Quản lý trang web

Quản lý trang web của bạn trong AdSense

Trên trang "Trang web", bạn có thể tạo một danh sách các trang web để sử dụng trong AdSense. Ví dụ: nếu muốn hiển thị quảng cáo trên một trang web mới hoặc thiết lập quy tắc chặn cấp trang web, trước tiên, bạn cần thêm trang web vào danh sách trang web của mình. Bạn có thể thêm bất kỳ trang web nào thuộc quyền sở hữu của bạn và tuân thủ Chính sách chương trình AdSense.

Việc thêm trang web sẽ giúp bảo vệ để mã quảng cáo của bạn không bị người khác sử dụng cho mục đích xấu. Chỉ các trang web trong danh sách trang web mới được phép sử dụng mã quảng cáo của bạn. Nếu có một trang web nào đó hiển thị mã quảng cáo của bạn nhưng không nằm trong danh sách trang web thì sẽ không có quảng cáo nào sẽ hiển thị trên trang web đó.

Để truy cập vào danh sách trang web:

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?