Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Các nguyên tắc về đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh có kích thước cố định

Nếu muốn hiển thị quảng cáo có kích thước cụ thể, bạn có thể tạo một đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh và đặt một kích thước cố định cho đơn vị quảng cáo đó. Các đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh có kích thước cố định cho phép bạn chỉ định độ rộng và độ cao của quảng cáo mà bạn muốn hiển thị trên trang. Giống như các đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng, các đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh có kích thước cố định có thể phân phát tất cả các loại quảng cáo.

Xin lưu ý rằng các đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh có kích thước cố định không tự động thay đổi kích thước hoặc thích ứng với sự thay đổi của hướng màn hình. Nếu trang web sử dụng thiết kế thích ứng, bạn nên sử dụng đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng.

Bạn có thể muốn sử dụng đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh có kích thước cố định nếu bạn:

  • Cần kích thước cố định để hiển thị vừa vặn hơn với bố cục trang
  • Có kích thước quảng cáo theo vùng phổ biến ở vị trí của bạn.
Lưu ý: Một số kích thước quảng cáo cố định, chẳng hạn như 120x60, có thể không có khoảng không quảng cáo hiển thị hình ảnh. Vui lòng cân nhắc điều này khi quyết định xem có nên sử dụng kích thước quảng cáo cố định hay không vì việc đó có thể tác động tiêu cực đến thu nhập của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về các kích thước quảng cáo cố định phổ biến nhất.

Chính sách và quy định hạn chế

Để đảm bảo quảng cáo tiếp tục mang đến trải nghiệm người dùng tích cực, chúng tôi đã đưa ra một vài quy định hạn chế về phạm vi pixel tối đa và tối thiểu đối với kích thước quảng cáo. Bất kỳ quảng cáo có kích thước cố định nào nằm ngoài phạm vi hạn chế dưới đây sẽ không xuất hiện khi được đặt trên trang.

Quảng cáo có kích thước cố định bắt buộc phải tuân thủ chính sách về vị trí đặt quảng cáo của AdSense. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực thi các quy định hạn chế về kích thước sau đây:

  • Chỉ một kích thước được phép lớn hơn 450 pixel
  • Độ rộng tối thiểu là 120 pixel
  • Chiều cao tối thiểu là 50 pixel
  • Cả độ cao và độ rộng không được vượt quá 1200 pixel.
Lưu ý: Chúng tôi có thể thay đổi chính sách của mình bất cứ lúc nào, do đó, bạn nên quay lại đây thường xuyên để cập nhật thông tin.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính