Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Tạo đơn vị quảng cáo hiển thị tương thích với AMP

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tạo một đơn vị quảng cáo hiển thị tương thích với AMP để phân phát quảng cáo AdSense trên các trang AMP của bạn. Xin lưu ý rằng tất cả các tính năng của AdSense (ví dụ: Tùy chọn chặn, Báo cáo và các tính năng khác) đều hỗ trợ quảng cáo AMP.

Quảng cáo thích ứng trên các trang tương thích với AMP hoạt động hiệu quả hơn so với quảng cáo không thích ứng. Sau khi triển khai đơn vị quảng cáo AMP thích ứng, các nhà xuất bản khác đã đạt mức RPM* trung bình cao hơn 45% so với khi dùng đơn vị quảng cáo không thích ứng.

*RPM hiển thị, dựa trên dữ liệu từ ngày 17/04/2019 đến ngày 17/05/2019.

Monetizing your AMP pages with AdSense

Tạo đơn vị quảng cáo hiển thị cho các trang AMP

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
 2. Nhấp vào Quảng cáo sau đó Tổng quan.
 3. Nhấp vào Theo đơn vị quảng cáo.
 4. Nhấp vào Quảng cáo hiển thị hình ảnh.
 5. Đặt tên cho đơn vị quảng cáo. Bạn nên sử dụng tên không trùng lặp và mang tính mô tả để giúp bạn tìm thấy đơn vị quảng cáo của mình sau đó.
 6. Trong mục "Kích thước quảng cáo", hãy chọn kích thước quảng cáo mà bạn muốn phân phát:
 7. Nhấp vào Lưu và nhận mã.
 8. Nhấp vào AMP.
 9. Sao chép và dán tập lệnh AMP vào giữa các thẻ <head></head> của trang AMP.

  Tập lệnh này tải các thư viện amp-ad bắt buộc. Bạn có thể đọc thêm về thành phần amp-ad tại đây: https://www.ampproject.org/docs/reference/components/amp-ad

 10. Sao chép và dán mã quảng cáo AMP vào giữa các thẻ <body></body> của trang AMP mà bạn muốn quảng cáo xuất hiện. Nếu không chắc chắn về cách thực hiện việc này, bạn nên xem lại hướng dẫn triển khai mã của chúng tôi.
 11. Nhấp vào Xong.

  Thường mất vài phút để quảng cáo xuất hiện trên trang, nhưng việc này đôi khi có thể mất đến 1 giờ.

Theo dõi hiệu quả hoạt động của đơn vị quảng cáo AMP

Xem Báo cáo nền tảng nội dung để theo dõi hiệu quả hoạt động của các đơn vị quảng cáo AMP.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
102690092875318629
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157