จัดการสิทธิ์เข้าถึงบัญชี AdSense ระดับบุคคลที่สาม

ในหน้า "บุคคลที่สาม" ใน AdSense คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับแแพลตฟอร์มและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบัญชี หากแชร์รายได้กับแพลตฟอร์มหรือบุคคลที่สาม คุณจะดูส่วนแบ่งรายได้โดยละเอียดได้ คุณยังอาจเปิดหรือปิดใช้ความสัมพันธ์ได้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มหรือบุคคลที่สาม

โปรดอ่านส่วนด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มหรือบุคคลที่สามที่เฉพาะเจาะจงและการดำเนินการที่ทำได้ในหน้า "บุคคลที่สาม"

เว็บไซต์พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์ม

คำถาม คำตอบ
มีความสัมพันธ์อย่างไร พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์ม AdSense โฮสต์เว็บไซต์ของคุณอย่างน้อย 1 รายการ
เข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณได้ไหม ข้อตกลงระหว่าง Google กับพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มจะควบคุมวิธีที่พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มใช้บัญชี แต่พาร์ทเนอร์ข้างต้นไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของคุณ
คุณแบ่งรายได้อยู่ไหม คุณแบ่งรายได้กับพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มอ เว้นแต่ว่าพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มตั้งค่าส่วนแบ่งรายได้กับคุณไว้เป็น 0%

เงินค่าส่วนแบ่งรายได้ที่คุณได้รับควรสอดคล้องกับตัวเลขส่วนแบ่งรายได้ที่ระบุไว้ในข้อตกลงระหว่างคุณกับพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์ม Google จะช่วยดำเนินการชำระเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ในนามของพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์ม และพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มมีหน้าที่ตรวจสอบว่าเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ที่ชำระให้แก่คุณนั้นถูกต้อง

มีการดำเนินการใดบ้างที่คุณทำได้
  • ดูรายละเอียดส่วนแบ่งรายได้
  • คลิกไปที่เว็บไซต์เพื่อเข้าถึงรายการเว็บไซต์ได้
    หมายเหตุ: หากต้องการหยุดแบ่งรายได้กับพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์ม คุณจะต้องไปที่หน้าเว็บไซต์และนำเว็บไซต์ของคุณออกจากรายการเว็บไซต์

บัญชีที่จัดการ

คำถาม คำตอบ
มีความสัมพันธ์อย่างไร บัญชี AdSense ของคุณได้รับการจัดการโดยผู้จัดการเครื่องมือบริหารจัดการบัญชีลูกค้า (MCM)
เข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณได้ไหม คุณให้สิทธิ์ผู้จัดการ MCM ในการเข้าถึงบัญชีและ/หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชีในนามของคุณแล้ว ข้อตกลงระหว่างคุณกับ Google จะควบคุมวิธีที่ผู้จัดการ MCM ใช้บัญชี
คุณแบ่งรายได้อยู่ไหม คุณจะแบ่งรายได้กับผู้จัดการ MCM หากตั้งค่าส่วนแบ่งรายได้

Google ตกลงที่จะช่วยดำเนินการชำระเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ที่ค้างชำระให้แก่ผู้จัดการ MCM ในนามของคุณตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงระหว่างคุณกับผู้จัดการ MCM คุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ที่ชำระให้แก่คุณและผู้จัดการ MCM นั้นถูกต้อง

มีการดำเนินการใดบ้างที่คุณทำได้
  • คุณหยุดแบ่งรายได้กับผู้จัดการ MCM หรือนำผู้จัดการออกจากบัญชีได้โดยคลิกนำบัญชีออกจากผู้จัดการ โดยจะยกเลิกการดำเนินการนี้ไม่ได้
  • หากต้องการปฏิเสธข้อเสนอส่วนแบ่งรายได้จากผู้จัดการ MCM ให้คลิกปฏิเสธส่วนแบ่งรายได้ โดยจะยกเลิกการดำเนินการนี้ไม่ได้
หมายเหตุคุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าตนเองมีสิทธิ์ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับผู้จัดการ MCM ในการหยุดแบ่งรายได้

บัญชี YouTube

คำถาม คำตอบ
มีความสัมพันธ์อย่างไร บัญชี AdSense ของคุณเชื่อมโยงกับบัญชี YouTube หากต้องการเปลี่ยนแปลงการสร้างรายได้จากโฆษณา ให้ไปที่ Creator Studio ของ YouTube
มีการดำเนินการใดบ้างที่คุณทำได้ หากปิดใช้การสร้างรายได้จากโฆษณาสำหรับบัญชี YouTube คุณจะคลิกปุ่มเพื่อเปิดใช้การสร้างรายได้จากโฆษณาอีกครั้งได้

Blogger หรือบัญชีพาร์ทเนอร์การโฮสต์อื่นๆ

คำถาม คำตอบ
มีความสัมพันธ์อย่างไร บัญชี AdSense ของคุณเชื่อมโยงกับ Blogger หรือหนึ่งในพาร์ทเนอร์การโฮสต์รายอื่นของเรา
เข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณได้ไหม คุณให้สิทธิ์พาร์ทเนอร์การโฮสต์ในการเข้าถึงบัญชีในนามของคุณแล้ว พาร์ทเนอร์การโฮสต์เข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณได้ หากตั้งค่าเปิดให้เข้าถึง ข้อตกลงระหว่างคุณกับ Google จะควบคุมวิธีที่พาร์ทเนอร์การโฮสต์ใช้บัญชี
คุณแบ่งรายได้อยู่ไหม

คุณจะแบ่งรายได้กับพาร์ทเนอร์การโฮสต์ เว้นแต่ว่าพาร์ทเนอร์การโฮสต์ตั้งค่าส่วนแบ่งรายได้กับคุณไว้เป็น 0%

เงินค่าส่วนแบ่งรายได้ที่คุณได้รับควรสอดคล้องกับตัวเลขส่วนแบ่งรายได้ที่ระบุไว้ในข้อตกลงระหว่างคุณกับพาร์ทเนอร์การโฮสต์ Google จะช่วยดำเนินการชำระเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ในนามของพาร์ทเนอร์การโฮสต์ และพาร์ทเนอร์ข้างต้นมีหน้าที่ตรวจสอบว่าเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ที่ชำระให้แก่คุณนั้นถูกต้อง

มีการดำเนินการใดบ้างที่คุณทำได้ คลิกปุ่มสลับเพื่อเปิดหรือปิดใช้สิทธิ์การเข้าถึงของพาร์ทเนอร์การโฮสต์
หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อการแบ่งรายได้กับพาร์ทเนอร์การโฮสต์ หากต้องการหยุดการแบ่งรายได้ คุณจะต้องดำเนินการจากบัญชีพาร์ทเนอร์การโฮสต์

บัญชี Ad Manager

คำถาม คำตอบ
มีความสัมพันธ์อย่างไร บัญชี AdSense ของคุณลิงก์กับบัญชี Ad Manager
เข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณได้ไหม ผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Ad Manager ที่ลิงก์จะดูข้อมูลบัญชีและทำการเปลี่ยนแปลงในบัญชีได้
มีการดำเนินการใดบ้างที่คุณทำได้
  • คลิกปุ่มเพื่อเปิดใช้การลิงก์ระหว่างบัญชี AdSense กับบัญชี Ad Manager
  • หากบัญชี AdSense ลิงก์กับบัญชี Ad Manager ผ่านบัญชี Google ที่ต่างกัน คุณจะคลิกปุ่มสลับเพื่อปิดใช้การลิงก์กับบัญชี Ad Manager ได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว