ES naudotojo sutikimo politika

Skelbimų suasmeninimo nustatymų skelbimų kodo pavyzdžiai

Jei laikotės „Google“ sutikimo politikos reikalavimų ir norite teikti nesuasmenintus skelbimus visiems naudotojams, esantiems Europos ekonominėje erdvėje arba JK ir apsilankiusiems svetainėje, jokie skelbimų žymų pakeitimai nereikalingi. Galite įgalinti nesuasmenintų skelbimų teikimą „AdSense“ arba „Google Ad Manager“ naudotojo sąsajoje.

Tačiau, jei turite konkrečių reikalavimų, pavyzdžiui, kai kuriems naudotojams norite rodyti suasmenintus, o kitiems – nesuasmenintus skelbimus, galbūt norėsite peržiūrėti toliau pateiktus pavyzdžius.

Atminkite, kad toliau pateikti kodo pavyzdžiai nėra veikiantys. Jie pateikiami kaip nurodymai siekiant parodyti, kaip galima įdiegti skelbimų suasmeninimo nustatymus.

Nesuasmenintų skelbimų kodas

Jei norite teikti nesuasmenintus skelbimus kiekviename puslapyje, žr. toliau pateiktą pavyzdį.

<html>
<head>
<title>Svetainės pavadinimas</title>
</head>
<body>

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1;</script>
// Pirmiau nurodyta eilute užtikrinama, kad pateikiate nesuasmenintų skelbimų užklausą. Ji turi būti prieš „<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>“ ir kiekviename puslapyje užtenka vienos tokios eilutės.
<!-- BDAR skirtas bandomasis rinkinys -->
<ins class="adsbygoogle"     style="display:inline-block;width:970px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pubxxx"
    data-ad-slot="slot_id">
</ins>

<!-- Kitas BDAR skirtas bandomasis rinkinys -->
<ins class="adsbygoogle"     style="display:inline-block;width:250px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pubxxx"
    data-ad-slot="slot_id">
</ins>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>
// Taip suaktyvinama skelbimo užklausa.

</body>
</html>

Suasmenintų skelbimų kodas

Jei kai kuriems naudotojams norite rodyti suasmenintus, o kitiems – nesuasmenintus skelbimus, žr. toliau pateiktą pavyzdį.

<html>
<head>
<title>Svetainės pavadinimas</title>
</head>
<body>

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1;</script>
// Tai atlikus skelbimų užklausos bus pristabdytos, kad naudotojai turėtų laiko sąveikauti su sutikimo priemone.

/* Nustatykite sutikimo priemonę ir veikite pagal naudotojo pasirinkimą. 

Jei naudotojas atmeta suasmenintus skelbimus, būtinai iškvieskite „(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1;“
Atminkite, jog jums reikalingas naudotojo sutikimas, kad galėtumėte naudoti slapukus net nesuasmenintiems skelbimams tose šalyse, kuriose pagal ES el. privatumo direktyvą to reikalaujama.

Vėliau, norėdami atnaujinti skelbimų užklausų siuntimą, galite iškviesti „(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0“. Be šios iškvietos nebus rodoma jokių skelbimų.

*

<!-- BDAR skirtas bandomasis rinkinys -->
<ins class="adsbygoogle"     style="display:inline-block;width:970px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pubxxx"
    data-ad-slot="slot_id">
</ins>

<!-- Kitas BDAR skirtas bandomasis rinkinys -->
<ins class="adsbygoogle"     style="display:inline-block;width:250px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pubxxx"
    data-ad-slot="slot_id">
</ins>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>
// Paprastai tai suaktyvina skelbimo užklausą, bet jūs jas pristabdėte.

</body>
</html>
 

Automatiniai skelbimai: nesuasmenintų skelbimų kodas

Jei norite rodyti nesuasmenintus automatinius skelbimus kiekviename puslapyje, žr. toliau pateiktą pavyzdį.

<html>
<head>
<title>Svetainės pavadinimas</title>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1;
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({google_ad_client: "ca-pubxxx", enable_page_level_ads: true});
</script>
</head>
<body>

</body>
</html>
 

Automatiniai skelbimai: suasmenintų skelbimų kodas

Jei kai kuriems naudotojams norite rodyti suasmenintus automatinius skelbimus, o kitiems – nesuasmenintus automatinius skelbimus, žr. toliau pateiktą pavyzdį.

<html>
<head>
<title>Svetainės pavadinimas</title>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1;
// Tai atlikus skelbimų užklausos bus pristabdytos, kad naudotojai turėtų laiko sąveikauti su sutikimo priemone.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({google_ad_client: "ca-pubxxx", enable_page_level_ads: true});
// Paprastai tai suaktyvina skelbimo užklausą, bet jūs jas pristabdėte.
</script>
</head>
<body>

<script>
/* Nustatykite sutikimo priemonę ir veikite pagal naudotojo pasirinkimą. 

Jei naudotojas atmeta suasmenintus skelbimus, būtinai iškvieskite „(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1;“
Atminkite, jog jums reikalingas naudotojo sutikimas, kad galėtumėte naudoti slapukus net nesuasmenintiems skelbimams tose šalyse, kuriose pagal ES el. privatumo direktyvą to reikalaujama.

Vėliau, norėdami atnaujinti skelbimų užklausų siuntimą, galite iškviesti „(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0“. Be šios iškvietos nebus rodoma jokių skelbimų.

*/
</script>

</body>
</html>
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta