Bildirim

Lütfen AdSense'te başarıyı yakalamanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş ve hesabınızla ilgili bilgiler bulabileceğiniz AdSense Sayfanız'ı ziyaret edin.

Arama Ağı için reklamlar

Özel Arama Reklamları parametre açıklamaları

İleri düzey kullanıcılar için şu anda desteklenen arama stili parametrelerinin listesini sağlıyoruz. AdSense'te oluşturduğunuz kodda en sık kullanılan parametre ayarlarının tümü bulunur. Gerekli iki parametre vardır: pubId ve query. pubId parametresi AdSense tarafından sağlanır ancak query parametresi için kodu düzenlemeniz ve bir değer iletmeniz gerekir. Diğer tüm parametreler isteğe bağlıdır ve aşağıda açıklanmıştır.

Parametre türleri

İki tür parametre vardır:

Aşağıda kod oluşturma aracından iki reklam bloku içeren örnek çıkışlar görebilirsiniz. Bu kodu yapılandırmak için pageOptions listesindeki gerekli query parametresini ayarlamanız gerekir (ör. "query": myQuery). Reklam yayınlamaya başlamak için bu işlemin yapılması gerekir. Ayrıca sayfa düzeyindeki blokta isteğe bağlı sayfa düzeyinde parametreler ve adblock1 ile adblock2 listelerinde tek birim düzeyinde parametreler ayarlayabilirsiniz.

<div id="afscontainer1"></div>
<div id="afscontainer2"></div>

<script type="text/javascript" charset="utf-8">

  // Sayfa düzeyindeki parametreler
  var pageOptions = {
    "pubId": "partner-pub-1234567891234567",
    "styleId": "1234567890",
    "query": myQuery,
  };

  // Birim düzeyindeki parametreler
  var adblock1 = {
    "container": "afscontainer1"
  };

  var adblock2 = {
    "container": "afscontainer2"
  };

  _googCsa('ads', pageOptions, adblock1, adblock2);

</script>

Sayfa düzeyindeki parametrelerin açıklamaları

Bu parametrelerin her sayfa için sadece bir kez belirtilmesi gerekir. Bu parametreler sayfadaki tüm birimleri etkiler.

Gerekli

Parametre Açıklama ve örnekler
adPage Kullanıcı bir sonraki sonuçlar sayfasına veya önceki sonuçlar sayfasına gittiğinde gereklidir

adPage parametresi, reklamlarının gösterildiği sonuç sayfasını belirtir. Bu parametre, kullanıcılar arama sonuçlarının ilk sayfasını geçtiğinde kullanılır. Örneğin, beş reklam istendiyse ve adPage parametresi "2" olarak ayarlandıysa döndürülen beş reklam, arama sonuçlarının ikinci sayfasında gösterilir.

pubId Gerekli
Bu, AdSense müşteri kimliğinizdir. pubId'niz müşteri kimliğinizde "partner-" ifadesinden sonra gelen kısımdır. Örneğin, müşteri kimliğiniz "partner-test-property" ise pubId'niz "test-property" olacaktır. Bu standart ÖAR (Özel Arama Reklamları) protokolüdür.

Örnek:

'pubId' : 'test-property'
query Gerekli
Bu parametre kullanıcı tarafından girilen arama sorgusudur. Sorgu parametresinin değeri kodlanmamış olmalıdır.

Örnekler:

'query' : 'flowers'

'query' : 'black & decker'

'query' : myQuery // bu örnekte myQuery, arama sorgusunu içeren bir JavaScript değişkenidir

resultsPageBaseUrl Sayfada ilgili arama birimleri olduğunda gereklidir
Arama sorgusunun, kullanıcının tıkladığı ilgili arama terimi olduğu arama sonuçları sayfasının URL'sini belirtir. resultsPageBaseUrl, otomatik olarak eklenecek arama sorgusu dışında kendi parametrelerini içerebilir.

Örnek:

'resultsPageBaseUrl' : 'http://www.example.com/search?a=v1&b=v2'

styleId Gerekli
Reklama veya sayfadaki ilgili arama birimlerine uygulanacak arama stilinin kimliğini belirtir. Arama stillerini kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin. Bir istek için styleId ayarlandığında reklamların veya ilgili aramaların stille birlikte oluşturulacağını ve eski stil parametrelerinin yok sayılacağını unutmayın. İstekte styleId belirtilmezse sistem varsayılan stili oluşturulur.

Örnek

'styleId': '1234567890'

İsteğe bağlı

Parametre Açıklama ve örnekler
linkTarget İsteğe bağlı
Bir reklam tıklandığında aynı pencerede mi yoksa yeni pencerede mi açılacağını belirtir. Varsayılan değer '_top' değeridir. Bu parametre, birim düzeyinde de kullanılabilir.
 • '_top' Aynı pencerede açılır.
 • '_blank' Yeni pencerede açılır.

Örnek:

'linkTarget' : '_blank'
maxTermLength İsteğe bağlı
Boşluklar da dahil olmak üzere, ilgili arama teriminin maksimum karakter sayısını belirtir. Ayarlanmamışsa maksimum değer yoktur.

Örnek:

'maxTermLength' : 50
referrerAdCreative İsteğe bağlı
Bir kullanıcı başka bir web sitesindeki bir reklamı veya bağlantıyı tıklayarak İçerik İçin İlgili Arama birimi içeren içerik sayfanıza ulaşırsa ve bu reklam veya bağlantı sizin kontrolünüz altındaysa bu parametre tam olarak söz konusu reklam veya bağlantının reklam öğesi metnine ayarlanmalıdır.

Bu parametrenin kullanımında aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 • Parametre, yalnızca İçerik İçin İlgili Arama isteğinde sağlanmalıdır ve diğer tüm isteklerde yok sayılacaktır.
 • Yalnızca kasıtlı olarak diğer web sitelerinden edindiğiniz trafikte kullanılmalıdır ve hiçbir zaman organik trafikte kullanılamaz.
 • Reklam veya bağlantı reklam öğesinin başlık satırını ve/veya açıklamasını içerebilir.
 • Büyük/küçük harfe duyarlı değildir.
 • Geçerli UTF-8 kodlamasını kabul eder; unicode karakterleri/aksan işaretleri desteklenir.
 • Google, gönderdiğiniz parametreyi kullanabilir veya yok sayabilir. Parametre kullanıldığında terimlerin seçimini ve sıralamasını etkileyebilir.

Örnekler:

'referrerAdCreative': 'search for ads related to dental implants'
'referrerAdCreative': 'The Early Signs of Psoriatic Arthritis'
resultsPageQueryParam İsteğe bağlı
Arama sonuçları sayfasındaki arama sorgusu için URL parametresinin adını belirtir. Belirtilmezse varsayılan olarak 'q' kullanılır.

Örnek:

'resultsPageQueryParam' : 'query'
terms İsteğe bağlı
Bu parametre, alakalı bir arama isteğinde döndürülmesi için kendi ilgili arama terimlerinizin virgülle ayrılmış listesini sağlamanıza olanak tanır. Google, burada sağlanan terimleri kullanabilir veya yok sayabilir.

Örnek:

'terms' : 'cars rental, flight ticket'

Yapılandırma ayarları

Parametre Açıklama ve örnekler
adsafe İsteğe bağlı
Google’ın arama sorgusuyla eşleşen reklamlara uygulayacağı filtreleme kurallarını belirtir. Aşağıda adsafe için geçerli ayarlar ve her bir değerin döndürülen reklamlara etkisi açıklanmıştır:
 • 'high' Aile için güvenli reklamları döndürür. Aile için güvenli olmayan veya yetişkinlere uygun cinsel içerikli reklamları döndürmez.
 • "medium" Aile için güvenli ve aile için güvenli olmayan reklamları döndürür. Yetişkinlere uygun cinsel içerikli reklamları döndürmez.
 • 'low' Tüm reklam türlerini döndürür.
Not: adsafe parametresi varsayılan olarak 'high' değerine ayarlanmıştır.

Örnek:

'adsafe': 'medium'
adtest İsteğe bağlı
adtest parametresi reklam isteğinin bir test olduğunu göstermek için kullanılır. adtest parametresinin değeri 'on' olduğunda Google bu isteği test olarak algılar, reklam gösterimini saymaz ve tıklanma sonuçlarını izlemez.

adtest parametresinin değeri 'on' olduğunda gelir elde edemezsiniz.

Not: Test sırasında bu parametreyi kullanın, ancak üretim sistemlerinde kullanmayın. Aksi takdirde, gösterdiğiniz reklamlar için ödeme yapılmaz.

Varsayılan adtest değeri 'off' olarak ayarlanmıştır.

Örnek:

'adtest' : 'on'
channel İsteğe bağlı
Farklı sayfaların performansını izlemek amacıyla bir Arama için AdSense kanalı ekleyebilirsiniz. AdSense hesabınızda oluşturduğunuz benzersiz kanal kimliğini kullanın. Özel kanallarla reklam performansını izleme hakkında daha fazla bilgi

Birden çok kanal varsa kanallar "+" sembolü ile ayrılmalıdır.
 

Örnekler:

'channel' : 'testA'
'channel' : 'testA+testB'
hl İsteğe bağlı
Bu parametre, istenen reklamların hedeflemesi gereken dili tanımlar. Varsayılan değer 'en' olarak ayarlanmıştır.

Google tüm Google Ads API dil kodlarını destekler.

Not: Reklamverenler, reklamlarının hedeflediği dilleri belirtir. Bu parametreyi isteğinize eklerseniz Google yalnızca o dile hedeflenmiş veya tüm dillere hedeflenmiş reklamları döndürür, ancak reklam metninin belirtilen dilde olacağını garanti etmez.

Genellikle, hl parametresini bu parametrenin gönderildiği sayfanın ana diline ayarlamanız gerekir.

Örnekler:

'hl' : 'es'
ie İsteğe bağlı

ie parametresi, sorgu dizesini yorumlamak için kullanılması gereken karakter kodlama şemasını ayarlar.

Varsayılan ie değeri "utf-8" olarak ayarlanmıştır.

Değer Standart adı Desteklenen ilişkili diller
latin1 ISO-8859-1 Batı Avrupa (Katalanca, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Endonezce, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe)
latin2 ISO-8859-2 Doğu Avrupa (Hırvatça, Çekçe, Macarca, Lehçe, Romence, Sırpça, Slovakça, Slovence)
latin3 ISO-8859-3  
latin4 ISO-8859-4 Baltık (Estonca, Letonca, Litvanca)
cyrillic ISO-8859-5 Bulgarca, Rusça
arabic ISO-8859-6  
greek ISO-8859-7 Yunanca
hebrew ISO-8859-8 İbranice
latin5 ISO-8859-9  
latin6 ISO-8859-10 İzlandaca
euc-jp EUC-JP Japonca
euc-kr EUC-KR Korece
sjis Shift_JIS Japonca
big5 Big5 Geleneksel Çince
gb GB2312 Basitleştirilmiş Çince
utf-8 UTF-8 Tümü
oe İsteğe bağlı

oe parametresi, Google'ın reklam metnini kodlamak için kullanması gereken karakter kodlama şemasını ayarlar. Teknik olarak isteğe bağlı olsa da bu parametreye değer vermek iyi bir uygulamadır.

Varsayılan oe değeri "utf-8" olarak ayarlanmıştır.

Değer Standart adı Desteklenen İlişkili Diller
latin1 ISO-8859-1 Batı Avrupa (Katalanca, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Endonezce, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe)
latin2 ISO-8859-2 Doğu Avrupa (Hırvatça, Çekçe, Macarca, Lehçe, Romence, Sırpça, Slovakça, Slovence)
latin3 ISO-8859-3  
latin4 ISO-8859-4 Baltık (Estonca, Letonca, Litvanca)
cyrillic ISO-8859-5 Bulgarca, Rusça
arabic ISO-8859-6  
greek ISO-8859-7 Yunanca
hebrew ISO-8859-8 İbranice
latin5 ISO-8859-9  
latin6 ISO-8859-10 İzlandaca
euc-jp EUC-JP Japonca
euc-kr EUC-KR Korece
sjis Shift_JIS Japonca
gb GB2312 Basitleştirilmiş Çince
utf-8 UTF-8 Tümü
personalizedAds İsteğe bağlı
Kullanıcıların, yayıncının kişiselleştirilmiş reklamcılık amacıyla kişisel bilgileri Google ile paylaşmasına izin vermeyi kabul edip etmediğini belirtir.
 • true Sorgunun hedeflediği reklamları ve kullanıcının Google çerezleriyle hedeflenebilecek bazı reklamları döndürür. Kullanıcı Avrupa Birliği’nde bulunuyorsa, önce sitenizin kişiselleştirilmiş reklam yayınlamak amacıyla kişisel bilgileri Google’la paylaşmasına izin vermelidir.
 • false Yalnızca sorgunun hedeflediği reklamları döndürür. Bu değer ayarlandığında kullanıcının Google çerezleriyle hedeflenen reklamlar döndürülmez. Kullanıcı, sitenizin kişiselleştirilmiş reklamcılık amacıyla kişisel bilgileri Google ile paylaşmasına izin vermeyi reddetmişse bu değeri "false" olarak ayarlamanız gerekir.
Not: personalizedAds parametresi varsayılan olarak "true" değerine ayarlanmıştır.

Örnek:

'personalizedAds': false

Birim düzeyindeki parametrelerin açıklamaları

Bu parametreler, bir sayfadaki tek reklam birimlerinin kullanıcıya sunulma şeklini etkiler. Her bir reklam birimi için her parametre ayrı ayrı ayarlanabilir.

Gerekli

Parametre Açıklama ve örnekler
container Gerekli
Reklamın gösterileceği <div id='afscontainer1'></div> boş reklam kapsayıcısının kimliği.

Örnek:

'container' : 'afscontainer1'
maxTop Gerekli

Üst reklam biriminde gösterilecek reklam sayısını belirtmek için bu parametreyi kullanın.

Not: Bu parametre, number parametresinin yerine kullanılır. Bu reklam birimi, reklamların ilk satırını kaydırmayacak kadar geniş olmalıdır. Sayfadaki başka bir yerleşimde maxTop parametresini kullanmak politika ihlalidir.

Örnek:

'maxTop' : 4
width Gerekli
Reklam biriminin veya ilgili arama biriminin genişliğini piksel cinsinden belirtir.

Örnekler:

'width' : '700px'
'width' : 700

Yapılandırma ayarları

Parametre Açıklama ve örnekler
adLoadedCallback İsteğe bağlı
Reklamlar veya ilgili aramalar yüklendiğinde ya da hiçbir reklam veya ilgili arama sunulmadığında çağrılacak bir JavaScript işlevi belirtir. Bu parametre, reklam çağrısı tamamlandığında bir işlemin gerçekleştirilmesini sağlayan ve sizin tarafınızdan uygulanan bir JavaScript geri çağırma işlevine ayarlanmalıdır.

Geri çağırma işlevi aşağıdaki parametreleri alır:

containerName Reklam veya ilgili arama biriminin kapsayıcı adı.
adsLoaded Gösterilecek en az bir reklam veya ilgili arama terimi olduğunda "true" olarak, reklam veya ilgili arama döndürülmediğinde ise "false" olarak ayarlanır.
isExperimentVariant Özel bir stil denemesi çalışıyorsa ve reklamları oluşturmak için denemenin varyantı seçilmişse "true" olarak ayarlanır.
callbackOptions Aşağıdaki alanları içeren bir JSON nesnesi:

termPositions: İlgili arama blokunda bu alan, yayıncı tarafından sağlanan terimlerden bu terimlerin arama yanıtındaki sıfır değerli dizin konumuna ilişkin bir map<string,int> listesi içerir. Bir terim sağlanmış ancak döndürülmemişse listede görünmez.

Not: Herhangi bir hata (özellikle de sayfanızın yüklenmesini engelleyebilecekler hatalar) oluşturmadığından emin olmak için lütfen geri çağırma işlevinizi test edin.

JavaScript geri çağırma örneği:

var adblock1 = {
  'container' : 'adblock1_div_id',
  'adLoadedCallback' : function(containerName, adsLoaded,
    isExperimentVariant, callbackOptions) {
    if (adsLoaded) {
       try {
         // büyük olasılıkla hiçbir şey yapılmaz
       } catch (e) {
         alert ("Error in callback function");
         // Hatayı düzgün bir şekilde ele almak için bir işlem yapın
       }
    } else {
       // Google'dan reklam kapsamı olmadığı zaman yaptığınız gibi
    }
  }
};
number İsteğe bağlı
Bu birimde gösterilmesi gereken reklam sayısı. Varsayılan değer "2" olarak ayarlanmıştır.

Örnek:

'number' : 4
relatedSearches İsteğe bağlı
Bu birimde gösterilmesi gereken ilgili arama sayısı. Bu parametre, sıfır olarak ayarlanmadığı sürece en az üç ilgili arama döndürür. Belirtilmezse varsayılan olarak 0 değerine ayarlanır.

Örnek:

'relatedSearches' : 4

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü