Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Tạo đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh

Để tạo đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh mới mà bạn có thể quản lý trong tài khoản của mình, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
 2. Nhấp vào Quảng cáo sau đó Tổng quan.
 3. Nhấp vào Theo đơn vị quảng cáo.
 4. Nhấp vào Quảng cáo hiển thị hình ảnh.
 5. Đặt tên cho đơn vị quảng cáo. Bạn nên sử dụng tên không trùng lặp và mang tính mô tả để giúp bạn tìm thấy đơn vị quảng cáo của mình sau đó.
 6. Trong mục "Kích thước quảng cáo", hãy chọn kích thước quảng cáo mà bạn muốn hiển thị:
 7. Nhấp vào Lưu và nhận mã.
 8. Sao chép và dán mã đơn vị quảng cáo vào giữa các thẻ <body><body/> của trang mà bạn muốn hiển thị quảng cáo. Nếu không chắc chắn về cách thực hiện việc này, bạn nên xem lại hướng dẫn triển khai mã của chúng tôi.
 9. Nhấp vào Xong.

  Thời gian để quảng cáo xuất hiện trên trang thường mất vài phút nhưng thỉnh thoảng, thời gian này có thể mất đến 1 giờ. Nếu quảng cáo vẫn không hiển thị sau một giờ, hãy kiểm tra xem trang web đã có trạng thái "sẵn sàng" chưa trên trang Trang web của bạn.

Theo dõi hiệu quả hoạt động của đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh

Bạn có thể theo dõi hiệu quả hoạt động của đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh bằng cách xem báo cáo Đơn vị quảng cáo trên trang Báo cáo. Nếu bạn muốn theo dõi kích thước của các quảng cáo đã được phân phát từ các đơn vị quảng cáo của mình, hãy xem Báo cáo kích thước quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
9769152798526500029
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157