AMP-annonser

Skapa en AMP-kompatibel displayannonsenhet

I denna guide visar vi hur du skapar en AMP-kompatibel displayannonsenhet för att visa AdSense-annonser på dina AMP-sidor. Alla AdSense-funktioner (som blockeringskontroller, annonsbalansering, rapporter och annat) fungerar med AMP-annonser.

Responsiva annonser på AMP-kompatibla sidor ger bättre resultat än icke-responsiva annonser. Andra utgivare som redan har implementerat responsiva AMP-annonsenheter får i genomsnitt 45 % högre RPM* jämfört med icke-responsiva annonsenheter.

* RPM för exponeringar baserat på data mellan den 17 april och den 17 maj 2019.

Skapa en displayannonsenhet för dina AMP-sidor

 1. Logga in på ditt AdSense-konto.
 2. Klicka på Annonser.
 3. Klicka på Annonsenheter.
 4. Klicka på Displayannonser.
 5. Ge annonsenheten ett namn. Vi föreslår att du använder ett unikt och beskrivande namn så att det blir lätt att hitta annonsenheten senare.
 6. Välj en annonsstorlek i avsnittet Annonsstorlek.
  • Vi rekommenderar att du låter Responsiv vara markerat. Storleken på responsiva annonser anpassas automatiskt till sidlayouten och användarnas enheter. Läs mer om de responsiva egenskaperna hos displayannonsenheter.
  • Om du föredrar att själv ange storleken på annonserna som visas på din sida väljer du Fast och anger önskad bredd och höjd. Tänk på att annonsenheter med fast storlek kan begränsa antalet tillgängliga annonser och därför resultera i lägre intäkter än responsiva annonsenheter. Mer information finns i våra riktlinjer för displayannonser med fast storlek.
   Tips! Se exempel på de vanligaste fasta annonsstorlekarna.
 7. Klicka på Spara och ladda ned kod.
 8. Klicka på AMP.
 9. Kopiera och klistra in AMP-skriptet mellan <head></head>-taggarna på din AMP-sida.

  Skriptet läser in de amp-ad-bibliotek som krävs. Läs mer om komponenten amp-ad här: https://www.ampproject.org/docs/reference/components/amp-ad

 10. Kopiera och klistra in AMP-annonskoden mellan <body><body/>-taggarna på AMP-sidorna där du vill att annonserna ska visas. Läs vår kodimplementeringsguide om du är osäker på hur det går till.
 11. Klicka på Klart.

  När du har sparat webbplatsen visas annonserna inom ett par minuter.

Följa resultatet av din AMP-annonsenhet

Du kan följa resultatet av dina AMP-annonsenheter i rapporten Innehållsplattform.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?