Politica privind consimțământul utilizatorilor din UE

Etichetarea unei solicitări de anunț pentru utilizatorii minori din SEE (TFUA)

Vă puteți marca solicitările de anunțuri pentru a viza utilizatorii minori din Spațiul Economic European (SEE). Această funcție este concepută pentru a facilita respectarea Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD). Rețineți că este posibil să aveți alte obligații legale în baza regulamentului RGPD. Consultați instrucțiunile Uniunii Europene și cereți sfatul unui jurist. Rețineți că instrumentele Google sunt concepute pentru a facilita respectarea legii, dar nu exonerează niciun editor de obligațiile sale legale. Aflați mai multe despre modul în care RGPD afectează editorii

Când folosiți această funcție, în cererea de anunț va fi inclus un parametru TFUA (etichetă pentru utilizatorii minori din Europa). Acesta dezactivează publicitatea personalizată, inclusiv remarketingul, pentru solicitarea de anunț respectivă. În plus, dezactivează solicitările către furnizorii de publicitate terță parte, cum ar fi pixeli de cuantificare a anunțurilor și servere de publicitate terță parte. Parametrul nu afectează folosirea perechilor cheie-valoare Google. Astfel, trebuie să vă asigurați că felul în care folosiți cheile-valoare respectă RGPD. 

Includerea parametrului TFUA într-o solicitare de anunț are prioritate față de orice setări la nivel de site care se aplică.

Dacă folosiți serviciile publicitare Google și doriți să vizați minori în baza legii COPPA la nivel de site, de subdomeniu sau de aplicație și nu la nivelul unei solicitări de anunț, consultați Etichetarea unui site sau a unei aplicații pentru a viza minori. Aflați mai multe despre TFCD și COPPA

Etichetele JavaScript

Dacă pagina dvs. folosește codul de anunț asincron (adsbygoogle.js) pentru a solicita anunțuri de la AdSense (AFC), solicitați anunțuri potrivite pentru utilizatorii minori, conform RGPD, prin includerea parametrului data-tag-for-under-age-of-consent="1" în fiecare etichetă.  De exemplu:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
</script>
<ins class="adsbygoogle"
  style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
  data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
  data-ad-slot="0123456789"
  data-tag-for-under-age-of-consent="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Dacă folosiți eticheta publicitară sincronă mai veche (show_ads.js), setați variabila google_tag_for_under_age_of_consent=1 în fiecare etichetă.  De exemplu:

<script>
google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_under_age_of_consent = 1;
</script>
<script src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Etichetele <amp-ad>

<amp-ad type="adsense"> acceptă marcarea solicitărilor ca fiind pentru minori prin intermediul componentei amp-consent. Aceasta îi permite editorului să specifice checkConsentHref, un punct final care este interogat înainte ca cererile să fie trimise de la orice componentă din pagină ce specifică atributul data-block-on-consent. Citiți mai multe despre amp-consent și formatul răspunsurilor ConsentHref

Dacă punctul final ConsentHref al editorului returnează cheile „tfua” sau „tfcd”, solicitările AdSense ulterioare vor fi marcate ca fiind pentru persoane sub vârsta de consimțământ, respectiv pentru minori. De exemplu, aveți o pagină AMP cu componentă de consimțământ și un anunț:

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{
 "consents": {
  "my-consent": {
   "checkConsentHref": "https://publisher.com/api/check-consent",
   "promptUI": "consent-ui"
  }
 }
}
</script>
</amp-consent>
 
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" 
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"]}'>
</amp-ad>

Următorul răspuns de la ConsentHref (https://publisher.com/api/check-consent) al editorului permite vizarea minorilor pentru solicitarea de anunț AdSense:

{
 "promptIfUnknown": false,
 "sharedData": {
  "adsense-tfua": 1,
  "adsense-tfcd": 0
 }
}

TFUA și TFCD pot fi setate și static în etichetele <amp-ad> cu ajutorul obiectului JSON de direcționare, ca în acest exemplu:

<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner"
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"],
   "tagForChildDirectedTreatment":1,
   "tagForUnderAgeTreatment":1}'>
</amp-ad>

În sfârșit, pentru a vă ajuta să respectați în întregime cerințele RGPD, rețineți că parametrul data-block-on-consent poate fi setat și pentru alte componente AMP care fac solicitări către terțe părți, cum ar fi amp-analytics și amp-pixel.

A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?