การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

หน่วยโฆษณา

หลักเกณฑ์สำหรับหน่วยโฆษณา Display ที่มีขนาดคงที่

หากคุณต้องการแสดงโฆษณาขนาดใดขนาดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็สร้างหน่วยโฆษณา Display แล้วกำหนดให้มีขนาดคงที่ได้ หน่วยโฆษณา Display ที่มีขนาดคงที่ช่วยให้คุณระบุความกว้างและความสูงของโฆษณาที่ต้องการให้ปรากฏในหน้าเว็บ และแสดงโฆษณาได้ทุกประเภทเช่นเดียวกับหน่วยโฆษณา Display ที่ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่โฆษณา

โปรดทราบว่าหน่วยโฆษณา Display ที่มีขนาดคงที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบไดนามิกและไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนการวางแนวหน้าจอ หากเว็บไซต์ใช้การออกแบบที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ เราขอแนะนำให้คุณใช้หน่วยโฆษณา Display ที่ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่โฆษณาแทน

คุณอาจต้องการใช้หน่วยโฆษณา Display ที่มีขนาดคงที่ในกรณีต่อไปนี้

  • คุณต้องการใช้ขนาดที่คงที่เพื่อให้พอดีกับการออกแบบหน้าเว็บ
  • มีขนาดโฆษณาในภูมิภาคซึ่งเป็นที่นิยมในตำแหน่งของคุณ
หมายเหตุ: ขนาดโฆษณาที่คงที่บางขนาด เช่น 120x60 อาจไม่มีพื้นที่สำหรับโฆษณา Display โปรดคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยเมื่อตัดสินใจว่าจะใช้ขนาดโฆษณาที่คงที่หรือไม่ เพราะนี่อาจส่งผลเสียต่อรายได้ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดโฆษณาที่คงที่ซึ่งพบมากที่สุด

นโยบายและข้อกำหนด

เราได้ตั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับพิกเซลสูงสุดและต่ำสุดที่ใช้ได้สำหรับขนาดโฆษณาไว้เพื่อให้โฆษณามอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ได้ต่อไป โฆษณาที่มีขนาดคงที่ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านล่างจะไม่แสดงเมื่อนำไปวางในหน้าเว็บ

โฆษณาที่มีขนาดคงที่ต้องเป็นไปตามนโยบายตำแหน่งโฆษณาของ AdSense รวมทั้งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องขนาดดังต่อไปนี้

  • โฆษณาจะมีด้านที่ยาวกว่า 450 พิกเซลได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น
  • ความกว้างต่ำสุดคือ 120 พิกเซล
  • ความสูงต่ำสุดคือ 50 พิกเซล
  • ความสูงและความกว้างต้องไม่เกิน 1,200 พิกเซล
หมายเหตุ: เนื่องจากเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ทุกเมื่อ จึงขอแนะนำให้คุณกลับมาดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่นี่อย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนถัดไป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
12788950848969395977
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true