany w ograniczeniach regionalnych dotyczących reklam wyborczych i reklam prezentujących kwestie polityczne w Kanadzie

W maju 2022 r. zaktualizujemy ograniczenia regionalne dotyczące reklam wyborczych i reklam prezentujących kwestie polityczne w Kanadzie. Nowa wersja:

Ta zasada nie dotyczy reklam wyświetlanych przez kanadyjskie agencje informacyjne promujące własne materiały na temat wyborów.Nie obejmuje także reklam promujących wytyczne dotyczące zdrowia publicznego związane z COVID-19 ani reklam zawierających informacje o procedurach wyborczych wyświetlanych przez ministerstwa lub inne instytucje państwowe (np. reklam zachęcających do udziału w wyborach wyświetlane przez Elections Canada).

Naruszenie zasad Google związanych z treściami politycznymi nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed ewentualnym zawieszeniem konta.

Zapoznaj się z tymi zasadami oraz zmianami w sposobie wyświetlania reklam. Sprawdź, czy ta aktualizacja zasad dotyczy Twoich reklam, w tym reklam promujących produkty, usługi i materiały informacyjne, których treść podlega zasadom Google dotyczącym reklam wyborczych. Jeśli tak, do maja 2022 r. przejdź proces weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych lub usuń takie reklamy.

 

(Opublikowano w maju 2022 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false