Beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie

Voorbeelden van advertentiecode voor advertentiepersonalisatie-instellingen

Als u voldoet aan de vereisten van ons beleid ten aanzien van toestemming en u gepersonaliseerde advertenties wilt weergeven aan alle gebruikers in de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk die uw site bezoeken, hoeft u uw advertentietags niet aan te passen. U kunt niet-gepersonaliseerde advertentieweergave inschakelen in de UI van AdSense of Google Ad Manager.

Als u echter specifieke vereisten heeft, bijvoorbeeld als u aan sommige gebruikers gepersonaliseerde advertenties en aan andere gebruikers niet-gepersonaliseerde advertenties wilt weergeven, kunt u de onderstaande voorbeelden raadplegen.

De volgende voorbeelden van advertentiecode zijn geen werkende voorbeelden. Ze zijn bedoeld als hints om te laten zien hoe u de instellingen voor advertentiepersonalisatie kunt implementeren.

Advertentiecode voor niet-gepersonaliseerde advertenties

Als u niet-gepersonaliseerde advertenties per pagina wilt weergeven, raadpleegt u het onderstaande voorbeeld:

<html>
<head>
<title>De titel van uw site</title>
</head>
<body>

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1;</script>
// De bovenstaande regel zorgt ervoor dat u niet-gepersonaliseerde advertenties aanvraagt. De regel moet voor <script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script> komen. Per pagina hoeft u de regel maar één keer te gebruiken.
<!-- One test unit for GDPR -->
<ins class="adsbygoogle"     style="display:inline-block;width:970px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pubxxx"
    data-ad-slot="slot_id">
</ins>

<!-- Another test unit for GDPR -->
<ins class="adsbygoogle"     style="display:inline-block;width:250px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pubxxx"
    data-ad-slot="slot_id">
</ins>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>
// Hiermee wordt het advertentieverzoek geactiveerd.

</body>
</html>

Advertentiecode voor gepersonaliseerde advertenties

Als u aan sommige gebruikers gepersonaliseerde advertenties en aan andere gebruikers niet-gepersonaliseerde advertenties wilt weergeven, raadpleegt u het onderstaande voorbeeld:

<html>
<head>
<title>De titel van uw site</title>
</head>
<body>

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1;</script>
// Hiermee worden advertentieverzoeken onderbroken zodat gebruikers de tijd hebben om op uw toestemmingsoplossing te reageren.

/* Stel de toestemmingsoplossing in en handel volgens de keuze van de gebruiker. 

Als de gebruiker gepersonaliseerde advertenties weigert, moet u (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1; aanroepen.
Houd er rekening mee dat u ook voor niet-gepersonaliseerde advertenties toestemming van de gebruiker nodig heeft voor het gebruik van cookies in landen waar de ePrivacy-richtlijn van de EU dit vereist.

Later kunt u (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0 aanroepen om het verzenden van advertentieverzoeken te hervatten. Als u dit niet doet, worden er geen advertenties weergegeven.

*/

<!-- One test unit for GDPR -->
<ins class="adsbygoogle"     style="display:inline-block;width:970px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pubxxx"
    data-ad-slot="slot_id">
</ins>

<!-- Another test unit for GDPR -->
<ins class="adsbygoogle"     style="display:inline-block;width:250px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pubxxx"
    data-ad-slot="slot_id">
</ins>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>
// Hiermee wordt gewoonlijk het advertentieverzoek geactiveerd, maar u heeft dit onderbroken.

</body>
</html>
 

Automatische advertenties: advertentiecode voor niet-gepersonaliseerde advertenties

Als u niet-gepersonaliseerde automatische advertenties per pagina wilt weergeven, raadpleegt u het onderstaande voorbeeld:

<html>
<head>
<title>De titel van uw site</title>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1;
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({google_ad_client: "ca-pubxxx", enable_page_level_ads: true});
</script>
</head>
<body>

</body>
</html>
 

Automatische advertenties: advertentiecode voor gepersonaliseerde advertenties

Als u gepersonaliseerde automatische advertenties aan sommige gebruikers en niet-gepersonaliseerde automatische advertenties aan andere gebruikers wilt weergeven, raadpleegt u het onderstaande voorbeeld:

<html>
<head>
<title>De titel van uw site</title>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1;
// Hiermee worden advertentieverzoeken onderbroken, zodat gebruikers de tijd hebben om op uw toestemmingsoplossing te reageren.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({google_ad_client: "ca-pubxxx", enable_page_level_ads: true});
// Hiermee wordt gewoonlijk het advertentieverzoek geactiveerd, maar u heeft dit onderbroken.
</script>
</head>
<body>

<script>
/* Stel de toestemmingsoplossing in en handel volgens de keuze van de gebruiker. 

Als de gebruiker gepersonaliseerde advertenties weigert, moet u (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1; aanroepen.
Houd er rekening mee dat u ook voor niet-gepersonaliseerde advertenties toestemming van de gebruiker nodig heeft voor het gebruik van cookies in landen waar de ePrivacy-richtlijn van de EU dit vereist.

Later kunt u (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0 aanroepen om het verzenden van advertentieverzoeken te hervatten. Als u dit niet doet, worden er geen advertenties weergegeven.

*/
</script>

</body>
</html>
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?