Updates van het beleid voor politieke content (mei 2022)

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Deze mededeling weerspiegelt een update van het wijzigingslogboek voor het beleid voor politieke content die op 2 december 2021 is gepubliceerd.   

Vrijstellingen voor verkiezingsadvertenties worden beëindigd

Het Google Ads-beleid voor politieke content wordt geüpdatet: bestaande product-, service- en nieuwsvrijstellingen in het beleid voor verkiezingsadvertenties worden voor bepaalde regio's beëindigd. De handhaving hiervan begint in mei 2022. Het beleid voor verkiezingsadvertenties voor Australië, Brazilië, de Europese Unie, India, Israël, Nieuw-Zeeland, Taiwan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt geüpdatet om de volgende vrijstelling te verwijderen:

Houd er rekening mee dat advertenties voor producten of services niet tot verkiezingsadvertenties worden gerekend. U kunt hierbij denken aan promotionele politieke merchandise zoals T-shirts, of advertenties van nieuwsorganisaties om hun berichtgeving te promoten rond politieke partijen, kandidaten of huidige gekozen ambtsdragers.

Daarnaast wordt het beleid voor verkiezingsadvertenties voor India in mei 2022 geüpdatet, zodat dit de volgende regel bevat:

Pre-certificaten voor uw verkiezingsadvertenties zijn niet vereist voor advertenties van niet-politieke entiteiten die politieke merchandise promoten, zoals T-shirts, of advertenties van nieuwsorganisaties om hun berichtgeving te promoten.

Adverteerders die producten, services en nieuws willen promoten bij advertentiecontent die valt onder het Google-beleid voor verkiezingsadvertenties, moeten door deze beleidsupdates voldoen aan alle beleidsvereisten, inclusief de vereiste dat ze verificatie voor verkiezingsadvertenties moeten aanvragen om deze advertenties te laten lopen.

Nieuwe opties voor de weergave van verkiezingsadvertenties

Gelijktijdig met de beëindiging van vrijstellingen voor verkiezingsadvertenties in mei 2022 breiden we de opties voor weergave van verkiezingsadvertenties uit.  

Op dit moment mogen verkiezingsadvertenties alleen worden getoond in de regio waartoe de advertentiecontent behoort (bijv. EU-verkiezingsadvertenties mogen alleen worden weergegeven in de Europese Unie en Amerikaanse verkiezingsadvertenties mogen alleen worden getoond in de Verenigde Staten).  

Na deze wijziging kunnen verkiezingsadvertenties in aanmerking komen voor weergave zowel binnen als buiten de regio waartoe de advertentiecontent behoort (bijv. EU-verkiezingsadvertenties komen in aanmerking voor weergave in de Europese Unie en de Verenigde Staten) als aan de volgende beleidsvereisten is voldaan:

Voor weergave van verkiezingsadvertenties binnen de regio waartoe de advertentiecontent behoort, moet een adverteerder zijn geverifieerd volgens het verificatieproces voor verkiezingsadvertenties. Een adverteerder moet bijvoorbeeld het verificatieproces voor Australische verkiezingsadvertenties met succes hebben doorlopen om Australische verkiezingsadvertenties te laten lopen in Australië.  

Voor weergave van verkiezingsadvertenties buiten de regio waartoe de advertentiecontent behoort, moet een adverteerder zijn geverifieerd volgens het verificatieproces voor verkiezingsadvertenties of de identiteitsverificatie voor adverteerders voor de regio waarin de adverteerder zich bevindt. Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde adverteerder moet bijvoorbeeld het Britse verificatieproces met succes hebben doorlopen om een Nieuw-Zeelandse verkiezingsadvertentie te laten lopen in regio's buiten Nieuw-Zeeland.

Kennisgevingen over verkiezingsadvertenties en het Transparantierapport over politieke advertenties

Naar aanleiding van de wijzigingen voor weergave van verkiezingsadvertenties updaten we het bereik van advertenties waarop 'Betaald door'-kennisgevingen van toepassing zijn en die zijn opgenomen in het Transparantierapport over politieke advertenties.   Hier vindt u meer informatie over het Transparantierapport over politieke advertenties.

In overeenstemming met de nieuwe weergaveopties bevatten alle verkiezingsadvertenties (in toepasselijke indelingen) een 'Betaald door'-kennisgeving als ze worden uitgevoerd door geverifieerde verkiezingsadverteerders in regio's waar verificatie voor verkiezingsadvertenties is vereist. Zo bevatten EU-verkiezingsadvertenties die in de Verenigde Staten zijn te zien een 'Betaald door'-kennisgeving. Google blijft vereisen dat alle verkiezingsadvertenties die worden uitgevoerd in een regio waartoe de advertentiecontent behoort een kennisgeving bevatten waarin wordt vermeld wie voor de advertentie heeft betaald. Voor de meeste advertentie-indelingen blijft Google automatisch een 'Betaald door'-kennisgeving maken, aan de hand van de tijdens het verificatieproces verstrekte informatie.

Met het oog op transparantie voor gebruikers blijft Google een Transparantierapport over politieke advertenties en een bibliotheek met politieke advertenties publiceren. In overeenstemming met de nieuwe weergaveopties worden momenteel alleen advertenties in het rapport opgenomen die binnen het bereik van het beleid voor verkiezingsadvertenties in de weergaveregio vallen en die worden uitgevoerd door geverifieerde verkiezingsadverteerders. Zo worden EU-verkiezingsadvertenties die worden uitgevoerd door een geverifieerde EU-verkiezingsadverteerder en die worden weergegeven in de EU in het rapport opgenomen. Amerikaanse verkiezingsadvertenties die worden uitgevoerd door een geverifieerde EU-verkiezingsadverteerder en die worden getoond in de EU, zijn niet in het rapport opgenomen.

Wijzigingen in regionale beperkingen voor verkiezingsadvertenties en advertenties over kwesties in Canada

In mei 2022 worden de regionale beperkingen voor verkiezingsadvertenties in Canada en advertenties over kwesties in Canada zo geüpdatet:

Dit beleid is niet van toepassing op advertenties van Canadese nieuwsorganisaties die hun berichtgeving over een verkiezing promoten. Dit beleid is ook niet van toepassing op advertenties die richtlijnen voor de volksgezondheid met betrekking tot COVID-19 of informatie over verkiezingsprocessen promoten en die worden getoond door officiële ministeries of instanties van de federale overheid (bijv. advertenties voor burgerparticipatie van Elections Canada).

Schendingen van het Google-beleid voor politieke content leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste 7 dagen vóór de opschorting van het account een waarschuwing gestuurd.

Neem de updates van dit beleid en de advertentieweergave door. Ga na of uw advertenties onder het geüpdatete beleid vallen, waaronder advertenties om producten, services of nieuws te promoten met advertentiecontent die onder het Google-beleid voor verkiezingsadvertenties valt. Als dit het geval is, zorgt u ervoor dat u vóór mei 2022 de verificatie voor verkiezingsadvertenties heeft afgerond als u hiervoor in aanmerking komt of dat u deze advertenties heeft verwijderd.

 

(Gepost: mei 2022)

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu