Ενημέρωση της πολιτικής περί χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών (Απρίλιος 2021)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Απρίλιο του 2021 η Google θα ενημερώσει την Πολιτική περί χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να επιτρέπεται η διαφήμιση υπηρεσιών χρέους στη Γερμανία. 

Οι διαφημιζόμενοι που προσφέρουν τέτοια προϊόντα θα πρέπει να λάβουν πιστοποίηση από την Google, προκειμένου να μπορέσουν να διαφημιστούν μέσω του Google Ads. 

Για να πιστοποιηθούν από την Google, οι διαφημιζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες χρέους θα πρέπει να έχουν εγγραφεί, αδειοδοτηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές ή αναγνωρισμένους επαγγελματίες στη χώρα ή τις χώρες που στοχεύουν.

Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν πιστοποίηση από την Google μέσω της φόρμας αίτησης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σχετικά με την πιστοποίηση υπηρεσιών χρεών.

Αυτή η πολιτική θα ισχύει καθολικά για όλους τους λογαριασμούς που διαφημίζουν αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σχετικά με την πιστοποίηση για υπηρεσίες χρέους.

 

[Δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2021]


 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού