Gần đây, chúng tôi đã ra mắt Trang AdSense. Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa về tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Quản lý trang web

Hiển thị quảng cáo trên một trang web mới

Sau khi tài khoản AdSense được kích hoạt, bạn có thể bắt đầu hiển thị quảng cáo trên các trang web khác. Bạn có thể hiển thị quảng cáo trên bất kỳ trang web nào thuộc quyền sở hữu của bạn và tuân thủ Chính sách chương trình AdSense. Để hiển thị quảng cáo trên một trang web mới, trước tiên, hãy thêm trang web đó vào danh sách trang web trong AdSense.

Lưu ý: Nếu bạn đặt mã quảng cáo trên một trang web không nằm trong danh sách trang web, quảng cáo sẽ không hiển thị trên trang web đó.

Thay đổi trang web hiện tại

Nếu bạn muốn thay đổi trang web nơi bạn hiện đang hiển thị quảng cáo, hãy đảm bảo bạn thêm trang web mới vào danh sách trang web của mình trước khi đặt mã quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false