Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Nguồn cấp dữ liệu là gì?

Nguồn cấp dữ liệu là luồng nội dung mà bạn có thể duyệt xem. Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu là quảng cáo gốc xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu.  #in-feed #nativeads

Nguồn cấp dữ liệu là luồng nội dung mà bạn có thể duyệt xem. Nội dung xuất hiện lặp lại và lần lượt trong các khối giống nhau. Ví dụ: Nguồn cấp dữ liệu có thể là nội dung biên tập (chẳng hạn như danh sách bài viết hoặc tin tức) hoặc trang thông tin (chẳng hạn như danh sách sản phẩm, dịch vụ, v.v). Nguồn cấp dữ liệu có thể xuất hiện ở mọi vị trí trên trang. Lưu ý: Để phục vụ cho mục đích của quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu, nguồn cấp dữ liệu không phải là nguồn cấp dữ liệu phân phối trên web, chẳng hạn như RSS.

Một số ví dụ về nguồn cấp dữ liệu bao gồm:

  • Nguồn cấp dữ liệu chính trên trang chủ (ví dụ như nguồn cấp dữ liệu tin tức)
  • Nguồn cấp dữ liệu chính trên trang kết quả về sản phẩm hoặc dịch vụ
  • Nguồn cấp dữ liệu theo chiều ngang trên trang
  • Nguồn cấp dữ liệu chỉ văn bản

Bạn có thể có trang web là nguồn cấp dữ liệu khác trên thiết bị di động chứ không phải trên máy tính để bàn. Ví dụ: bố cục lưới trên máy tính để bàn trở thành nguồn cấp dữ liệu khi được xem trên thiết bị di động. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu riêng cho các kích thước màn hình khác nhau.

Lưu ý: Để hiển thị Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu, chiều rộng của nguồn cấp dữ liệu phải lớn hơn 250 pixel.

Ví dụ

Ví dụ về nguồn cấp dữ liệu trên trang chủ:

Ví dụ về nguồn cấp dữ liệu trên trang chủ.

Ví dụ về nguồn cấp dữ liệu chỉ văn bản:

Ví dụ về nguồn cấp dữ liệu chỉ có văn bản.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính