Pravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ

Označenie žiadosti o reklamu pre používateľov v EHP a Spojenom kráľovstve, ktorí nedosiahli vek na vyjadrenie súhlasu (TFUA)

Žiadosti o reklamu môžete označiť ako žiadosti určené pre používateľov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Spojenom kráľovstve, ktorí nedosiahli vek na vyjadrenie súhlasu. Táto funkcia má pomôcť uľahčiť dodržiavanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Upozorňujeme, že z nariadenia GDPR vám môžu vyplývať aj iné zákonné povinnosti. Prečítajte si usmernenie Európskej únie a obráťte sa na svojho právneho poradcu. Pamätajte, že nástroje Googlu uľahčujú dodržiavanie zákona, ale žiadneho vlastníka neoslobodzujú od povinností z neho vyplývajúcich. Ďalšie informácie o tom, ako sa nariadenie GDPR týka vlastníkov

Pri použití tejto funkcie sa do žiadosti o reklamu vloží parameter TFUA (značka pre používateľov v Európe, ktorí nedosiahli vek na vyjadrenie súhlasu). V prípade tejto konkrétnej žiadosti o reklamu tento parameter deaktivuje prispôsobenú reklamu vrátane remarketingu. Deaktivuje tiež žiadosti adresované dodávateľom reklám tretích strán, ako sú sledovacie pixely a reklamné servery tretích strán. Tento parameter nemá vplyv na používanie atribútov Googlu typu kľúč – hodnota. Musíte preto zaistiť, že vaše používanie atribútov typu kľúč – hodnota je v súlade s nariadením GDPR.

Zahrnutie parametra TFUA do žiadosti o reklamu má prednosť pred akýmikoľvek príslušnými nastaveniami na úrovni webu.

Ak používate reklamné služby Googlu a chcete požiadať o označenie ako obsah určený deťom v zmysle zákona COPPA na úrovni webu, subdomény alebo aplikácie a nie na úrovni žiadosti o reklamu, pozrite si článok Označenie webu alebo aplikácie ako obsah určený deťom. Ďalšie informácie o parametri TFCD a zákone COPPA

Značky v jazyku JavaScript

Ak vaša stránka žiada AdSense (AdSense pre obsah) o reklamy pomocou asynchrónneho kódu reklamy (adsbygoogle.js), požiadajte o reklamy vhodné pre používateľov, ktorí nedosiahli vek na vyjadrenie súhlasu v zmysle nariadenia GDPR, zahrnutím parametra data-tag-for-under-age-of-consent="1" do každej značky. Príklad:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
</script>
<ins class="adsbygoogle"
  style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
  data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
  data-ad-slot="0123456789"
  data-tag-for-under-age-of-consent="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Ak používate staršiu synchrónnu značku reklamy (show_ads.js), v každej značke reklamy nastavte premennú google_tag_for_under_age_of_consent=1. Príklad:

<script>
google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_under_age_of_consent = 1;
</script>
<script src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Značky <amp-ad>

Značky <amp-ad type="adsense"> podporujú označenie žiadostí na ochranu používateľov, ktorí nedosiahli vek na vyjadrenie súhlasu, prostredníctvom komponentu amp-consent. Tento komponent umožňuje vlastníkovi stanoviť koncový bod checkConsentHref, na ktorý sa dopytuje pred odoslaním žiadostí z ľubovoľného komponentu na stránke, ktorý stanovuje atribút data-block-on-consent. Ďalšie informácie o komponente amp-consent a formáte odoziev ConsentHref

Ak koncový bod ConsentHref daného vlastníka vracia kľúče tfua alebo tfcd, následné žiadosti služby AdSense budú označené na ochranu používateľov, ktorí nedosiahli vek na vyjadrenie súhlasu, alebo na ochranu detí pred nevhodnou reklamou. Vezmime si napríklad stránku AMP s komponentom súhlasu a reklamou:

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{
 "consents": {
  "my-consent": {
   "checkConsentHref": "https://publisher.com/api/check-consent",
   "promptUI": "consent-ui"
  }
 }
}
</script>
</amp-consent>
 
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" 
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"]}'>
</amp-ad>

Nasledujúca odozva z koncového bodu ConsentHref daného vlastníka (https://publisher.com/api/check-consent) by v prípade žiadosti o reklamu zo služby AdSense umožnila ochranu používateľov, ktorí nedosiahli vek na vyjadrenie súhlasu.

{
 "promptIfUnknown": false,
 "sharedData": {
  "adsense-tfua": 1,
  "adsense-tfcd": 0
 }
}

Parametre TFUA a TFCD možno v značkách <amp-ad> nastaviť aj staticky – zacielením na objekt JSON, napríklad takto:

<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner"
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"],
   "tagForChildDirectedTreatment":1,
   "tagForUnderAgeTreatment":1}'>
</amp-ad>

Chceme vám pomôcť plne vyhovieť požiadavkám nariadenia GDPR, preto možno atribút data-block-on-consent nastaviť aj pre iné komponenty vo formáte AMP, ktoré posielajú žiadosti tretím stranám, ako sú amp-analyticsamp-pixel.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory