Obavijest

Svakako posjetite svoju AdSense stranicu na kojoj možete pronaći prilagođene informacije o svojem računu kako biste lakše uspjeli s AdSenseom.

Oglasi za pretraživanje

Opis parametara oglasa za prilagođeno pretraživanje

Za napredne korisnike naveli smo popis trenutačno podržanih parametara stilova za pretraživačku mrežu. Kôd koji generirate u AdSenseu sadrži sve najčešće korištene postavke parametara. Dva su parametra obavezna: pubId i query. AdSense navodi parametar pubId, ali trebate urediti kôd i proslijediti vrijednost za parametar query. Svi ostali parametri opisani u nastavku izborni su.

Vrste parametara

Postoje dvije vrste parametara:

Evo nekoliko primjera izlaza iz generatora kodova s dva bloka oglasa. Da biste taj kôd konfigurirali, trebate postaviti obavezan parametar query na karti pageOptions map (npr. “query”: myQuery). To je sve što je potrebno za početak prikazivanja oglasa. Na kartama adblock1 i adblock2 možete postaviti i izborne parametre na razini stranice u bloku na razini stranice, kao i parametre na razini pojedinačne oglasne jedinice.

<div id="afscontainer1"></div>
<div id="afscontainer2"></div>

<script type="text/javascript" charset="utf-8">

  // Page level parameters
  var pageOptions = {
    "pubId": "partner-pub-1234567891234567",
    "styleId": "1234567890",
    "query": myQuery,
  };

  // Unit level parameters
  var adblock1 = {
    "container": "afscontainer1"
  };

  var adblock2 = {
    "container": "afscontainer2"
  };

  _googCsa('ads', pageOptions, adblock1, adblock2);

</script>

Opisi parametara na razini stranice

Te je parametre potrebno navesti samo jedanput po stranici. Oni utječu na sve oglase jedinice na stranici.

Obavezni

Parametar Opis i primjeri
adPage Obavezno kad korisnik prijeđe na sljedeću stranicu rezultata ili prethodnu stranicu rezultata

Parametar adPage određuje stranicu rezultata na kojoj se prikazuju oglasi. Ovaj se parametar upotrebljava kada korisnici preskaču prvu stranicu s rezultatima pretraživanja. Na primjer, ako se zahtijeva pet oglasa, a parametar adPage postavljen je na "2", prikazani oglasi bit će druga stranica od pet oglasa.

pubId Obavezno
To je vaš client-ID za AdSense. Vaš pubId dio je vašeg client-ID-ja koji se nalazi nakon dijela "partner-". Na primjer, ako je vaš client-ID "partner-test-property", vaš je pubId "test-property". To je standardni protokol za CSA.

Primjer:

'pubId' : 'test-property'
query Obavezno
To je upit za pretraživanje koji je unio korisnik. Vrijednost parametra upita treba biti nekodirana.

Primjeri:

'query' : 'flowers'

'query' : 'black & decker'

'query' : myQuery // gdje je myQuery JavaScript varijabla koja sadrži upit za pretraživanje

resultsPageBaseUrl Obavezno kada se na stranici nalaze jedinice povezanog pretraživanja
Određuje URL stranice rezultata pretraživanja na kojoj je upit za pretraživanje povezani pojam za pretraživanje koji je korisnik kliknuo. Parametar resultsPageBaseUrl može sadržavati vlastite parametre, osim upita za pretraživanje koji će se automatski dodati.

Primjer:

'resultsPageBaseUrl' : 'http://www.example.com/search?a=v1&b=v2'

styleId Obavezno
Određuje ID stila za pretraživačku mrežu koji će se primijeniti na oglas ili jedinice povezanog pretraživanja na stranici. Saznajte više o upotrebi stilova za pretraživačku mrežu. Kada je styleId postavljen za zahtjev, napominjemo da će se oglasi ili povezana pretraživanja generirati u tom stilu, a stari će se parametri stiliziranja zanemariti. Ako styleId nije naveden u zahtjevu, generirat će se zadani stil sustava.

Primjer

'styleId': '1234567890'

Izborno

Parametar Opis i primjeri
linkTarget Izborno
Određuje hoće li se oglas nakon klika otvoriti u istom ili u novom prozoru. Zadana je vrijednost "_top". Taj se parametar može upotrebljavati i na razini jedinice.
 • Vrijednost '_top' otvara oglas u istom prozoru.
 • Vrijednost '_blank' otvara oglas u novom prozoru.

Primjer:

'linkTarget' : '_blank'
maxTermLength Izborno
Određuje maksimalni broj znakova povezanog pojma za pretraživanje uključujući razmake. Ako se ne postavi, nema ograničenja maksimalnog broja znakova.

Primjer:

'maxTermLength' : 50
referrerAdCreative Izborno
Ako korisnik dođe na vašu stranicu sadržaja koja sadrži jedinicu povezanog pretraživanja za sadržaj tako da klikne oglas ili vezu na nekoj drugoj web-lokaciji, a taj su oglas ili veza pod vašom kontrolom, taj parametar treba biti postavljen na doslovan tekst tog oglasa ili veze.

Sljedeće se smjernice primjenjuju na upotrebu tog parametra:

 • Parametar treba biti naveden samo na zahtjevu za povezano pretraživanje za sadržaj, a zanemarit će se na svim ostalim zahtjevima.
 • Treba se upotrebljavati samo za promet koji namjerno ostvarujete putem drugih web-lokacija i ne smije se upotrebljavati za organski promet.
 • Može uključivati redak naslova i/ili opis oglasa ili oglasa s vezom.
 • Ne razlikuje velika i mala slova.
 • Prihvaća važeće UTF-8 kodiranje. Podržani su znakovi / dijakritički znakovi Unicodea.
 • Google može upotrijebiti ili zanemariti parametar koji pošaljete. Ako ga upotrijebi, to može utjecati na odabir i rangiranje pojmova.

Primjeri:

'referrerAdCreative': 'search for ads related to dental implants'
'referrerAdCreative': 'The Early Signs of Psoriatic Arthritis'
resultsPageQueryParam Izborno
Određuje naziv parametra URL-a za upit za pretraživanje na stranici rezultata pretraživanja. Prema zadanim se postavkama vraća na "q" ako nije naveden.

Primjer:

'resultsPageQueryParam' : 'query'
terms Izborno
Taj vam parametar omogućuje da navedete zarezima odvojen popis vlastitih povezanih pojmova za pretraživanje koji će se vratiti uz zahtjev za povezano pretraživanje, iako Google može, ali ne mora upotrebljavati pojmove navedene ovdje.

Primjer:

'terms' : 'cars rental, flight ticket'

Postavke konfiguracije

Parametar Opis i primjeri
adsafe Izborno
Određuje pravila filtriranja koja Google treba primijeniti na oglase koji se podudaraju s upitom za pretraživanje. Važeće postavke za parametar adsafe i utjecaj svake vrijednosti na vraćeni oglas navedeni su u nastavku:
 • Vrijednost 'high' prikazuje oglase primjerene svima. Oglasi neprikladni za obitelj ili oglasi seksualnog sadržaja ne prikazuju se.
 • 'medium' prikazuje oglase primjerene svima i one neprikladne za obitelj. Oglasi seksualnog sadržaja za odrasle ne prikazuju se.
 • Vrijednost 'low' prikazuje sve vrste oglasa.
Napomena: parametar adsafe prema zadanim postavkama ima vrijednost "high".

Primjer:

'adsafe': 'medium'
adtest Izborno
Parametar adtest upotrebljava se za označavanje testnih zahtjeva za oglase. Ako parametar adtest ima vrijednost "on", Google zahtjev smatra testnim i ne broji ga kao pojavljivanja oglasa niti prati rezultate klikanja oglasa.

Ako parametar adtest ima vrijednost "on", ne generirate prihod.

Napomena: nemojte ga upotrebljavati u proizvodnim sustavima jer nećete biti plaćeni za oglase koje prikazujete, već ga upotrebljavajte isključivo prilikom testiranja.

Zadana je vrijednost parametra adtest "off".

Primjer:

'adtest' : 'on'
channel Izborno
Za praćenje izvedbe na različitim stranicama možete uključiti kanal AdSensea za pretraživanje. Upotrijebite jedinstveni ID kanala koji ste izradili na svojem AdSense računu. Saznajte više o praćenju izvedbe oglasa pomoću prilagođenih kanala.

Ako se radi o većem broju kanala, morate ih odvajati simbolom "+".
 

Primjeri:

'channel' : 'testA'
'channel' : 'testA+testB'
hl Izborno
Taj parametar određuje jezik koji zatraženi oglasi trebaju ciljati. Zadana vrijednost je "en".

Google podržava sve jezične kodove Google Ads API-ja.

Napomena: oglašivači određuju jezike koje njihovi oglasi ciljaju. Ako u svoj zahtjev uključite taj parametar, Google prikazuje samo one oglase koji su ciljani za taj jezik ili sve jezike, ali ne jamči da će tekst oglasa biti na navedenom jeziku.

Parametar hl načelno biste trebali postaviti na primarni jezik stranice s koje se on šalje.

Primjeri:

'hl' : 'es'
ie Izborno

Parametar ie postavlja shemu kodiranja znakova koja se može upotrijebiti u tumačenju niza upita.

Zadana vrijednost za ie je "utf-8".

Vrijednost Standardni naziv Povezani podržani jezici
latin1 ISO-8859-1 zapadnoeuropski (danski, engleski, finski, francuski, indonezijski, katalonski, nizozemski, norveški, njemački, portugalski, španjolski, švedski, talijanski)
latin2 ISO-8859-2 istočnoeuropski (hrvatski, češki, mađarski, poljski, rumunjski, srpski, slovački, slovenski)
latin3 ISO-8859-3  
latin4 ISO-8859-4 baltički (estonski, latvijski, litavski)
cyrillic ISO-8859-5 bugarski, ruski
arabic ISO-8859-6  
greek ISO-8859-7 grčki
hebrew ISO-8859-8 hebrejski
latin5 ISO-8859-9  
latin6 ISO-8859-10 islandski
euc-jp EUC-JP japanski
euc-kr EUC-KR korejski
sjis Shift_JIS japanski
big5 Big5 tradicionalni kineski
gb GB2312 pojednostavljeni kineski
utf-8 UTF-8 svi
oe Izborno

Parametar oe postavlja shemu kodiranja znakova koju Google treba upotrebljavati za kodiranje tekstova oglasa. Iako je to u tehničkom smislu izborno, dobra je praksa proslijediti vrijednost za taj parametar.

Zadana vrijednost za oe je "utf-8".

Vrijednost Standardni naziv Povezani podržani jezici
latin1 ISO-8859-1 zapadnoeuropski (danski, engleski, finski, francuski, indonezijski, katalonski, nizozemski, norveški, njemački, portugalski, španjolski, švedski, talijanski)
latin2 ISO-8859-2 istočnoeuropski (hrvatski, češki, mađarski, poljski, rumunjski, srpski, slovački, slovenski)
latin3 ISO-8859-3  
latin4 ISO-8859-4 baltički (estonski, latvijski, litavski)
cyrillic ISO-8859-5 bugarski, ruski
arabic ISO-8859-6  
greek ISO-8859-7 grčki
hebrew ISO-8859-8 hebrejski
latin5 ISO-8859-9  
latin6 ISO-8859-10 islandski
euc-jp EUC-JP japanski
euc-kr EUC-KR korejski
sjis Shift_JIS japanski
gb GB2312 pojednostavljeni kineski
utf-8 UTF-8 svi
personalizedAds Izborno
Određuje jesu li korisnici dopustili izdavaču da dijeli osobne podatke s Googleom u svrhu prilagođenog oglašavanja.
 • Vrijednost true prikazuje oglase koji ciljaju upite i neke oglase koje mogu ciljati Google kolačići korisnika. Ako se korisnik nalazi u Europskoj uniji, najprije treba dopustiti vašoj web-lokaciji da dijeli osobne podatke s Googleom u svrhu prilagođenog oglašavanja.
 • false prikazuje samo oglase koji ciljaju upite. Neće prikazivati oglase koje ciljaju Google kolačići korisnika. Ako korisnik nije dopustio vašoj web-lokaciji da dijeli osobne podatke s Googleom u svrhu prilagođenog oglašavanja, tu vrijednost morate postaviti na "false".
Napomena: parametar personalizedAds prema zadanim postavkama ima vrijednost "true".

Primjer:

'personalizedAds': false

Opisi parametara na razini oglasne jedinice

Ti parametri utječu na način na koji se pojedinačne oglasne jedinice na stranici prikazuju korisniku. Svaki parametar može se postaviti pojedinačno za svaku oglasnu jedinicu.

Obavezno

Parametar Opis i primjeri
container Obavezno
ID praznog spremnika oglasa <div id='afscontainer1'></div> gdje se oglas treba prikazivati.

Primjer:

'container' : 'afscontainer1'
maxTop Obavezno

Taj parametar upotrijebite da biste odredili broj oglasa koji će se prikazivati u oglasnoj jedinici pri vrhu stranice.

Napomena: upotrebljava se na mjestu parametra number. Oglasna jedinica mora biti dovoljno široka kako se prvi redak oglasa ne bi prelomio. Upotreba parametra maxTop na bilo kojem drugom mjestu na stranici predstavlja kršenje pravila.

Primjer:

'maxTop' : 4
width Obavezno
Određuje širinu oglasne jedinice ili jedinice povezanog pretraživanja u pikselima.

Primjeri:

'width' : '700px'
'width' : 700

Postavke konfiguracije

Parametar Opis i primjeri
adLoadedCallback Izborno
Određuje funkciju JavaScripta koja se poziva kada se oglasi ili povezana pretraživanja učitaju ili kada se ne posluže oglasi ili povezana pretraživanja. Parametar treba biti postavljen na funkciju povratnog poziva JavaScripta koju implementirate, a koja omogućuje izvođenje radnje nakon dovršetka poziva za oglas.

Funkcija povratnog poziva ima sljedeće parametre:

containerName Naziv spremnika oglasa ili jedinice povezanog pretraživanja.
adsLoaded Postavite na "true" ako postoji barem jedan oglas ili povezani pojam za pretraživanje koji se prikazuje i "false" ako se ne prikazuju oglasi i povezana pretraživanja.
isExperimentVariant Postavite na "true" ako se izvodi eksperiment s prilagođenim stiliziranjem i ako se za generiranje oglasa odabere varijanta eksperimenta.
callbackOptions JSON objekt koji sadrži sljedeća polja:

termPositions: za blok povezanog pretraživanja, sadrži map<string,int> pojmova koje pruža izdavač na položaju tih pojmova (počevši od nule) u odgovoru. Ako je pojam naveden, ali se ne vrati, neće se pojaviti na toj karti.

Napomena: testirajte funkciju povratnog poziva kako biste bili sigurni da ne generira pogreške, osobito one koje bi mogle ometati učitavanje vaše stranice.

Primjer povratnog poziva JavaScripta:

var adblock1 = {
  'container' : 'adblock1_div_id',
  'adLoadedCallback' : function(containerName, adsLoaded,
    isExperimentVariant, callbackOptions) {
    if (adsLoaded) {
       try {
         // most likely do nothing
       } catch (e) {
         alert ("Error in callback function");
         // Do something to handle error gracefully
       }
    } else {
       // as you always do when there is no ad coverage from Google
    }
  }
};
number Izborno
Broj oglasa koji se trebaju prikazati u oglasnoj jedinici. Zadana vrijednost je "2".

Primjer:

'number' : 4 
relatedSearches Izborno
Broj povezanih pretraživanja koji bi se trebao prikazati u oglasnoj jedinici. Taj parametar vraća najmanje tri povezana pretraživanja, osim ako je postavljen na nulu. Ako se ne navede, zadana je vrijednost 0.

Primjer:

'relatedSearches' : 4

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Vaša AdSense stranica

Predstavljamo AdSense stranicu: novi resurs s prilagođenim informacijama i novim prilikama na vašem računu kako biste lakše uspjeli s AdSenseom.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik