การจัดการเว็บไซต์

จัดการเว็บไซต์ของคุณใน AdSense

คุณสร้างรายการเว็บไซต์ไว้ใช้ใน AdSense ได้ในหน้าเว็บไซต์ เช่น หากต้องการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ใหม่หรือตั้งค่ากฎการบล็อกระดับเว็บไซต์ คุณก็ต้องเพิ่มเว็บไซต์ในรายการเว็บไซต์ก่อน คุณจะเพิ่มเว็บไซต์ของคุณเว็บใดก็ได้ ตราบใดที่ยังปฏิบัติตามนโยบายโปรแกรม AdSense

การเพิ่มเว็บไซต์จะช่วยปกป้องคุณจากผู้ที่ใช้โค้ดโฆษณาของคุณอย่างไม่เหมาะสม เว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โค้ดโฆษณาของคุณจะอยู่ในรายการเว็บไซต์เท่านั้น หากเว็บไซต์ที่แสดงโค้ดโฆษณาไม่อยู่ในรายการเว็บไซต์ โฆษณาก็จะไม่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น

หากต้องการเข้าถึงรายการเว็บไซต์ให้ทำดังนี้

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว