Đơn vị quảng cáo

Nguồn cấp dữ liệu là gì?

Nguồn cấp dữ liệu là luồng nội dung bạn có thể cuộn qua. Nội dung xuất hiện trong các khối trông giống nhau xuất hiện lặp lại lần lượt. Ví dụ: một nguồn cấp dữ liệu có thể biên tập được (ví dụ: danh sách bài viết hoặc tin tức) hoặc danh sách (ví dụ: danh sách sản phẩm, dịch vụ, v.v.). Nguồn cấp dữ liệu có thể xuất hiện ở vị trí bất kỳ trên trang. Lưu ý: Để phục vụ cho mục đích của quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu, nguồn cấp dữ liệu không phải là nguồn cấp dữ liệu phân phối trên web, chẳng hạn như RSS.

Một số ví dụ về nguồn cấp dữ liệu bao gồm:

  • Nguồn cấp dữ liệu chính trên trang chủ (ví dụ: nguồn cấp dữ liệu tin tức)
  • Nguồn cấp dữ liệu chính trên trang kết quả sản phẩm hoặc dịch vụ
  • Nguồn cấp dữ liệu theo chiều ngang trên trang
  • Nguồn cấp dữ liệu chỉ văn bản

Bạn có thể có trang web là nguồn cấp dữ liệu khác trên thiết bị di động chứ không phải trên máy tính để bàn. Ví dụ: bố cục lưới trên máy tính để bàn trở thành nguồn cấp dữ liệu khi được xem trên thiết bị di động. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu riêng cho các kích thước màn hình khác nhau.

Lưu ý rằng chiều rộng của nguồn cấp dữ liệu phải lớn hơn 250 pixel để hiển thị quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu.

Ví dụ

Ví dụ về nguồn cấp dữ liệu trên trang chủ:

Example of a feed on a homepage

Ví dụ về nguồn cấp dữ liệu chỉ văn bản:

Example of text-ony feed

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố