การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

รายละเอียดสไตล์โฆษณาในเครือข่าย Search

รายละเอียดสไตล์โฆษณาในเครือข่าย Search จะช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ของสไตล์โฆษณาในเครือข่าย Search

ค่า

  • ไม่มี: การเข้าชมจากโฆษณาในเครือข่าย Search ที่ไม่มีสไตล์โฆษณาในเครือข่าย Search
  • ชื่อสไตล์: การเข้าชมจากโฆษณาในเครือข่าย Search ที่มีสไตล์โฆษณาในเครือข่าย Search ที่เฉพาะเจาะจง ("ชื่อสไตล์" คือชื่อที่ระบุเมื่อคุณสร้างสไตล์โฆษณาในเครือข่าย Search)
หมายเหตุ: เมตริกที่ได้มาจากคลิกซึ่งได้รับการคลิกน้อยกว่า 10 ครั้งต่อวันจะปรากฏเป็น 0 ในรายงานสไตล์โฆษณาใน Search

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก