Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thông tin tổng quan và hướng dẫn về Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Gắn thẻ một yêu cầu quảng cáo cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thụy Sĩ để xử lý dữ liệu bị hạn chế

Bạn có thể đánh dấu các yêu cầu quảng cáo của mình để áp dụng biện pháp xử lý dành cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thụy Sĩ nhằm xử lý dữ liệu bị hạn chế bằng cách sử dụng thẻ TFUA (trước đây là "Thẻ cho người dùng chưa đến độ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản"). Tính năng này được thiết kế để giúp bạn dễ dàng tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và các quy định có liên quan về quyền riêng tư của trẻ em, chẳng hạn như Quy tắc thiết kế phù hợp với lứa tuổi của Vương quốc Anh (AADC). Xin lưu ý rằng bạn có thể phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khác theo GDPR và AADC. Vui lòng xem lại tất cả hướng dẫn về quy định và nhờ cố vấn pháp lý riêng của bạn tư vấn thêm. Xin lưu ý rằng các công cụ của Google chỉ giúp nhà xuất bản dễ dàng tuân thủ quy định, chứ không giải trừ nghĩa vụ theo luật định cho bất kỳ nhà xuất bản nào. Tìm hiểu thêm về những ảnh hưởng của GDPR và AADC đến nhà xuất bản.

Khi bạn sử dụng tính năng này, thông số TFUA sẽ được đưa vào yêu cầu quảng cáo. Thông số này vô hiệu hóa hoạt động quảng cáo được cá nhân hóa (bao gồm cả hoạt động tiếp thị lại) đối với yêu cầu quảng cáo cụ thể đó. Thông số này cũng vô hiệu hóa các yêu cầu của nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, chẳng hạn như pixel đo lường quảng cáo và máy chủ quảng cáo của bên thứ ba.

Việc đưa thông số TFUA vào một yêu cầu quảng cáo quan trọng hơn bất kỳ chế độ cài đặt cấp trang web nào đang có hiệu lực.

Nếu bạn đang sử dụng các dịch vụ quảng cáo của Google và muốn yêu cầu áp dụng biện pháp xử lý dữ liệu bị hạn chế theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) ở cấp trang web, miền con hoặc ứng dụng thay vì theo yêu cầu quảng cáo, hãy xem bài viết Gắn thẻ một trang web hoặc yêu cầu quảng cáo là được dành cho trẻ em.

Tìm hiểu thêm về TFCD và COPPA

Bạn không nên đặt đồng thời thẻ TFCD (Gắn thẻ là Được dành cho trẻ em) và TFUA (Thẻ cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Châu Âu) thành true. Nếu bạn đặt như vậy, thẻ TFCD sẽ được ưu tiên áp dụng.

Thẻ JavaScript

Nếu trang của bạn sử dụng mã quảng cáo không đồng bộ (adsbygoogle.js) để yêu cầu quảng cáo qua AdSense (AFC), hãy yêu cầu những quảng cáo phù hợp với chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế bằng cách thêm thông số data-tag-for-under-age-of-consent="1" vào trong mỗi thẻ. Ví dụ:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous">
</script>
<ins class="adsbygoogle"
  style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
  data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
  data-ad-slot="0123456789"
  data-tag-for-under-age-of-consent="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Nếu bạn sử dụng thẻ quảng cáo đồng bộ cũ (show_ads.js), hãy đặt biến google_tag_for_under_age_of_consent=1 vào trong mỗi thẻ quảng cáo. Ví dụ:

<script>
google_ad_client = "ca-pub-1234567890123456";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_under_age_of_consent = 1;
</script>
<script src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Thẻ <amp-ad>

Thẻ <amp-ad type="adsense"> hỗ trợ việc đánh dấu các yêu cầu xử lý dữ liệu bị hạn chế thông qua thành phần amp-consent. Thành phần đó cho phép nhà xuất bản chỉ định checkConsentHref, một điểm cuối được truy vấn trước khi hệ thống gửi các yêu cầu từ một thành phần bất kỳ trên trang chỉ định thuộc tính data-block-on-consent. Bạn có thể đọc thêm về thành phần amp-consent và định dạng của các thông tin phản hồi từ ConsentHref

Nếu điểm cuối ConsentHref của nhà xuất bản trả về các khoá "tfua" hoặc "tfcd", thì các yêu cầu tiếp theo của AdSense sẽ được đánh dấu để xử lý dữ liệu bị hạn chế. Ví dụ: Hãy xem xét trang AMP có một thành phần lấy sự đồng ý và một quảng cáo:

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{
 "consents": {
  "my-consent": {
   "checkConsentHref": "https://publisher.com/api/check-consent",
   "promptUI": "consent-ui"
  }
 }
}
</script>
</amp-consent>
 
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" 
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"]}'>
</amp-ad>

Thông tin phản hồi sau đây từ ConsentHref của nhà xuất bản (https://publisher.com/api/check-consent) sẽ cho phép xử lý dữ liệu bị hạn chế đối với yêu cầu quảng cáo AdSense:

{
 "promptIfUnknown": false,
 "sharedData": {
  "adsense-tfua": 1,
  "adsense-tfcd": 0
 }
}

Bạn cũng có thể đặt cố định TFUATFCD trên các thẻ <amp-ad> bằng cách sử dụng đối tượng JSON nhắm mục tiêu như sau, chẳng hạn:

<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner"
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"],
   "tagForChildDirectedTreatment":1,
   "tagForUnderAgeTreatment":1}'>
</amp-ad>

Cuối cùng, để tuân thủ các yêu cầu này, xin lưu ý rằng bạn cũng có thể đặt data-block-on-consent cho các thành phần AMP khác có nhiệm vụ gửi yêu cầu đến bên thứ ba, chẳng hạn như amp-analyticsamp-pixel.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính