Aktualizace zásad pro politický obsah (květen 2022)

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Toto oznámení odráží obsah protokolu změn zásad pro politický obsah publikovaného 2. prosince 2021.   

Konec výjimek pro volební reklamy

Zásady služby Google Ads pro politický obsah budou aktualizovány. Nové zásady budou pro určité oblasti od května 2022 rušit určité stávající výjimky týkající se produktů, služeb a zpravodajství. Budou aktualizovány zásady týkající se volební reklamy pro Austrálii, Brazílii, Evropskou unii, Indii, Izrael, Nový Zéland, Spojené království, Spojené státy a Tchaj-wan. Bude zrušena následující výjimka: 

Volební reklamy nezahrnují reklamy na produkty nebo služby, včetně propagačního zboží souvisejícího s politikou, jako jsou trička, ani reklamy zpravodajských organizací na jejich obsah týkající se politických stran, kandidátů či současných držitelů volených postů.

Kromě toho budou v květnu 2022 aktualizovány zásady týkající se volebních reklam pro Indii. Nově budou zahrnovat následující ustanovení:  

Nepolitické subjekty, které zobrazují reklamy propagující politické reklamní zboží (například trička), a reklamy zobrazované zpravodajskými organizacemi v rámci propagace vlastního zpravodajství předběžné certifikáty nepotřebují.

Inzerenti, kteří budou chtít propagovat produkty, služby a zpravodajství s reklamním obsahem, který odpovídá zásadám Googlu pro volební reklamy, budu muset splnit všechny požadavky zásad, včetně toho, že budou muset žádat o ověření pro volební reklamy.

Nové možnosti zobrazování volebních reklam

Současně se zrušením výjimek pro volební reklamy dojde od května 2022 k rozšíření možností zobrazování volebních reklam.  

V současnosti se mohou volební reklamy zobrazovat pouze v oblasti, které se týká obsah reklamy (např. volební reklamy týkající se voleb v EU se mohou zobrazovat pouze v EU, volební reklamy týkající se voleb v USA se mohou zobrazovat pouze v USA).  

Po této změně bude možné volební reklamy zobrazovat jak v oblasti, které se obsah reklamy týká, tak i mimo tuto oblast (např. volební reklamy týkající se voleb v EU bude možné zobrazovat nejen v EU, ale také v USA), s výhradou následujících požadavků zásad: 

Inzerent, který chce zobrazovat volební reklamy v oblasti, které se obsah reklam týká, musí absolvovat ověření pro volební reklamy uplatňované pro danou oblast. Když chce inzerent například zobrazovat australské volební reklamy v Austrálii, musí projít ověřením pro australské volební reklamy.  

Pokud chce zobrazovat volební reklamy mimo region, jehož se reklamní obsah týká, musí inzerent absolvovat ověření pro volební reklamy nebo ověření totožnosti inzerenta ve variantě postupu pro region, v němž inzerent sídlí. Například inzerent sídlící ve Spojeném království, který chce zobrazovat novozélandské volební reklamy v jakékoli oblasti mimo Nový Zéland, musí projít procesem ověření ve Spojeném království.

Veřejné informace o volební reklamě a Přehled transparentnosti politické inzerce

V souvislosti se změnami zobrazování volebních reklam budeme aktualizovat množinu reklam, u nichž se bude zobrazovat informace o zadavateli reklamy a které budou zařazovány do přehledu transparentnosti politické inzerce. Další informace o Přehledu transparentnosti politické inzerce najdete zde.

V rámci nových možností zobrazování bude u všech volebních reklam v příslušných formátech, které zobrazuje inzerent s ověřením pro oblasti, kde se ověření pro účely volební reklamy vyžaduje, uvedena informace o zadavateli reklamy. Například volební reklamy týkající se voleb v EU, které budou zobrazovány v USA, budou obsahovat informaci o zadavateli reklamy. Google bude i nadále vyžadovat, aby byla u všech volebních reklam zobrazovaných v oblasti, které se obsah reklamy týká, zobrazována informace, kdo je zadavatelem inzerce. U většiny formátů reklam bude Google i nadále na základě údajů získaných během ověření automaticky generovat informaci o zadavateli reklamy.

V zájmu větší transparentnosti pro uživatele bude Google i nadále zveřejňovat zprávu o transparentnosti politické inzerce a knihovnu politických reklam. V rámci nových možností zobrazování budou do přehledu v tuto chvíli zařazovány pouze reklamy, které spadají do působnosti zásad týkajících se volebních reklam v oblasti, kde jsou zobrazovány, a které zobrazují inzerenti ověření k zobrazování volebních reklam. Do přehledu tak budou například začleněny volební reklamy týkající se voleb v EU, které zobrazuje ověřený inzerent z EU a jsou zobrazovány v EU. Volební reklamy týkající se voleb v USA zobrazované inzerentem ověřeným v EU, které se zobrazují v EU, do přehledu zařazeny nebudou.

Změny regionálních omezení pro volební reklamy a reklamy upozorňující na problémy Kanadě

V květnu 2022 dojde k následující aktualizaci regionálních omezení týkajících se volebních reklam a reklam upozorňujících na problém v Kanadě:

Tyto zásady se nevztahují na reklamy kanadských zpravodajských organizací sloužící k propagaci jejich zpravodajství o volbách. Tyto zásady také nezahrnují reklamy propagující pokyny ohledně ochrany veřejného zdraví související s onemocněním covid-19 ani informace o volebních procesech šířené oficiálními ministerstvy, úřady nebo agenturami federální vlády (například reklamy týkající se občanské účasti zobrazované organizací Elections Canada).

Porušení zásad Googlu týkajících se politického obsahu nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího varování. Na hrozící pozastavení budete upozorněni nejméně sedm dní předem.

Aktualizaci zásad a zobrazování reklam si prostudujte. Určete, zda některé vaše reklamy spadají do působnosti aktualizovaných zásad, včetně reklam propagujících produkty, služby či zprávy pomocí obsahu dotčeného zásadami společnosti Google týkajícími se volebních reklam. V takovém případě pak musíte zajistit, abyste do května 2022 buď absolvovali ověření pro účely volební inzerce (pokud jste k němu způsobilí), nebo reklamy odstranili.

 

(Publikováno v květnu 2022)

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka