Ενημερώσεις στην Πολιτική πολιτικού περιεχομένου (Μάιος 2022)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η ειδοποίηση αυτή αφορά μια ενημέρωση του αρχείου καταγραφής αλλαγών της Πολιτικής πολιτικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2021.   

Λήξη εξαιρέσεων προεκλογικών διαφημίσεων

Η Πολιτική πολιτικού περιεχομένου του Google Ads θα ενημερωθεί, ώστε να καταργηθούν οι υπάρχουσες εξαιρέσεις προϊόντων, υπηρεσιών και ειδήσεων που προβλέπονται σε πολιτικές προεκλογικών διαφημίσεων για συγκεκριμένες περιοχές. Η σχετική επιβολή θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2022. Οι πολιτικές προεκλογικών διαφημίσεων για την Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ινδία, το Ισραήλ, τη Νέα Ζηλανδία και την Ταϊβάν θα ενημερωθούν, προκειμένου να καταργηθεί η ακόλουθη εξαίρεση: 

Λάβετε υπόψη ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου, όπως μπλουζάκια, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς, προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη πολιτικών κομμάτων, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία αξιωματούχων.

Επιπροσθέτως, τον Μάιο του 2022 η πολιτική προεκλογικών διαφημίσεων για την Ινδία θα ενημερωθεί, ώστε να περιλαμβάνει την παρακάτω διατύπωση:  

Δεν απαιτούνται προκαταρκτικά πιστοποιητικά για διαφημίσεις που προβάλλονται από μη πολιτικούς φορείς οι οποίοι προωθούν εμπορικά προϊόντα πολιτικού περιεχομένου, όπως μπλουζάκια, ή για διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς για την προώθηση της από μέρους τους κάλυψης ειδήσεων.

Με αυτές τις ενημερώσεις πολιτικής, οι διαφημιζόμενοι που επιθυμούν να προωθήσουν προϊόντα, υπηρεσίες και ειδήσεις με περιεχόμενο διαφήμισης το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των πολιτικών προεκλογικών διαφημίσεων της Google θα υπόκεινται σε όλες τις απαιτήσεις πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης υποβολής αιτήματος επαλήθευσης για προεκλογικές διαφημίσεις, προκειμένου να προβάλλουν τις εν λόγω διαφημίσεις.

Νέες επιλογές προβολής προεκλογικών διαφημίσεων

Ταυτόχρονα με την κατάργηση των εξαιρέσεων προεκλογικών διαφημίσεων τον Μάιο του 2022, θα διευρυνθούν επίσης οι επιλογές προβολής προεκλογικών διαφημίσεων.  

Επί του παρόντος, οι προεκλογικές διαφημίσεις μπορούν να προβάλλονται μόνο στην περιοχή την οποία αφορά το περιεχόμενο διαφήμισης (π.χ. οι προεκλογικές διαφημίσεις για την ΕΕ μπορούν να προβληθούν μόνο στην ΕΕ, ενώ οι προεκλογικές διαφημίσεις για τις ΗΠΑ μπορούν να προβληθούν μόνο στις ΗΠΑ).  

Μετά την εν λόγω αλλαγή, οι προεκλογικές διαφημίσεις ενδέχεται να είναι κατάλληλες για προβολή τόσο εντός όσο και εκτός της περιοχής την οποία αφορά το περιεχόμενο διαφήμισης (π.χ. οι προεκλογικές διαφημίσεις για την ΕΕ ενδέχεται να είναι κατάλληλες για προβολή στην ΕΕ και στις ΗΠΑ), σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις πολιτικής: 

Για να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην περιοχή την οποία αφορά το περιεχόμενο διαφήμισης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να επαληθευτούν με βάση τη διαδικασία επαλήθευσης για προεκλογικές διαφημίσεις που ισχύει στη συγκεκριμένη περιοχή. Για παράδειγμα, προκειμένου να προβάλλουν μια προεκλογική διαφήμιση για την Αυστραλία στην Αυστραλία, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επαλήθευσης προεκλογικών διαφημίσεων για την Αυστραλία.  

Για να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις εκτός της περιοχής την οποία αφορά το περιεχόμενο διαφήμισης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να επαληθευτούν με βάση είτε τη διαδικασία επαλήθευσης για προεκλογικές διαφημίσεις ή τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένου για την περιοχή στην οποία βρίσκονται. Για παράδειγμα, προκειμένου να προβάλλει προεκλογικές διαφημίσεις για τη Νέα Ζηλανδία σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός της Νέας Ζηλανδίας, ένας διαφημιζόμενος που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να ολοκληρώσει μια διαδικασία επαλήθευσης για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αποκαλύψεις προεκλογικών διαφημίσεων και η Αναφορά διαφάνειας πολιτικών διαφημίσεων

Εν όψει των αλλαγών που σχετίζονται με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων, θα ενημερώσουμε το πεδίο εφαρμογής των διαφημίσεων για τις οποίες απαιτούνται αποκαλύψεις Πληρωμή από και οι οποίες περιλαμβάνονται στην Αναφορά διαφάνειας πολιτικών διαφημίσεων.   Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Αναφορά διαφάνειας πολιτικών διαφημίσεων, ανατρέξτε εδώ.

Σύμφωνα με τις νέες επιλογές προβολής, όλες οι προεκλογικές διαφημίσεις (στις κατάλληλες μορφές) που προβάλλονται από επαληθευμένους διαφημιζομένους σε περιοχές όπου απαιτείται επαλήθευση για προεκλογικές διαφημίσεις θα περιλαμβάνουν μια αποκάλυψη Πληρωμή από. Για παράδειγμα, οι προεκλογικές διαφημίσεις για την ΕΕ που προβάλλονται στις ΗΠΑ θα περιλαμβάνουν μια αποκάλυψη Πληρωμή από. Η Google θα διατηρήσει την απαίτηση όλες οι προεκλογικές διαφημίσεις που προβάλλονται σε μια περιοχή την οποία αφορά το περιεχόμενο διαφήμισης να περιέχουν μια αποκάλυψη όπου να ταυτοποιείται το πρόσωπο που πλήρωσε για τη διαφήμιση. Για τις περισσότερες μορφές διαφήμισης, η Google θα συνεχίσει να δημιουργεί αυτόματα την αποκάλυψη Πληρωμή από, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία επαλήθευσης.

Για λόγους διαφάνειας προς τους χρήστες, η Google θα συνεχίσει να δημοσιεύει μια Αναφορά διαφάνειας πολιτικών διαφημίσεων, καθώς και μια βιβλιοθήκη πολιτικών διαφημίσεων. Σύμφωνα με τις νέες επιλογές προβολής, αυτήν τη στιγμή θα περιλαμβάνονται στην αναφορά μόνο διαφημίσεις οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής προεκλογικών διαφημίσεων που ισχύει στην περιοχή που προβάλλονται από επαληθευμένους διαφημιζομένους. Για παράδειγμα, στην αναφορά θα περιλαμβάνονται προεκλογικές διαφημίσεις για την ΕΕ που προβάλλονται στην ΕΕ από επαληθευμένο διαφημιζόμενο της ΕΕ. Δεν θα περιλαμβάνονται προεκλογικές διαφημίσεις για τις ΗΠΑ που προβάλλονται στην ΕΕ από επαληθευμένο διαφημιζόμενο της ΕΕ.

Αλλαγές στους τοπικούς περιορισμούς για προεκλογικές διαφημίσεις και διαφημίσεις για συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα στον Καναδά

Τον Μάιο του 2022, οι τοπικοί περιορισμοί για προεκλογικές διαφημίσεις στον Καναδά και για διαφημίσεις για συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα στον Καναδά θα ενημερωθούν ως εξής:

Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για τις διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς του Καναδά με σκοπό την προώθηση της από μέρους τους κάλυψης των εκλογών. Αυτή η πολιτική δεν περιλαμβάνει διαφημίσεις που παρέχουν οδηγίες σχετικά με τη δημόσια υγεία όσον αφορά την COVID-19 ή πληροφορίες σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες που διενεργούνται από υπουργεία, υπηρεσίες ή φορείς της επίσημης ομοσπονδιακής κυβέρνησης (π.χ. διαφημίσεις για τη συμμετοχή πολιτών, οι οποίες προβάλλονται από τον οργανισμό Elections Canada).

Τυχόν παραβάσεις της Πολιτικής πολιτικού περιεχομένου της Google δεν θα επιφέρουν άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την αναστολή του λογαριασμού σας, θα παρέχεται σχετική ειδοποίηση.

Μελετήστε αυτές τις ενημερώσεις πολιτικής και προβολής διαφημίσεων. Διαπιστώστε αν κάποια από τις διαφημίσεις σας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ενημερωμένης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων για την προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή ειδήσεων με περιεχόμενο διαφήμισης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των πολιτικών προεκλογικών διαφημίσεων της Google. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει είτε να ολοκληρώσετε την επαλήθευση για προεκλογικές διαφημίσεις, εφόσον αυτές είναι κατάλληλες, είτε να καταργήσετε τις συγκεκριμένες διαφημίσεις πριν τον Μάιο του 2022.

 

(Δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2022)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού