Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

Помощ за издателите, за да спазват законите за поверителността в САЩ

Поемете контрол над настройките за обработване на данни в AdSense

Google има дълга история в предприемането на насочен към потребителя подход във всички свои действия. Като част от ангажимента си към потребителите ние не продаваме лична информация. Осигуряваме на потребителите прозрачност и контрол над практическата им работа с рекламите посредством Моят център за реклами, Моят профил и други функции, които Ви помагат да управлявате профила си. В съответствие с правилата ни за персонализирано рекламиране не използваме поверителна информация, като здраве, раса, религия или сексуална ориентация, за да персонализираме реклами. Освен това инвестираме в инициативи като Коалицията за по-добри реклами, Google News Initiative и ads.txt, така че да поддържаме благоприятна и устойчива рекламна екосистема.

Google приветства законите за поверителност, които защитават потребителите. През май 2018 г. стартирахме няколко актуализации, които помагат на рекламодателите да спазват Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Надграждаме този набор от функции, предлагайки ограничено обработване на данни, което ще работи, както е описано по-долу. Така ще помогнем на рекламодателите да управляват спазването на законите за поверителността в САЩ.

Условия за доставчици на услуги

Google вече предлага условия за защита на данните в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) в Европа. Сега също така вече предлагаме условия за доставчици на услуги, които допълват съществуващите условия за защита на данните и влизат в сила от 1 януари 2023 г. За клиентите, с които имаме онлайн договори и актуализирани договори за платформи, условията за доставчици на услуги ще бъдат включени в съществуващите ни договори чрез условията за защита на данните. За тези клиенти не се изисква действие от Ваша страна, за да добавите условията за доставчици на услуги в договора си.

Избор на настройка за обработване на данните

По подразбиране обработването на данни в AdSense не е ограничено и персонализирани реклами ще се показват на потребителите на сайта или приложението Ви. За да ограничите обработването на данни и да показвате само неперсонализирани реклами на отговарящите на условията потребители в приложимите щати в САЩ, трябва да промените настройките за CPRA. Тези настройки не контролират данните, които евентуално споделяте извън профила си, например чрез посредничество.

Забележка: Въпреки че потребителският интерфейс на AdSense показва настройки за CPRA, настройката ще се прилага за всички щати в САЩ, попадащи в обхвата на законодателството за поверителността.

За да промените настройките за обработване на данни съгласно CPRA за целия си профил, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в AdSense.
 2. Кликнете върху Контроли за блокиране и след това Съдържание и след това Всички сайтове.
 3. Кликнете върху Управление на настройките за CPRA.
 4. Изберете опцията, която искате да приложите за профила си в AdSense.
 5. Кликнете върху Запазване на промените.
Съвет: Ако изберете обработването на данните да не се ограничава за профила Ви, можете да го ограничите на ниво заявка за реклама.

Да не се ограничава обработването на данни

Ако решите „Да не се ограничава обработването на данни“, можете да изберете рекламните партньори, отговарящи на условията за получаване на заявки за оферти за потребители, за които Google установява, че са в Калифорния.

За да посочите рекламни партньори, които отговарят на условията, изпълнете следните стъпки.

 1. Влезте в профила си в AdSense.
 2. Кликнете върху Контроли за блокиране и след това Съдържание и след това Всички сайтове.
 3. Кликнете върху Управление на настройките за CPRA.
 4. В раздела „Преглед на рекламните партньори“ изберете списъка, който искате да използвате.
  • Използване на активни рекламни партньори: Използвайте списъка с всички налични рекламни партньори, предоставен в настройките на функцията. Google и всички активни рекламни партньори отговарят на условията за заявки за оферти от потребители, за които Google установи, че се намират в приложимите щати в САЩ.
  • Персонализиран рекламен партньор: Персонализирайте списъка с всички налични рекламни партньори, за да създадете собствен персонализиран списък. Само избраните рекламни партньори отговарят на условията за заявки за оферти от потребители, за които Google установи, че са в приложимите щати в САЩ. При тази опция потребителите в профила Ви в AdSense ще получават известие, когато нови рекламни партньори се присъединят към платформата. Новите рекламни партньори не се добавят автоматично в персонализирания Ви списък и могат да бъдат включени ръчно.
 5. Кликнете върху Запазване на промените.

Ограничаване на обработването на данни

Когато издател активира ограничено обработване на данни, при инструкция от страна на издателя Google допълнително ще ограничи начина, по който се използват данните, и ще започне да показва само неперсонализирани реклами. Неперсонализираните реклами не се основават на миналото поведение на потребителите. Те се насочват посредством контекстна информация, включително групово (като например на ниво град, но не пощенски код) географско насочване въз основа на текущото местоположение, съдържанието на текущия сайт или текущото приложение, както и термините в настоящата заявка. Google не разрешава насочването по аудитория въз основа на интереси, включително по демографски признак и по списък с потребители в режим за ограничено обработване на данни.

Опции за ограничено обработване на данни:

Издателите трябва да решат сами кога и как да активират режима за ограничено обработване на данни въз основа на задълженията си във връзка със спазването на правилата и правния анализ. По-долу са посочени два често срещани сценария.

 1. Някои издатели може да изберат да не показват връзка „Личната ми информация да не се продава“ в собственостите си. Тези издатели може да решат да активират ограниченото обработване на данни за целия си програмен трафик за потребителите в приложимите щати в САЩ чрез контрола за мрежата. Ако изберат тази опция, Google ще използва IP адресите на потребителите, за да определи местоположението им и да активира режима за ограничено обработване на данни за всички потребители, за които установим, че имат IP адрес в приложимите щати в САЩ.
 2. Други издатели може да изберат да показват връзка „Личната ми информация да не се продава“. Тези издатели може да изберат да изпращат сигнал за ограничено обработване на данни за всяка заявка, след като потребителят откаже продажбата на личната му информация.

И накрая партньори, които са внедрили Глобалните контроли за поверителност, може да решат да активират ограничено обработване на данни, когато получат сигнал за отказ от тези контроли.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
false
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
157