Известие

Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

Отчети

Избор на показателите за отчета

Показателите заедно с филтрите и разбивките определят какви данни се показват в отчетите. Показателите представляват стойностите, които измервате. Можете например да измерите ефективността на профила, като прегледате приходите, броя кликвания, броя показвания на страници и т. н.

Какво представляват показателите?

Показателите са видовете данни или стойности, съдържащи се в даден отчет. Обикновено са подредени в графи и съдържат числа или проценти.

Когато добавяте разбивки, стойностите на показателите се преизчисляват въз основа на новата подредба или на групиранията, създадени от разбивките. Добавянето или премахването на показатели добавя или премахва графа с информация от отчета.

Можете да използвате показателите и за да установите колебания в ефективността на профила, като сравните стойностите на отделните показатели със средната стойност на съответния показател.

Къде се намират показателите в отчета?

За достъп до списъка с налични показатели кликнете върху „Редактиране“ Редактиране над областта на диаграмата.

Пример за показатели в отчет.

Показателите, които вече се използват в отчета, се показват като заглавки на графи в таблицата с отчети.

Промяна на показваните показатели

Не всички налични показатели се показват по подразбиране. Можете да изберете различни показатели, които да се показват в отчетите Ви.

  1. Докато преглеждате отчета, кликнете върху „Редактиране“ Редактиране.
  2. В прозореца „Избор на показатели“ изберете тези, които искате да добавите или премахнете от отчета.
    Съвет: Използвайте полето за търсене, за да намирате показатели в списъка.
  3. Кликнете върху Прилагане.

    Избраните показатели и данни се показват автоматично в отчета Ви.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Страницата Ви за AdSense

Представяме Ви „Страницата Ви за AdSense“: нов ресурс, където можете да намерите персонализирана информация и нови възможности в профила си, които да Ви помогнат да постигнете успех с AdSense.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
7637879591538410279
true
Търсене в Помощния център
true
true
true