Powiadomienie

Odwiedź Twoją stronę AdSense. Znajdziesz na niej spersonalizowane informacje o swoim koncie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w AdSense.

Raporty

Tworzenie raportu niestandardowego

Raport niestandardowy to raport, który możesz utworzyć samodzielnie. To Ty wybierasz dane do uwzględnienia w raporcie niestandardowym i sposób ich wyświetlania.

 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. Kliknij Raporty.
 3. Kliknij Nowy raport Dodaj.
 4. Modyfikowanie raportu
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Wpisz nazwę raportu.
 7. Kliknij Zapisz.

Planowanie generowania raportu niestandardowego

Po utworzeniu raportu niestandardowego możesz zaplanować jego regularne generowanie i przesyłanie e-mailem do siebie i innych odbiorców.

 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. Kliknij Raporty.
 3. Odszukaj raport niestandardowy, którego generowanie chcesz zaplanować.
  Wskazówka: aby znaleźć raporty na liście, użyj pola wyszukiwania.
 4. Obok opcji Zapisz kliknij Więcej a potem Harmonogram.
 5. Zaznacz pole wyboru Generuj raport automatycznie.
 6. W menu wybierz opcje UruchomZa. Na przykład wybór opcji „Co tydzień” i „Ostatnie 7 dni” spowoduje generowanie co tydzień w poniedziałek raportu obejmującego dane z poprzednich 7 dni.
 7. W sekcji „Udostępnij dla:” wpisz adresy e-mail, na które chcesz wysyłać gotowy raport.
 8. Kliknij Zapisz.

Kopiowanie raportu niestandardowego

 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. Kliknij Raporty.
 3. Odszukaj raport niestandardowy, który chcesz skopiować.
  Wskazówka: aby znaleźć raporty na liście, użyj pola wyszukiwania.
 4. Obok opcji Zapisz kliknij Więcej a potem Utwórz kopię.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Wpisz nazwę raportu.
 7. Kliknij Zapisz.

Usuwanie raportu niestandardowego

 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. Kliknij Raporty.
 3. Odszukaj raport niestandardowy, który chcesz usunąć.
  Wskazówka: aby znaleźć raporty na liście, użyj pola wyszukiwania.
 4. Aby potwierdzić, kliknij Więcej a potem Usuń.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Twoja strona AdSense

Przedstawiamy Twoją stronę AdSense – znajdziesz tam informacje i możliwości dostosowanych do Twojego konta, które pomogą Ci odnosić sukces z AdSense.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne