การกำหนดเป้าหมายโฆษณา

วิธีกำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังเว็บไซต์ของคุณ

Google นำเสนอโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายไปยังเนื้อหาหรือกลุ่มเป้าหมายโดยอัตโนมัติ มีวิธีดำเนินการหลายวิธี ดังนี้

 • การกำหนดเป้าหมายตามบริบท
  เทคโนโลยีของเราใช้ปัจจัยต่างๆ อย่างเช่น การวิเคราะห์คำหลัก ความถี่ของคำ ขนาดตัวอักษร และโครงสร้างลิงก์โดยรวมของเว็บ เพื่อที่จะพิจารณาว่าหน้าเว็บนั้นเกี่ยวกับเรื่องใด และจับคู่โฆษณา Google ให้ตรงกับแต่ละหน้าเว็บได้อย่างถูกต้อง
 • การกำหนดเป้าหมายจากตำแหน่ง
  ด้วยการกำหนดเป้าหมายจากตำแหน่ง ผู้ลงโฆษณาจะเลือกตำแหน่งโฆษณาเฉพาะ หรือส่วนย่อยของเว็บไซต์ผู้เผยแพร่โฆษณา ที่จะเรียกใช้โฆษณาของพวกเขา โฆษณาที่กำหนดเป้าหมายจากตำแหน่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน้าเว็บโดยตรง แต่ผู้ลงโฆษณาเลือกโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมระหว่างสิ่งที่ผู้ใช้ของคุณสนใจกับสิ่งที่ผู้ลงโฆษณานำเสนอ
 • การกำหนดเป้าหมายที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  การโฆษณาแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจะช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเข้าถึงผู้ใช้ได้ตามความสนใจ ข้อมูลประชากร (เช่น "ผู้ที่สนใจเรื่องกีฬา") และเกณฑ์อื่นๆ หากต้องการเลือกไม่ใช้การโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ผู้ใช้จะเปลี่ยนการควบคุมได้ในการตั้งค่าโฆษณา
  รายงานประเภทการกำหนดเป้าหมายที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอาจรวมการกำหนดเป้าหมายตามบริบทด้วยเมื่อไม่มีข้อมูลผู้ใช้ เช่น รหัสคุกกี้ หากคุณเลือก "โฆษณาที่ไม่ได้ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล" ไว้ในการตั้งค่าการควบคุมของผู้ใช้ EU คุณอาจยังเห็นโฆษณาในประเภทการกำหนดเป้าหมาย "ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล" อยู่แม้ว่าจะไม่มีการใช้ข้อมูลผู้ใช้
 • การกำหนดเป้าหมายแบบแสดงทั่วเครือข่าย
  การแสดงทั่วเครือข่ายให้ผู้ลงโฆษณากำหนดเป้าหมายเว็บไซต์ทั้งหมดในเครือข่าย AdSense ตามพื้นที่โฆษณาที่ใช้ได้ ยกเว้นในเว็บไซต์ที่ยกเว้นไว้อย่างชัดแจ้ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร