Управление на сайта

Управление на сайтове в AdSense

На страницата Сайтове можете да съставите списък със сайтовете, които използвате в AdSense. Ако например искате да показвате реклами на нов сайт или да зададете правила за блокиране на ниво сайт, трябва първо да добавите сайта към списъка със сайтовете си. Можете да добавяте всеки сайт, който Ви принадлежи и спазва правилата на програмата AdSense.

Добавянето на сайтовете Ви в списъка Ви предпазва от злонамерено използване на рекламния Ви код от други. Сайтовете в списъка Ви са единствените, които могат да използват рекламния Ви код. Ако сайт, който показва рекламния Ви код, не е в списъка със сайтовете Ви, на него няма да се показват реклами.

За достъп до списъка със сайтовете Ви:

Сродни ресурси

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си