Actualitzacions de la política de contingut polític (maig de 2022)

Google proporciona versions traduïdes del nostre Centre d'ajuda per comoditat, tot i que no estan pensades per canviar el contingut de les nostres polítiques. La versió en anglès és l’idioma oficial que utilitzem per aplicar les nostres polítiques. Per veure aquest article en un altre idioma, feu servir el menú desplegable d'idioma que hi ha a la part inferior de la pàgina.

Aquesta notificació informa d'una actualització en el registre de canvis de la política de contingut polític publicat el 2 de desembre de 2021.   

Fi de les exempcions dels anuncis electorals

La política de contingut polític de Google Ads s'actualitzarà per eliminar de les polítiques d'anuncis electorals les exempcions existents per a productes, serveis i notícies en algunes regions. Aquest canvi entrarà en vigor el maig de 2022. Les polítiques d'anuncis electorals d'Austràlia, el Brasil, els Estats Units, l'Índia, Israel, Nova Zelanda, el Regne Unit, Taiwan i la Unió Europea s'actualitzaran per treure l'exempció següent:

Tingueu en compte que els anuncis electorals no inclouen els anuncis de productes o serveis, com ara productes de marxandatge polític (p. ex., samarretes), ni els anuncis publicats per organitzacions de notícies amb l'objectiu de promocionar la seva cobertura informativa sobre partits polítics, candidats o càrrecs electius actuals.

A més, el maig de 2022 la política d'anuncis electorals de l'Índia s'actualitzarà per incloure-hi el text següent:

No es requereix cap certificació prèvia per als anuncis publicats per entitats no polítiques que promocionen productes de marxandatge polític (p. ex., samarretes) ni per als anuncis publicats per organitzacions de notícies amb l'objectiu de promocionar la seva cobertura informativa.

Amb aquestes actualitzacions de la política, els anunciants que vulguin promocionar productes, serveis i notícies amb un contingut publicitari que sigui dins l'abast de la política d'anuncis electorals de Google estaran subjectes a tots els requisits de la política, inclòs el de sol·licitar la verificació d'anuncis electorals a fi de publicar aquests anuncis.

Noves opcions de difusió dels anuncis electorals

Simultàniament a l'eliminació de les exempcions dels anuncis electorals, el maig de 2022 també ampliarem les opcions de difusió d'aquests anuncis.  

Actualment, els anuncis electorals només es poden difondre a la regió a la qual pertany el contingut publicitari. Per exemple, els anuncis electorals de la Unió Europea només es poden difondre a la Unió Europea i els anuncis electorals dels Estats Units només es poden difondre als Estats Units.  

Després d'aquest canvi, els anuncis electorals podran ser aptes per difondre's tant dins com fora de la regió a la qual pertany el contingut publicitari (per exemple, els anuncis electorals de la Unió Europea podran ser aptes per difondre's a la Unió Europea i als Estats Units), d'acord amb aquests requisits de la política:

Per publicar anuncis electorals a la regió a la qual pertany el contingut publicitari, un anunciant ha d'haver completat el procés de verificació d'anuncis electorals de la regió en qüestió. Per exemple, per publicar anuncis electorals d'Austràlia en aquest país, un anunciant ha d'haver completat el procés de verificació d'anuncis electorals d'Austràlia.  

Per publicar anuncis electorals fora de la regió a la qual pertany el contingut publicitari, un anunciant ha d'haver completat el procés de verificació d'anuncis electorals o de verificació d'identitat de l'anunciant corresponent a la regió on està ubicat. Per exemple, un anunciant establert al Regne Unit ha de completar el procés de verificació d'aquest país per poder publicar anuncis electorals de Nova Zelanda en qualsevol zona de fora de Nova Zelanda.

Comunicacions als anuncis electorals i l'informe de transparència sobre publicitat política

En vista dels canvis en la difusió dels anuncis electorals, actualitzarem l'abast dels anuncis que estan subjectes a les comunicacions sobre el pagador i que s'inclouen a l'informe de transparència sobre publicitat política. Per obtenir més informació sobre l'informe de transparència sobre publicitat política, consulteu aquest enllaç.

Amb les noves opcions de difusió, tots els anuncis electorals dels formats aplicables publicats per anunciants electorals verificats en regions en què s'ha de completar la verificació d'anuncis electorals inclouran una comunicació sobre el pagador. Per exemple, els anuncis electorals de la Unió Europea que es difonguin als Estats Units n'inclouran una. Google continuarà requerint que tots els anuncis electorals que es publiquin en una regió a la qual pertany el contingut publicitari incloguin una comunicació en què s'identifiqui qui ha pagat l'anunci. En el cas de la majoria de formats d'anunci, Google continuarà generant automàticament una comunicació sobre el pagador fent servir la informació proporcionada durant el procés de verificació.

Per tal de proporcionar transparència als usuaris, Google continuarà publicant un informe de transparència sobre publicitat política i una biblioteca d'anuncis polítics. Amb les noves opcions de difusió, en aquests moments només s'inclouran a l'informe els anuncis que siguin dins l'abast de la política d'anuncis electorals corresponent a la regió en què es difonen i que estiguin publicats per anunciants verificats. Per exemple, els anuncis electorals de la Unió Europea publicats per un anunciant verificat de la Unió Europea que es difonguin a la Unió Europea s'inclouran a l'informe. Els anuncis electorals dels Estats Units publicats per un anunciant verificat de la Unió Europea que es difonguin a la Unió Europea no s'hi inclouran.

Canvis a les restriccions regionals per a anuncis electorals i anuncis de publicitat política temàtica al Canadà

El maig de 2022, les restriccions regionals per a anuncis electorals i anuncis de publicitat política temàtica al Canadà s'actualitzaran de la manera següent:

Aquesta política no s'aplica als anuncis publicats per organitzacions de notícies canadenques amb l'objectiu de promocionar la seva cobertura informativa d'unes eleccions.Tampoc no inclou els anuncis que promocionen directrius en matèria de salut pública relacionades amb la COVID-19 o que ofereixen informació sobre processos electorals publicats per agències, departaments o ministeris governamentals federals (p. ex., els anuncis de participació ciutadana publicats per Elections Canada).

Les infraccions de la política de contingut polític de Google no comportaran la suspensió immediata del compte sense avís previ. S'emetrà un advertiment com a mínim 7 dies abans de la suspensió del compte.

Reviseu aquestes actualitzacions de la política i de la difusió d'anuncis. Determineu si cap dels vostres anuncis entra dins l'abast de la política actualitzada, inclosos els anuncis per promocionar productes, serveis o notícies amb contingut publicitari que estigui dins l'abast de les polítiques d'anuncis electorals de Google, i, si és així, assegureu-vos de completar la verificació d'anuncis electorals si són aptes o bé de treure aquests anuncis abans del maig de 2022.

 

(Publicat el maig de 2022)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
true
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
false
false
true
73067
false
false