มิติข้อมูลรูปแบบที่ขอ

ประเภทรูปแบบโฆษณาที่เว็บไซต์ขอให้แสดง เช่น ดิสเพลย์ หน่วยลิงก์ เนื้อหาที่ตรงกัน เป็นต้น มิติข้อมูลนี้แสดงรูปแบบที่คุณกำหนดค่าให้เว็บไซต์ขอ

อาจมีโฆษณาประเภทต่างๆ แสดงอยู่ภายในรูปแบบที่ขอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโฆษณา เช่น สมมติว่าคุณได้ตั้งค่าหน่วยโฆษณาให้ขอโฆษณาแบบดิสเพลย์ หน่วยโฆษณาอาจแสดงโฆษณาแบบดิสเพลย์ประเภทต่างๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหว, HTML5 เป็นต้น ลองเปิดรายงานโฆษณาที่แสดงเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับโฆษณาที่แสดงอยู่จริงในเว็บไซต์

ค่า

 • ดิสเพลย์
 • หน่วยลิงก์
 • เนื้อหาที่ตรงกัน
 • ในฟีด
 • ในบทความ
 • อื่นๆ

ค่าเดิม

หากคุณสร้างรายงานตามข้อมูลก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2019 จะเห็นค่าเดิมต่อไปนี้

 • ข้อความ
 • ข้อความและดิสเพลย์
 • หน่วยลิงก์
 • ดิสเพลย์
 • เนทีฟ/โฆษณา
 • เนทีฟ/เนื้อหาที่ตรงกัน/มีโฆษณา
 • เนทีฟ/เนื้อหาที่ตรงกัน/ไม่มีโฆษณา
 • อื่นๆ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว