Avisering

Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Annonser för Sök

Parameterbeskrivningar för anpassade sökannonser

Den här listan över sökformatparametrar som stöds är avsedd för avancerade användare. Koden du genererar i AdSense innehåller alla de vanligaste parameterinställningarna. Det finns två obligatoriska parametrar: pubId och query. AdSense tillhandahåller pubId, men du måste redigera koden och skicka med ett värde på query-parametern. Alla övriga parametrar är valfria och beskrivs nedan.

Typer av parametrar

Det finns två typer av parametrar:

Här är några exempel på utdata från kodgeneratorn med två annonsblock. För att konfigurera denna kod måste du ställa in den obligatoriska query-parametern i pageOptions-kartan (t.ex. “query”: myQuery). Det är allt som krävs för att börja visa annonser. Du kan även ställa in valfria parametrar på sidnivå i sidnivåblocket och parametrar för enskilda enheter i mappningarna adblock1 och adblock2.

<div id="afscontainer1"></div>
<div id="afscontainer2"></div>

<script type="text/javascript" charset="utf-8">

  // Page level parameters
  var pageOptions = {
    "pubId": "partner-pub-1234567891234567",
    "styleId": "1234567890",
    "query": myQuery,
  };

  // Unit level parameters
  var adblock1 = {
    "container": "afscontainer1"
  };

  var adblock2 = {
    "container": "afscontainer2"
  };

  _googCsa('ads', pageOptions, adblock1, adblock2);

</script>

Beskrivning av parametrar på sidnivå

Du behöver bara ange dessa parametrar en gång per sida. De påverkar alla annonsenheter på sidan.

Krävs

Parameter Beskrivning och exempel
adPage Krävs när användaren navigerar till nästa eller föregående resultatsida

Parametern adPage anger på vilka resultatsidor det visas annonser. Den används när användarna navigerar förbi den första sidan med sökresultat. Om till exempel fem annonser begärs och parametern adPage är inställd på '2' blir de returnerade annonserna sidan två av fem annonser.

pubId Obligatorisk
Detta är ditt Client-ID för AdSense. Ditt pubId är den del av ditt Client-ID som kommer efter ”partner-”. Om Client-id till exempel är ”partner-test-property” är pubId ”test-property”. Detta är standardprotokollet för CSA.

Exempel:

'pubId' : 'test-property'
query Obligatorisk
Detta är användarens sökfråga. Värdet på frågeparametern ska vara okodad.

Exempel:

'query' : 'flowers'

'query' : 'black & decker'

'query' : myQuery // där myQuery är en JavaScript-variabel som innehåller sökfrågan

resultsPageBaseUrl Obligatorisk när det finns enheter för relaterad sökning på sidan
Anger webbadressen till sökresultatsidan där sökfrågan är den relaterade sökterm som användaren har klickat på. resultsPageBaseUrl kan ha egna parametrar, med undantag för sökfrågan som läggs till automatiskt.

Exempel:

'resultsPageBaseUrl' : 'http://www.example.com/search?a=v1&b=v2'

styleId Obligatorisk
Anger id:t för det sökformat som ska användas på annonsen eller relaterade sökenheter på sidan. Läs mer om hur du använder sökformat. Observera att med styleId angivet för en begäran renderas annonser eller relaterade sökningar med det formatet och äldre formatparametrar ignoreras. Om styleId inte har angetts i begäran återges ett format som är standard för systemet.

Exempel

'styleId': '1234567890'

Valfri

Parameter Beskrivning och exempel
linkTarget Valfri
Anger om målsidan öppnas i samma eller ett nytt fönster när användaren klickar på annonsen. Standard är '_top'. Denna parameter kan även användas på enhetsnivå.
 • '_top' Gör att målsidan öppnas i samma fönster.
 • '_blank' Gör att målsidan öppnas i ett nytt fönster.

Exempel:

'linkTarget' : '_blank'
maxTermLength Valfri
Anger det högsta antalet tecken i en relaterad sökterm, inklusive blanksteg. Om inget värde anges finns ingen maxgräns.

Exempel:

'maxTermLength' : 50
referrerAdCreative Valfri
Om en användare kommer till din innehållssida som innehåller en enhet för relaterad sökning genom att klicka på en annons eller länk på en annan webbplats och du har kontroll över annonsen eller länken, ska denna parameter vara den ordagranna texten i annonsen eller länken.

Följande riktlinjer gäller för användning av denna parameter:

 • Parametern ska endast tillhandahållas för en begäran om relaterad sökning och ignoreras vid alla andra förfrågningar.
 • Den bör endast användas för trafik som du avsiktligt hämtar från andra webbplatser och får aldrig användas för organisk trafik.
 • Den kan innehålla rubrikraden och/eller en beskrivning av annonsmaterialet i annonsen eller länken.
 • Den är skiftlägeskänslig.
 • Den godtar giltig UTF-8-kodning. Unicode/diakritiska tecken stöds.
 • Google kan använda eller ignorera parametern som du skickar in. Om den används kan det påverka valet och rankningen av termerna.

Exempel:

'referrerAdCreative': 'sökning efter annonser relaterade till tandimplantat'
'referrerAdCreative': 'Tidiga tecken på psoriasisartrit'
resultsPageQueryParam Valfri
Anger namnet på webbadressparametern för sökfrågan på sökresultatsidan. Standardvärdet är 'q' om inget annat anges.

Exempel:

'resultsPageQueryParam' : 'query'
terms Valfri
Med den här parametern kan du ange en kommaavgränsad lista över dina egna relaterade söktermer som ska returneras med en relaterad sökbegäran. Det kan dock hända att Google inte använder de termer som anges här.

Exempel:

'terms' : 'hyrbil, flygbiljett'

Konfigurationsinställningar

Parameter Beskrivning och exempel
adsafe Valfri
Anger vilka filtreringsregler Google ska använda för annonser som matchar sökfrågan. Följande är de giltiga inställningarna för adsafe och den effekt varje värde har på returnerade annonser:
 • 'high' Returnerar barnvänliga annonser. Returnerar inte annonser olämpliga för barn eller med pornografiskt innehåll.
 • 'medium' Returnerar barnvänliga annonser och annonser olämpliga för barn. Returnerar inte annonser med pornografiskt innehåll.
 • 'low' Returnerar alla typer av annonser.
Obs! Som standard är adsafe inställt på 'high'.

Exempel:

'adsafe': 'medium'
adtest Valfri
Parametern adtest används för att indikera att en annonsbegäran är ett test. När parametern adtest har värdet 'on' behandlar Google begäran som ett test och räknar inte annonsexponeringarna och spårar inte heller den resulterande klickfrekvensen.

När parametern adtest har värdet 'on' samlar du inte på dig intäkter.

Obs! Använd den här parametern vid testning. Använd den inte på den faktiska webbsidan eftersom du då inte får betalt för annonser som du visar.

Standardvärdet för adtest är 'off'.

Exempel:

'adtest' : 'on'
channel Valfri
Du kan använda en AdSense for Search-kanal för att spåra resultatet av olika sidor. Använd det unika kanal-id som du skapade i ditt AdSense-konto. Läs mer om hur du spårar annonsresultat med anpassade kanaler.

Flera kanaler ska avgränsas med plustecken (+).
 

Exempel:

'channel' : 'testA'
'channel' : 'testA+testB'
hl Valfri
Den här parametern anger det språk som de begärda annonserna ska inriktas på. Standardvärdet är 'en'.

Google har stöd för alla Google Ads API-språkkoder.

Obs! Annonsörer anger språken som deras annonser inriktas på. Om du tar med denna parameter i begäran returnerar Google bara annonser som är inriktade på det språket eller på alla språk. Det finns dock ingen garanti för att annonstexten visas på det angivna språket.

Vanligen bör du ställa in parametern hl på det primära språket på den sida som parametern skickas från.

Exempel:

'hl' : 'es'
ie Valfri

Parametern ie anger den teckenkodning som ska användas för att tolka frågesträngen.

Standardvärdet för ie är 'utf-8'.

Värde Standardnamn Associerade språk som stöds
latin1 ISO-8859-1 Västeuropa (danska, engelska, finska, franska, indonesiska, italienska, katalanska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska, tyska)
latin2 ISO-8859-2 Östeuropa (kroatiska, polska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, tjeckiska, ungerska)
latin3 ISO-8859-3  
latin4 ISO-8859-4 baltiska (estniska, lettiska, litauiska)
cyrillic ISO-8859-5 bulgariska, ryska
arabic ISO-8859-6  
greek ISO-8859-7 grekiska
hebrew ISO-8859-8 hebreiska
latin5 ISO-8859-9  
latin6 ISO-8859-10 isländska
euc-jp EUC-JP japanska
euc-kr EUC-KR koreanska
sjis Shift_JIS japanska
big5 Big5 kinesiska (traditionell)
gb GB2312 kinesiska (förenklad)
utf-8 UTF-8 Alla
oe Valfri

Parametern oe anger vilken teckenkodning som Google ska använda för att koda annonsernas text. Rent tekniskt är detta valfritt, men vi rekommenderar ändå att du skickar med ett värde på denna parameter.

Standardvärdet för oe är 'utf-8'.

Värde Standardnamn Associerade språk som stöds
latin1 ISO-8859-1 Västeuropa (danska, engelska, finska, franska, indonesiska, italienska, katalanska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska, tyska)
latin2 ISO-8859-2 Östeuropa (kroatiska, polska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, tjeckiska, ungerska)
latin3 ISO-8859-3  
latin4 ISO-8859-4 baltiska (estniska, lettiska, litauiska)
cyrillic ISO-8859-5 bulgariska, ryska
arabic ISO-8859-6  
greek ISO-8859-7 grekiska
hebrew ISO-8859-8 hebreiska
latin5 ISO-8859-9  
latin6 ISO-8859-10 isländska
euc-jp EUC-JP japanska
euc-kr EUC-KR koreanska
sjis Shift_JIS japanska
gb GB2312 kinesiska (förenklad)
utf-8 UTF-8 Alla
personalizedAds Valfri
Anger om användarna har samtyckt till att låta utgivaren dela personliga uppgifter med Google specifikt för anpassade annonser.
 • true Returnerar annonser med sökfrågeinriktning och vissa annonser som kan vara inriktade utifrån användarens Google-cookies. Om användaren befinner sig inom EU måste användaren först samtycka till att låta din webbplats dela personliga uppgifter med Google specifikt för anpassade annonser.
 • false Returnerar endast annonser med sökfrågeinriktning. Detta returnerar inga annonser som är inriktade utifrån användarens Google-cookies. Om en användare har nekat samtycke till att låta din webbplats dela personliga uppgifter med Google specifikt för anpassade annonser måste du ange värdet false.
Obs! Standardinställningen för personalizedAds är 'true'.

Exempel:

'personalizedAds': false

Beskrivning av parametrar på enhetsnivå

Dessa parametrar påverkar hur de enskilda annonsenheterna på en sida visas för användaren. Varje parameter kan anges separat för varje annonsenhet.

Krävs

Parameter Beskrivning och exempel
container Krävs
Id för den tomma annonsbehållaren <div id='afscontainer1'></div> där annonsen ska visas.

Exempel:

'container' : 'afscontainer1'
maxTop Krävs

Använd den här parametern för att ange det antal annonser som ska visas i den översta annonsenheten.

Obs!Denna parameter används i stället för parametern number. Annonsenheten måste vara bred nog för att annonsernas första rad inte ska radbrytas. Att använda parametern maxTop för någon annan placering på sidan utgör en policyöverträdelse.

Exempel:

'maxTop' : 4
width Obligatorisk
Anger annonsenhetens eller den relaterade sökenhetens bredd i pixlar.

Exempel:

'width' : '700px'
'width' : 700

Konfigurationsinställningar

Parameter Beskrivning och exempel
adLoadedCallback Valfri
Anger en JavaScript-funktion som ska anropas när annonserna eller relaterade sökningar har lästs in eller när inga annonser eller relaterade sökningar visas. Parametern ska ställas in på en JavaScript-återanropsfunktion som du implementerar och som gör att en åtgärd kan utföras när annonsanropet är klart.

Återanropsfunktionen tar följande parametrar:

containerName Behållarnamn för annonsen eller enheten för relaterad sökning.
adsLoaded Är inställd på true när det finns minst en annons eller relaterad sökterm att visa och false när inga annonser eller relaterade sökningar returneras.
isExperimentVariant Är inställd på true om ett experiment med anpassat format körs och experimentvarianten väljs för att rendera annonserna.
callbackOptions Ett JSON-objekt som innehåller följande fält:

termPositions: För ett relaterat sökblock, innehåller en map<string,int> med termer som tillhandahålls av utgivaren till nollindexerad position för dessa termer i svaret. Om en term anges men inte returneras visas den inte på kartan.

Obs! Testa återanropsfunktionen och kontrollera att den inte genererar några fel, i synnerhet fel som kan störa inläsningen av sidan.

Exempel på ett JavaScript-återanrop:

var adblock1 = {
  'container' : 'adblock1_div_id',
  'adLoadedCallback' : function(containerName, adsLoaded,
    isExperimentVariant, callbackOptions) {
    if (adsLoaded) {
       try {
         // most likely do nothing
       } catch (e) {
         alert ("Error in callback function");
         // Do something to handle error gracefully
       }
    } else {
       // as you always do when there is no ad coverage from Google
    }
  }
};
number Valfri
Anger det antal annonser som ska visas i enheten. Standardvärdet är '2'.

Exempel:

'number' : 4 
relatedSearches Valfri
Antalet relaterade sökningar som ska visas i enheten. Denna parameter returnerar minst tre relaterade sökningar om den inte är inställd på noll. Anges som 0 som standard om inget annat anges.

Exempel:

'relatedSearches' : 4

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny