Beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie

Voorbeelden van advertentiecode voor advertentiepersonalisatie-instellingen

Als u voldoet aan de vereisten van ons beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers en u wilt niet-gepersonaliseerde advertenties weergeven aan alle gebruikers in de Europese Economische Ruimte die uw site bezoeken, zijn er geen wijzigingen in uw advertentietag nodig. U kunt de weergave van niet-gepersonaliseerde advertenties inschakelen in de UI van AdSense of Google Ad Manager.

Als u echter specifieke vereisten heeft, bijvoorbeeld als u aan sommige gebruikers gepersonaliseerde advertenties en aan andere gebruikers niet-gepersonaliseerde advertenties wilt weergeven, kunt u de onderstaande voorbeelden raadplegen.

De volgende voorbeelden van advertentiecode zijn geen werkende voorbeelden. Ze zijn bedoeld als hints om te laten zien hoe u de instellingen voor advertentiepersonalisatie kunt implementeren.

Advertentiecode voor niet-gepersonaliseerde advertenties

Als u niet-gepersonaliseerde advertenties per pagina wilt weergeven, raadpleegt u het onderstaande voorbeeld:

<html>
<head>
<title>De titel van uw site</title>
</head>
<body>

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1;</script>
// The line above makes sure you are requesting non-personalized ads. It needs to come before you use <script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script> and it suffices to have one such line per page.
<!-- One test unit for GDPR -->
<ins class="adsbygoogle"     style="display:inline-block;width:970px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pubxxx"
    data-ad-slot="slot_id">
</ins>

<!-- Another test unit for GDPR -->
<ins class="adsbygoogle"     style="display:inline-block;width:250px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pubxxx"
    data-ad-slot="slot_id">
</ins>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>
// This triggers the ad request.

</body>
</html>

Advertentiecode voor gepersonaliseerde advertenties

Als u aan sommige gebruikers gepersonaliseerde advertenties en aan andere gebruikers niet-gepersonaliseerde advertenties wilt weergeven, raadpleegt u het onderstaande voorbeeld:

<html>
<head>
<title>De titel van uw site</title>
</head>
<body>

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1;</script>
// This will pause ad requests, so users have time to interact with your consent solution.

/* Set up the consent solution and act according to the user choice. 

Als de gebruiker gepersonaliseerde advertenties weigert, moet u (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1; aanroepen
Houd er rekening mee dat u zelfs voor niet-gepersonaliseerde advertenties toestemming van de gebruiker nodig heeft voor het gebruik van cookies in landen waar de ePrivacy-richtlijn van de EU dit vereist.

Later kunt u (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0 aanroepen om het verzenden van advertentieverzoeken te hervatten. Als u dit niet doet, worden er geen advertenties weergegeven.

*/

<!-- One test unit for GDPR -->
<ins class="adsbygoogle"     style="display:inline-block;width:970px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pubxxx"
    data-ad-slot="slot_id">
</ins>

<!-- Another test unit for GDPR -->
<ins class="adsbygoogle"     style="display:inline-block;width:250px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pubxxx"
    data-ad-slot="slot_id">
</ins>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>
// This usually triggers the ad request, but you have paused these.

</body>
</html>
 

Automatische advertenties: advertentiecode voor niet-gepersonaliseerde advertenties

Als u niet-gepersonaliseerde automatische advertenties per pagina wilt weergeven, raadpleegt u het onderstaande voorbeeld:

<html>
<head>
<title>De titel van uw site</title>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1;
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({google_ad_client: "ca-pubxxx", enable_page_level_ads: true});
</script>
</head>
<body>

</body>
</html>
 

Automatische advertenties: advertentiecode voor gepersonaliseerde advertenties

Als u gepersonaliseerde automatische advertenties aan sommige gebruikers en niet-gepersonaliseerde automatische advertenties aan andere gebruikers wilt weergeven, raadpleegt u het onderstaande voorbeeld:

<html>
<head>
<title>De titel van uw site</title>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1;
// This will pause ad requests, so users have time to interact with your consent solution.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({google_ad_client: "ca-pubxxx", enable_page_level_ads: true});
// This usually triggers the ad request, but you have paused these.
</script>
</head>
<body>

<script>
/ *Stel de toestemmingsoplossing in en handel volgens de keuze van de gebruiker. 

Als de gebruiker gepersonaliseerde advertenties weigert, moet u (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1; aanroepen
Houd er rekening mee dat u zelfs voor niet-gepersonaliseerde advertenties toestemming van de gebruiker nodig heeft voor het gebruik van cookies in landen waar de ePrivacy-richtlijn van de EU dit vereist.

Later kunt u (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0 aanroepen om het verzenden van advertentieverzoeken te hervatten. Als u dit niet doet, worden er geen advertenties weergegeven.

*/
</script>

</body>
</html>
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?