Thứ nguyên định dạng yêu cầu

Loại định dạng quảng cáo mà trang web của bạn đã yêu cầu hiển thị, ví dụ: Hiển thị, Đơn vị liên kết, Nội dung phù hợp, v.v. Thứ nguyên này hiển thị các định dạng bạn đã định cấu hình để trang web của mình yêu cầu.

Tùy thuộc vào cách thiết lập quảng cáo của bạn, có thể có các loại quảng cáo khác nhau được phân phát trong định dạng đã yêu cầu. Ví dụ: giả sử bạn đã thiết lập một đơn vị quảng cáo để yêu cầu quảng cáo hiển thị hình ảnh. Đơn vị quảng cáo của bạn có thể hiển thị các loại quảng cáo hiển thị hình ảnh khác nhau, chẳng hạn như hình ảnh động, HTML5, v.v. Hãy xem báo cáo Các quảng cáo đã phân phát để xem phân tích chi tiết về các quảng cáo thực sự được phân phát trên trang web của bạn.

Giá trị

 • Hiển thị
 • Đơn vị liên kết
 • Nội dung phù hợp
 • Trong nguồn cấp dữ liệu
 • Trong bài viết
 • Khác

Giá trị cũ

Nếu tạo báo cáo dựa trên dữ liệu trước ngày 17 tháng 6 năm 2019, bạn sẽ thấy các giá trị cũ:

 • Văn bản
 • Văn bản và hiển thị
 • Đơn vị liên kết
 • Hiển thị
 • Gốc/Quảng cáo
 • Gốc/Nội dung phù hợp/Có quảng cáo
 • Gốc/Nội dung phù hợp/Không có quảng cáo
 • Khác
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố