ES naudotojo sutikimo politika

Leidėjui skirti ES naudotojo sutikimo keliai

Siekdami įvykdyti „Google“ atnaujintos ES sutikimo politikos reikalavimus, leidėjai gali keliais būdais gauti sutikimą iš EEE naudotojų ir toliau dirbti su „Google“ leidėjų produktais.

1. Leidėjas sukuria savo sutikimo priemonę

  1. Eikite į „AdSense“ ir pasirinkite savo skelbimų technologijos teikėjus (STT)
  2. Naudodami GPT API, pristabdykite skelbimų įkėlimą, kai įkeliamas puslapis (disableInitialLoad())
  3. Suaktyvinkite sutikimo įrankį ir paprašykite sutikimo dėl „Google“ ir pasirinktų STT
    • Naudotojas sutinka matyti suasmenintus skelbimus – tęskite skelbimų įkėlimą (refresh())
    • Naudotojas sutinka matyti nesuasmenintus skelbimus – įkelkite NS skelbimus (setRequestNonPersonalizedAds(1) + refresh())
    • Naudotojas neduoda sutikimo dėl „Google“ – nevykdykite kreipinio į „Google“ dėl skelbimo

Išsamesnės informacijos galite rasti pagalbos puslapyje apie skelbimų tinkinimo nustatymus „Google“ leidėjo skelbimų žymose.

2. Leidėjas naudoja IAB sistemą

Dar nesuderinome savo sistemų su IAB skaidrumo ir sutikimo sistema (TCF). Pastaruosius kelis mėnesius dirbame su „IAB Europe“, kad išanalizuotume, kaip mūsų produktai ir politika galėtų palaikyti TCF, tačiau techninė integracija dar nebaigta.

Kol „Google“ neužbaigs IAB integravimo, skelbimų technologijos teikėjams, pasirinktiems naudojant leidėjo STT valdiklius, „Google“ grąžins suasmenintus skelbimus. Leidėjai ir toliau galės įtraukti nesuasmeninto skelbimo signalą į skelbimo užklausą arba per „AdSense“ NS pasirinkti teikti tik nesuasmenintus skelbimus visiems EEE naudotojams. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad IAB TCF techninė specifikacija palaiko tik žiniatinklį; programų mobiliesiems specifikacija neužbaigta.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?