Известие

Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

Отчети

Добавяне на разбивки към отчета

Разбивките заедно с показателите и филтрите определят какви данни се показват в отчетите. Разбивките Ви помагат да сегментирате отчетните данни по определени атрибути, като например рекламния формат или платформата, на която е била показана рекламата.

Подредбата на разбивките в даден отчет зависи от порядъка, в който сте ги добавили. Можете да променяте, добавяте или премахвате разбивки.

Забележка: Не всички комбинации от разбивки са налице във всички отчети, а някои разбивки не могат да се използват заедно в един и същ отчет (напр. сайт и рекламна мрежа).

Какво правят разбивките?

Разбивките определят организацията на отчета. Ако например искате да прегледате приходите си по сайтове, можете да добавите разбивката по сайтове. Можете да добавите допълнителни разбивки, за да реорганизирате и прецизирате допълнително данните си.

Къде се намират разбивките в отчета?

За достъп до списъка с налични разбивки кликнете върху стрелката за надолу Стрелка за надолу до „Разбивка по“ над областта на диаграмата.

Пример за раздела за разбивка.

Промяна на съществуваща разбивка

 1. Докато преглеждате отчета, кликнете върху стрелката за надолу Стрелка за надолу до „Разбивка по“.
 2. Изберете нова разбивка от падащия списък.

Добавяне на допълнителни разбивки

 1. Докато преглеждате отчета, кликнете върху + Добавяне.
 2. Изберете различна разбивка от падащия списък.
 3. За да добавите друга разбивка, кликнете върху + Добавяне и изберете отново.

  Пример за раздела за разбивка в отчетите.

Премахване на допълнителни разбивки

 1. Докато преглеждате отчета, кликнете върху стрелката за надолу Стрелка за надолу на разбивката, която искате да премахнете.
 2. Кликнете върху Премахване на разбивката.

  Пример за това, как да премахнете допълнителна разбивка в отчетите от Ad Sense.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Страницата Ви за AdSense

Представяме Ви „Страницата Ви за AdSense“: нов ресурс, където можете да намерите персонализирана информация и нови възможности в профила си, които да Ви помогнат да постигнете успех с AdSense.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню